Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Організація управління ресторанним господарством

управління рестораномКУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ: Організація управління підприємством ресторанного господарства  (на прикладі ресторану "Дванадцять стільців")

План

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти організації управління підприємством 

1.1 Сутність та основні характеристики процесу управління на підприємстві.

1.2 Структура управління підприємством ресторанного господарства.

1.3 Стратегії розвитку підприємства на ринку громадського харчування.

Розділ 2. Аналіз ефективності організації управління підприємством ресторанного господарства «Дванадцять стільців»

2.1 Загальна організаційно – економічна характеристика діяльності підприємства «Дванадцять стільців»

2.2 Аналіз ділового оточення підприємства та його роль в досягненні ефективності управління.

2.3 Організація управління підприємством ресторанного господарства «Дванадцять стільців».

Розділ 3. Удосконалення процесу управління рестораном з урахуванням впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища  

3.1 Вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства.  3.2Удосконалювання організації праці на підприємстві ресторанного господарства «Дванадцять стільців».

Висновки

Список літератури

Додатки

Детальніше про роботу:

Курсова робота на тему: Організація управління підприємством ресторанного господарства  (на прикладі ресторану "Дванадцять стільців"). 

Предмет: Менеджмент підприємства. 

Кількість сторінок: 36, додатків - 3, присутні таблці, рисунки, розрахунки.

 Ціна роботи: за домовленістю.

Автор роботи: Віталіна Севрук

Замовити курсову роботу з менеджменту "Організація управління підприємством ресторанного господарства  (на прикладі ресторану "Дванадцять стільців").: 067 994 09 24, 063 143 32 32, ел.адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Уривок з курсової роботи (висновок):

   Культура та якість обслуговування мають безпосередній вплив на результати господарської діяльності підприємств ресторанного господарства. Зі зростанням якості обслуговування збільшується кількість споживачів, підвищується товарообіг та рентабельність підприємств, знижуються витрати обігу. 

 У представленій курсовій роботі розглядається організація управління господарською діяльністю підприємства на прикладі конкретного закладу ресторанного господарства «Дванадцять стільців». В даній роботі ми визначили  певні позитивні та негативні тенденції розвитку закладів ресторанного господарства та можливі шляхи удосконалення їх діяльності. За результатами проведеного дослідження сформовані наступні висновки.

У першому розділі ми розглянули науково-теоретичні засади управління господарською діяльністю підприємства, з’ясували сутність системи управління та різноманітні показники і методи оцінювання результатів господарської діяльності підприємства. Визначили, що для будь-якого підприємства ресторанного господарства , що функціонує в умовах ринку, головною проблемою є підвищення ефективності організації управління.  В залежності від внутрішніх резервів закладу  та кон‘юнктури зовнішніх умов функціонування, дана проблема вирішується різними підприємствами ресторанного господарства по різному, але в основі лежить працемістка робота управлінського персоналу  по створенню та реалізації конкурентних переваг. 

        Процеси трансформації економіки України висунули нові вимоги до управління закладами ресторанного господарства та організації їх господарської діяльності, що обумовило створення нових підходів у вивченні умов, які направлені на удосконалення системи управління підприємств ресторанного господарства в цілому та підприємством ресторанного господарства «Дванадцять стільців»  зокрема. 

Системний підхід орієнтує на вивчення системи управління в цілому та дослідження  складових її компонентів: 

•цілей, 

•функцій, 

•організаційної структури, 

•кадрів, 

•технічних засобів управління,

• інформації,

• методів управління людьми, 

•технології управління, 

•управлінських рішень; 

     На виявлення різних типів зв’язків цих компонентів між собою та зовнішнім середовищем і зведення їх в єдине ціле. Здатність організації реагувати і справлятися з цими змінами внутрішнього та зовнішнього середовища є однією з найбільш важливих складових її успіху. 

Метою другого розділу було дослідження ефективності функціонування підприємства ресторанного господарства – «Дванадцять стільців». Провівши аналіз діяльності даного ресторану  ми визначили ряд позитивних та негативних чинників, що впливають на його функціонування. 

      В результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що в цілому ресторан «Дванадцять стільців» ефективно використовує свій виробничий потенціал і зростає обсяг товарообігу, частка обороту по ПВВ, валові доходи підприємства, продуктивність праці його працівників та їх заробітна плата.    Діяльність  ресторану «Дванадцять стільців» за 2008 та 2010 рік можна охарактеризувати як ефективну – підприємство здійснює рентабельну (хоча й не високорентабельну) політику. Не дивлячись на це, підприємство має ще резерви підвищення своєї рентабельності, відновлення прибутковості на основі вмілого оперативного управління, удосконалення діяльності управління ресторану. 

