Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Наукові революції: сутність та закономірності

наукові революціїКурсова робота з філософії на тему:   НАУКОВІ РЕВОЛЮЦІЇ: СУТНІСТЬ І ЗАКОНОМІРНОСТІ

 • План
 • Вступ
 • Розділ 1. Зміна парадигми у науковому пізнанні
 • 1.1 Глобальні наукові революції та зміна історичних типів наукової раціональності
 • 1.2  Зв’язок  поняття парадигма з науковими революціями в філософському аспекті 
 • Висновки до Розділу 1
 • Розділ 2. Наукові революції як зміна світогляду
 • 2.1 Суть появи та існування  наукових революцій
 • 2.2. Структура наукових революцій
 • Висновки до Розділу 2
 • Загальні висновки
 • Список літератури

УРИВОК З КУРСОВОЇ РОБОТИ (ВСТУП):

Вступ

   У сучасних філософських дискусіях гостро обговорюється питання щодо існування сучасної науки та її місця у культурі. Чи потрібна людству наука? Чи спроможна вона дійсно дати реалістичну картину світу? Чи не є обмеженими її можливості у пізнанні світу та людини? Ці та інші питання хвилюють не тільки філософів та методологів науки, а й широкі інтелектуальні кола. Таке положення є симптоматичним у наш час, тому що на науку та залежну від неї техніку покладають відповідальність за сучасну глобальну екологічну кризу, в якій опинилося людство на початку XXIст.

          Можна погодитися з тим, що ці звинувачення мають певні підстави. Дійсно, наука і техніка ще у минулому столітті надзвичайно змінили як природне, так і соціальне середовище людини. Наука наділила людину великою силою, так що швидко зросли масштаби її перетворюючої діяльності. Рішуче змінивши навколишнє середовище та освоївши майже всю поверхню Землі, людина завдяки досягненням науки створила "штучну (другу) природу", яка стала для її життя більш необхідною. "Природи як такої вже не існує, а є нова реальність. Індустріальне суспільство було створене наприкінці минулого століття. Воно нестримно перетворюється в "наступне" суспільство - постіндустріальне, інформаційне, коли не буде окремих машин, окремих одиниць техніки, окремих технологій, єдиного матеріалу; перед нами - сукупність машин та механізмів, техноцінози" [10, 21].

            Такі утворення виникають тому, що сучасна свідомість людини пов'язує з наукою як системою знань про навколишній світ, що безупинно розвивається, свої очікування щодо задоволення своїх потреб та бажань. Власне, процеси задоволення людських потреб та бажань у історичному розвитку людства і привели до виникнення науки.

Актуальність проблеми. Наукова революція середини  XX ст. зумовила не тільки небувалі темпи індустріального розвитку, а й уперше поставила проблему ідентифікації людської сутності, її онтологічної перспективи, тому що загострилися суперечності, зумовлені між іншим і технократичним розвитком (антропологічні, екологічні кризи).

         Передусім наука прагнула відокремитися від буденного знання, повсякденності як такої, тому що в повсякденності найбільше виражаються інтереси окремої людини. Так, Л.Шестов зазначив про цю "позалюдську" особливість класичної науки: "Наука не констатує, а судить. Вона не зображує, а створює істину за своїми власними законами. Розум вирішує, що повинно бути, а що ні. Вирішує за власним - цього неможливо забувати - законом, зовсім не враховуючи того, що він називає "людським, надто людським" [6, 52].

            Таким чином, відмова від суб'єкта (людини) була характерною рисою "природничо-наукової парадигми", але ця риса передусім потребує докорінних змін.У науковому пізнанні як у такому пізнанні, яке було створене людиною та для людини, людина не може бути відсутньою. Цей погляд стає вже більш поширеним у філософії науки та у філософії взагалі.

            Саме в наш час наука дійшла у своєму розвитку тієї межі, коли вже питання: чи не є наука ворожою для людини, чи не знищить людина за допомогою наукових досягнень та технологій саму себе та навколишній природний світ, стає актуальним та гострим, і відповідь на це запитання вже не стає простим та легким. "Наука є заняттям суто людським, тому послідовний аналіз значущості та цінності науки щиро збігається з розкриттям власної природи людини" [12, 41].

         Отже, наука є творчою діяльністю людини, яка спрямована на досягнення знань про навколишній світ, тому вона неодмінно повинна включати людину як свого творця. Виявлення цього аспекта як "людиновимірності" науки і стає важливим та актуальним, воно становить те, що можна визначити як парадигмальні зміни в сучасному науковому пізнанні.

Обєктом дослідження є наукові революції як система, що має власну сутність та закономірності.

Предмет дослідження. Сутність та закономірності наукових революцій в глобальному сенсі.

Мета дослідження.  Розглянути та з’ясувати становлення і появу наукових революцій, як  певної системи, що має власну сутність та закономірності.

Для реалізації поставленої мети визначено завдання дослідження:

У I Розділі нам необхідно розкрити значення парадигмального зсуву в історії науки, як основної  передумови для появи наукових революцій; здійснити систематизований теоретичний аналіз історії  та розвитку поняття «парадигма».

УII Розділі на основі теоретичного  аналізу наукових досліджень з даної теми, з’ясувати сутність та закономірності наукових революцій; розкрити характер існування усіх основних компонентів революційв масштабах науки.

Методи дослідження: теоретичні методи (синтез, порівняння, моделювання, узагальнення) використовувались з метою вивчення наукової літератури з питань, пов'язаних із виникненням наукових революцій, в процесі яких з’являються нові стратегії поведінки та наукового вчення.

Наукова новизна. На основі системного теоретичного аналізу наукової літератури з філософії та історії науки формулюється розуміння проблеми наукових революцій,а також специфіки сутності та закономірності  цього явища.

 

Теоретична і практична цінність дослідження полягає в тому, що визначені методологічні  підходи щодо  концепції становлення та існування наукових революцій.У ході наукового аналізу виділено логіко-методологічні ознаки, або критерії глобальних наукових революцій: створення принципово нових уявлень про світ; затвердження нових способів мислення, розуміння і пояснення шляхів руху до нового знання.

Замовити курсову роботу з філософії на тему: Наукові революції: сутність та закономірності

Детальніше про роботу:

 • Курсова робота 
 • Предмет: Філософія
 • Кількість сторінок: 30
 • Ціна роботи: за домовленістю
 • Автор роботи: Віталіна Севрук
 • Замовити курсову роботу з філософії: 067 994 0924, 063 143 32 32,
 • ел.адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!