Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Набуття та припинення громадянства України

громадянство УкраїниКурсова робота з конституційного права на тему: Набуття та припинення громадянства України. Інша назва курсової  роботи "Правове регулювання громадянства України"

План

Вступ

РОЗДІЛ 1. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНСТИТУТУ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ

1.1. Зміст та принципи інституту громадянства

1.2. Нормативно-правове регулювання питання громадянства України

РОЗДІЛ 2.  ПРАВОВІ АСПЕКТИ НАБУТТЯ Й ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ

2.1. Конституційно-правові умови прийняття до громадянства України

2.2. Підстави набуття громадянства України 

2.3. Причини припинення громадянства України 

Висновок

Список  використаної  літератури

Детальніше про  курсову  роботу  з конституційного права  на тему  «Правове регулювання громадянства  України». Кількість сторінок – 28, список літератури - 20, ціна  роботи - за домовленістю. Контактні  телефони: 067 994 09 24 (телеграм), 063 143 32 32 (вайбер),  095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ 

У сучасному світі громадянство – це один із найосновніших та найфундаментальніших конституційно-правових інститутів, які визначають правовий статус особи, а також відносини між особою та державою.

Громадянство – це не просто належність людини до тієї або іншої держави. Це, насамперед, відносини між громадянином і державою, які встановлюють певні права та обов’язки обох сторін.

Громадянином України, як й будь-якої іншої держави, є не кожна людина, яка проживає на її території, підкоряється державній владі, користується правами і виконує обов'язки, а лише така, що знаходиться в особливих правових зв'язках з Україною, які визначають зміст громадянства.

Належність до громадянства наділяє особу всіма конституційними правами i свободами та забезпечує її право на участь в управлінні державними справами, оскільки саме  через інститут громадянства визначаються особи, якi є носiями влади в державi. У свою чергу, громадянин повинен неухильно додержуватися законів тієї держави, громадянином якої він є, та виконувати обов’язки, покладені на нього державою.

У курсовій роботі виявлено принципи громадянства, які можна визначити як нормативні засади, за допомогою яких з’ясовуються сутність та зміст громадянства, які діють безпосередньо та становлять керівні положення правового регулювання відносин громадянства.

Зауважено, що принципи громадянства  мають надзвичайно важливе  значення  для законодавчого закріплення інституту  громадянства  та  практики  подальшого застосування відповідних законодавчих  приписів.

Систему конституційно-правових норм, що  регулюють питання громадянства, утворює інститут громадянства, джерелами якого є:

  • Конституція України;
  • чинні міжнародні договори України з питань громадянства, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
  • закони України;
  • підзаконні акти, що регулюють правовідносини у цій сфері.

Наголошено, що зазначені нормативно-правові акти, належним чином упорядковані, утворюють певну систему, не існують ізольовано, а перебувають у тісній взаємодії з іншими нормативно-правовими актами, якими унормовано суміжні правовідносини. Правове регулювання інституту громадянства за допомогою нормативно-правових актів упорядковує суспільні відносини у сфері набуття та припинення громадянства, а також при вирішенні інших питань, пов’язаних із громадянством.

Провідне місце в законодавстві, що регулює питання громадянства України, як і всіх інших інститутів національного законодавства, належить Конституції України. Основним нормативно-правовим актом з питань громадянства  України  є Закон України «Про громадянство України».

У другому розділі визначено правові умови прийняття до громадянства України: визнання і дотримання Конституції України та законів України; зобов'язання припинити іноземне громадянство або не перебування в іноземному громадянстві; безперервне проживання на законних підставах на  території  України протягом останніх п'яти років;  отримання дозволу на постійне проживання в Україні; володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування; наявність законних джерел існування.

Розкрито підстави (умови) для набуття громадянства України, виявлено причини для припинення громадянства України: внаслідок виходу з громадянства України; внаслідок втрати громадянства України; за підставами, передбаченими міжнародними дого­ворами України.

Зауважено, що Закон України «Про громадянство» за час існу­вання незалежної держави змінив уже кілька редак­цій, зі змінами та доповненнями, що в свою чергу свідчить про невпинний розвиток та удосконален­ня інституту громадянства в України.

Замовити курсову  роботу  на  тему  «Правове регулювання громадянства  України» :  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!