Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування у дітей дошкільного віку навичок вимірювальної діяльності

вимірювальна діяльністьКурсова робота на тему "Формування  у  дітей  дошкільного віку  навичок  вимірювальної діяльності"

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВЕЛИЧИНОЮ ТА ВИМІРЮВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

1.1. Ознайомлення з величиною як провідне завдання математичного розвитку  дітей  дошкільного  віку

1.2. Формування у дошкільників навичок  вимірювальної діяльності  в  процесі   ознайомлення  з  величиною

Висновки  до  Розділу  1

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ  З  РОЗВИТКУ  В  ДІТЕЙ  ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  НАВИЧОК  ВИМІРЮВАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1. Організація дослідження  з  розвитку  в   дітей  дошкільного віку  навичок  вимірювальної  діяльності

Навчання дітей дошкільного віку розв’язуванню простих арифметичних задач

розв'язування арифметичних задачКурсова робота на тему "Навчання  дітей  дошкільного  віку  розв’язуванню  простих арифметичних задач"

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ  ЗАСАДИ НАВЧАННЯ  ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ПРОСТІ АРИФМЕТИЧНІ ЗАДАЧІ

1.1. Аналіз літератури та передового педагогічного досвіду з  проблеми дослідження

1.2. Особливості навчання старших дошкільників розв’язуванню простих арифметичних  задач

Висновки  до першого  розділу

РОЗДІЛ 2.  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ  ДІТЕЙ  ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  РОЗВ’ЯЗУВАТИ ПРОСТІ АРИФМЕТИЧНІ ЗАДАЧІ

2.1. Педагогічні умови й принципи навчання дітей дошкільного віку розв’язуванню простих  арифметичних  задач

Пошуково-дослідницька діяльність дітей дошкільного віку

досліди дошкільниківКурсова робота на тему "Пошуково-дослідницька діяльність дітей дошкільного віку"

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  ДІТЕЙ  ДОШКІЛЬНОГО  ВІКУ

1.1. Пошуково-дослідницька діяльність як засіб формування розвинутої особистості дітей  дошкільного  віку 

1.2. Етапи організації  пошуково-дослідницької  діяльності  дошкільників

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ  АСПЕКТИ  ОРГАНІЗАЦІЇ  ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ   ДІЯЛЬНОСТІ  ДІТЕЙ  В  ЗАКЛАДІ  ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ 

2.1. Досліди як  метод  пошуково-дослідницької  діяльності  дітей дошкільного віку

Розвиток самостійності дітей старшого дошкільного віку засобом рухливих ігор

рухлива гра Курсова робота на тему "Розвиток  самостійності  дітей  старшого  дошкільного  віку  засобом  рухливих  ігор"

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ  1.  ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ  ВИКОРИСТАННЯ  РУХЛИВОЇ ГРИ   ЯК   ЗАСОБУ    РОЗВИТКУ  САМОСТІЙНОСТІ  ДОШКІЛЬНИКІВ

1.1. Проблема розвитку самостійності дітей дошкільного віку в психолого-педагогічній літературі

1.2. Значення рухливих ігор для розвитку самостійності старших дошкільників

1.3. Класифікація рухливих ігор та їх характеристика

Висновки  до  першого  розділу

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЯВУ САМОСТІЙНОСТІ  ДІТЕЙ  СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

2.1. Методика констатувального  експерименту

Формування екологічної компетенції у дітей дошкільного віку

екологічна компетенція дошкільниківКурсова робота на тему "Формування  екологічної  компетенції  у  дітей  дошкільного віку"

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ   У  ДІТЕЙ   ДОШКІЛЬНОГО  ВІКУ

1.1. Поняття «екологічна компетенція»  у  наукових  дослідженнях 

1.2. Особливості формування екологічної  компетенції дітей у закладі дошкільної  освіти

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ  ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ   У  ДІТЕЙ   ДОШКІЛЬНОГО  ВІКУ

2.1. Педагогічний досвід  формування екологічної компетенції дошкільників

Творчі ігри як засоби екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку

творча гра дітейКурсова робота на тему "Творчі   ігри  як  засоби  екологічного  виховання  дітей  старшого  дошкільного  віку"

ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                                             

РОЗДІЛ  1. ТЕОРЕТИЧНІ  ЗАСАДИ  ЕКОЛОГІЧНОГО  ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ  ДОШКІЛЬНОГО   ВІКУ                                          

1.1. Зміст та  завдання  екологічного  виховання  дошкільників

1.2. Особливості екологічного виховання    дітей  старшого дошкільного  віку 

1.3. Значення творчих  ігор  для особистісного розвитку та екологічного  виховання    дітей  старшого дошкільного віку 

Розділ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ  ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ  ДІТЕЙ  СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО  ВІКУ  ЗАСОБАМИ ТВОРЧОЇ  ГРИ

2.1. Опис методики та процедури дослідження

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!