         Можливі варіанти вдосконалення діяльності досліджуваного підприємства, підвищення ефективності його функціонування та шляхи отримання прибутку з мінімальними витратами розглядались нами в розділі третьому даної курсової роботи. Проаналізувавши діяльність підприємства, ми визначили, що для  збільшення ефективності його діяльності та для відновлення рентабельності ресторанного господарства доцільно буде запропонувати наступні напрямки: 

 - розширення асортименту конкурентоспроможної продукції в меню закладу, а саме збільшення асортименту гарячих напоїв та поповнення асортименту різноманітними десертами; 

- розробка рекламної компанії; 

- збільшення додаткових послуг закладу; 

- мінімізація витрат; 

- проведення гнучкої цінової політики (впровадження системи знижок); 

- підвищення культури обслуговування та постійний контроль якості; 

- аналіз потенційних постачальників та підбір найбільш привабливих пропозицій, з метою придбання сировини за більш вигідними цінами.  

       Таким чином, можна зробити висновок – аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища є обов’язковим елементом стратегічного  аналізу розвитку ресторанного підприємства. Поєднання багатьох видів аналізу та експертне оцінювання дасть можливість сформувати ефективні дані для прийняття управлінських рішень. Нами запропоновані наступні шляхи удосконалення організації управління на підприємствах ресторанної галузі:

- моделювання системи обслуговування в сервісних ресторанах;

- проведення маркетингових досліджень і введення системи стандартів обслуговування;

- використання гостинності, як «секретного елементу» обслуговування.

Список літератури:  

1.Агамірова Е.В. Управління персоналом у туризмі й готельно-ресторанному бізнесі. – М.: Академія, 2004. – 316 с. 

2.Базаров Т.Ю., Єремін Б.Л., Аксьонова й ін. Управління персоналом / Під ред. Базарова Т. Ю. – М.: Академія, 2005. – 216 с. 

3.Барков С.А. Управління персоналом. – М.: Юрист, 2001. – 314 с. 

4.Бородін В.А. Процедура оцінки й аналізу діяльності персоналу приватного підприємства // Довідник з управління персоналом. – 2002. – № 9. – 65 с. 

5.Бухалков М.І. Внутрішньофірмове планування. Підручник. – М.: Інфра-М, 1999. – 197 с. 

6.Валова Т.В. Навчання - універсальна технологія управління персоналом // Довідник з управління персоналом. – 2005. – № 11. – 68 с. 

7.Воліна В. Методи адаптації персоналу // Управління персоналом. – 2003. – № 12. – 39 с. 

8.Герчікова І.Н. Менеджмент. – М.: ЮНІТІ, 2002. – 249 с. 

9.Гречева О.П. Подготовка персонала ресторана // Кадровые технологии, 2006, № 1. – 39 с. 

10.Григор’єв В. Універсальний ключ // Служби кадрів. – 2001. – № 4. – 39 с. 

11.Єгошин А.П. Управління персоналом. – Н: Березень, 2003. – 237 с. 

12.Єфімова О., Єфімова Н. Економіка готелів і ресторанів. – М.: Нове знання, 2004. – 279 с. 

13.Кабушкін Н.І., Бондаренко Г.А. Менеджмент готелів і ресторанів. – М.: Нове знання, 2002. – 163 с. 

14.Кабушкін Н.Н. Основи кадрового менеджменту. – М.: ЮНІТІ, 2003. – 340 с. 

15.Кібанов А.Я. Управління персоналом організації. – К.: Основи, 2006. – 134 с. 

16.Кібанов А.Я., Захаров Д.К. Формування системи управління персоналом на підприємстві. – М.: Справа, 2004. – 130 с. 

17.Кочеткова А.І. Психологічні основи управління персоналом. – К.: Либідь, 2005. – 85 с. 

18.Кричевський Р.А. Якщо ви керівник. – М.: Проспект, 2001. – 49 с. 

19.Ліфінець А.С. Основи управління персоналом. – І.: Будинок книги, 2006. – 80 с. 

20.Лобанов А.А. Людські ресурси управління. – К.: Ґенеза, 2006. – 219 с. 

21.Маслов Е.В. Управління персоналом підприємства. – М.: Інфа-М., 2003. – 173 с. 

22.Музиченко В.В. Управління персоналом. – М.: Академія, 2003. – 275 с. 

23.Одегов Ю.Г., Журавльов П.В. Управління персоналом. – М., Фінстатистінформ, 1999. – 210 с. 

24.Одегов Ю.Г., Карташева Л.В. Управління персоналом. Оцінка ефективності. – М.: Іспит, 2004. – 235 с. 

25.Пугачов В.П. Керівництво персоналом організації. – М.: ЮНІТІ, 2002. – 110 с. 

26.Ресторанный бизнес / Эгертон-Томас Кристофер. – К.: Либідь, 2004. – 249 с.

27.Ридель Х. Бары и рестораны. Техника обслуживания. – М.: Академия, 2002. – 69 с. 

Замовити курсову роботу в Житомирі

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!