Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Функції метонімічних перенесень в англомовному політичному дискурсі

англомовний політичний дискурсКурсова робота на тему: Функції метонімічних перенесень в англомовному політичному дискурсі (іноземна філологія).

План

Вступ

Розділ I. Лексико-семантичні зміни у структурі політичної мови

1.1 Політичний дискурс як вираження взаємодії мови та влади

1.2 Експресивна  лексика  у політиці та її функція

1.3 Проблема  маніпулятивних  можливостей політичної мови 

 Розділ II. Функціонування метонімічних перенесень в політичному дискурсі

2.1 Метонімічні перенесення як невід’ємний компонент політичних виступів

2.2 Аналіз особливостей метонімічних перенесень

2.3 Оновлення лексики сучасних англомовних політичних  мас-медіа

2.4 Американізми  як компонент політичного дискурсу

Висновок

Список літератури

Додаткова інформація:

Курсова робота з іноземної філології

Предмет: Лінгвістика

Кількість сторінок: 30

Ціна роботи: за домовленістю

Автор роботи: Віталіна Севрук

Уривок з курсової роботи:

2.3  Оновлення лексики сучасних  англомовних політичних  мас-медіа.

  Мова статей відомих британських газет і журналів не завжди буває формальною, як це не дивно. Автори часто вдаються до лек­сичних інновацій. Так, звичайний прикметник stroppy (упертий), що вживається в розмовному мовленні, може з'явитись у фор­мальному контексті як іменник у формі множини. 

It was no ordinary bunch of opposition stroppies who ambushed the government's Asylum and Immigration Bill in the House of lords last week (The Economist).

  Це приклад конверсії, коли слова переходять з однієї категорії в іншу.[8;37]

       Even allowing for the saccharine standards «of» Hallow. The Duchess somehow manages to outmawk its most mawkish offerings (The Independent).

          У цьому реченні від прикметника mawkish(противний, нудот­ний) утворено дієслово з префіксом out, що виражає дію, спрямо­вану на те, щоб позбутись негативного відчуття.

       Є й інші способи утворення нових слів, наприклад, слів-композитів, які пишуть через дефіс. Такі слова дуже поширені в сучасній англійській мові, і їх легко може утворити кожен мовець за влас­ним бажанням. Вони здебільшого мають ситуативний характер і лексикографічно не фіксуються, крім окремих усталених форм, зазначених у словниках: fromrags-to-riches(topics), rip-and-run(farming), tip-and-run(business), nitty-gritty(questions), roarn-a-phone, brick-a-brac, а в кафе типу «fastfood» з'явився вираз kiss-me-quickservice.

         Останнім часом у системі соціального обслуговування для ви­раження соціального стану людей або їх ставлення до певних проб­лем вживаються слова-акроніми, які стисло передають зміст слів-композитів зазначеного типу: dinky (double-income-no-kids), nilky (no-income-lots-of-kids), yup­pie (young-urban-professional), nimb (not-in-my-back-yard), nim-byism — політика байдужості, крім власних інтересів.

        Ці слова поширились і в газетну лексику. Слово dinky, напри­клад, утворилось у США, але вживається і в Британії для вираження життєвого рівня сім'ї професіоналів, що належить до середнього класу, коли чоловік і жінка працюють і кожен з них має прибуток. Слово nilky, навпаки, має протилежне значення, тобто виражає відсутність прибутку в сім'ї і потребу в допомозі держави. [4;30]

          The average Dinky couple in just turned 40 which combined annu­al income in excess ofE 50 000. One or the other is usually working at the weekend (Daily Mail).

Following hard on the heels of «Yuppies» and «Dinkies» ... comes the latest acronym categories, one familiar to many, perhaps; «Nil-kies», standing for no-income-lots-or-kids (Daily Telegraph).

        Нагадаємо, що слово «yuppie» зумовило появу нового дієслова toyuppiefy, що означає характер дії, яка відповідає стилю yuppie.

Mr. Gould, who was been accused of «yuppiefying» Labour, stron­gly defended its proposals for employee shareownership schemes (Daily Telegraph).

    У лексиці соціальної сфери і в газетних статтях, які описують парламентські дебати в Британії, з'являються слова nimbyі nim-byism. Подаємо приклад такого речення:

As a result, over 90 Tory backbenchers including some keen Thatche-rites, have joined a parliamentary group dedicated to sane Planning: doublespeak for «not-in-my-back-yard» or «nimbyism» (Economist).

         Можливо, не всі наведені нами нові слова та словоутворення увійдуть до лексичного складу англійської мови, деякі з них мо­жуть замінитись іншими словами, що утворяться за розглянутими принципами, але процес пошуку нових форм висловлювання, на­магання писати і говорити так, щоб мовлення було експресивним і емоційно сприймалось читачем чи слухачем, постійно триває. [12;56]

       Даний процес збагачує мову і мовлення. Звичайно, активно на нього впливає наукова, технічна і соціальна революції, нові форми та стилі суспільного життя або ж окремі політичні  події. Так, у 90-х роках з'явились такі слопа-оказіоналізми, як catastroika, тобто перестройка», яка не відбулась так, як її задумав М. Горбачов, zippergate— неетична поведінка Б. Клінтона, про яку писали всі американські та англійські газети (zipper— застібка, змійка на брюках; gate — частина слова Watergate).

      Дещо раніше з'явилось слово to Іеоnovize, коли вперше російський космонавт Леонов вийшов у від­критий космос. Так, скажімо, 10—15 років тому ніхто навіть уяви­ти собі не міг, що з'являться такі слова, як electronicvirus, infectionwithanelectronicvirus, electronicvaccination, surrogatе mother. Це приклад вживання відомих слів у нових значеннях, пов'язаних з новими науковими відкриттями [11, с. 30].

           Оновлення лексики в широкому плані відбувається різними способами: запозичення слів, звуження або розширення значень відомих слів, вживання їх у незвичному контексті, шляхом перенесення значення. Так, у шкільній лексиці нещодавно з'явилися такі слова, як hunk(активний і дійовіш учень, який всього досягне) і wimp, що має протилежне значення (учень, який нічого не дося­гне і ні на що не здатний).

          У сфері соціально-побутового спілкування вживаються слова woopie (awell-off-older-person), agoldengoodbye, agoldenhandshake та ін.: Thewoopiereceivedagoldengoodbye (agol­denhandshake) onretirement (Багата літня особа одержала вели­ку пенсійну винагороду).

       Отже,  наведені приклади лише частково ілюструють нескінченну кількість слів і виразів, які постійно з'являються. Іноді їх зна­чення просто несподівані.

    Так, у парламентській лексиці вираз Christmastreeозначає законопроект з великою кількістю попра­вок (аналогія з іграшками на ялинці). Але найбільшу цінність для нас становлять фразові дієслова, якими англійці часто користу­ються в щоденному усному мовленні. Їх семантизація становить неабияку складність для наших студентів і навіть учителів, які не спілкуються з англійцями і потребує на нашу думку, додаткового вивчення.

Замовити курсову роботу з іноземної філології: 067 994 09 24, 063 143 32 32, ел.адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!