Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування ключових компетентностей на уроках української мови

українська моваКурсова робота на тему: Формування ключових компетентностей на уроках української мови

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1.  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ.

1.1Проблема визначення  переліку ключових компетентностей  в   дослідженнях вітчизняних вчених

1.2 Уроки української мови та літератури  в системі компетентнісної освіти

Розділ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ.

 2.1 Методичні поради щодо формування ключових компетентностей на уроках української мови 

2.2 Педагогічний досвід роботи щодо формування ключових компетентностей на уроках мови і літератури

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 Детальніше про курсову роботу "Формування ключових компетентностей на уроках української мови"

 • Предмет: методика викладання української мови та літератури
 • Кількість сторінок: 30 ст.
 • Ціна роботи: за домовленістю.
 • Замовити курсову роботу  : 067 994 09 24, 063 143 32 32,
 • ел.адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Уривок  курсової роботи (висновки):

       Компетентність – інтегрована здатність особистості, яка набута у процесі навчання. Вона охоплює:  знання, уміння, навички, досвід, цінності та ставлення, які можуть цілісно реалізуватися на практиці, тому компетентність не може бути зведена лише до фактичних знань. До ключових компетентностей учнів, формування яких покладається на школу, належать: пізнавальні компетентності, особистісні компетентності, самоосвітні компетентності, соціальні компетентності, здоров’я особистості, творчі компетентності.

     Відповідно до поділу змісту освіти на загальну метапредметну (для всіх предметів), міжпредметну (для циклу предметів або освітніх галузей) і предметну (для кожного навчального предмета),  пропонується трирівнева ієрархія компетентностей: ключові компетентності - відносяться до загального (метапредметного) змісту освіти; загальнопредметні компетентності - відносяться до певного кола навчальних предметів та освітніх галузей; предметні компетентності - частки стосовно двох попередніх рівнів компетентності, що мають конкретний опис і можливість формування в рамках навчальних предметів.

Ключові компетентності в українській школі:

 • уміння вчитися (навчальна);
 • громадянська;
 • загальнокультурна;
 • компетентність з інформаційних  та комунікаційних технологій;
 • соціальна;
 • підприємницька;
 • здоров’язбережувальна.

   Наголосимо, що незважаючи на велику кількість наукових досліджень, присвячених компетентнісно - орієнтованій освіті, усе ще відзначаємо різноголосся, суперечливість у поглядах на компетентність, її сутнісні характеристики, особливості презентації в змісті освіти. 

      Проект Державного стандарту базової і повної освіти, Концепції мовної освіти 11-річної школи «Українська мова як рідна», орієнтують учителя на формування мовної особистості учня нового тисячоліття, здатного вільно, правильно й уміло спілкуватися в різних життєвих, професійних і соціальних ситуаціях. Результат процесу навчання української мови та літератури  – це «формування загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості, яка має сформуватися в процесі навчання й містити знання, уміння, ставлення, досвід діяльності та особистісні поведінкові моделі [9, с. 3].

     Нині перед словесником стоїть нелегке завдання – не тільки забезпечити опанування учнями лінгвістичною теорією і формувати мовленнєві та комунікативні уміння, а й цілеспрямовано збагачувати інтелект школярів, задовольняти їхні естетичні потреби, розширювати знання про навколишній світ, історію, культуру, суспільства, моральні й етичні принципи життя тощо.  

     Відповідно до освітніх вимог необхідно осучаснювати технології навчання, змінювати традиційні рамки сучасного уроку української мови, оновлювати процес його проведення, посилювати змістову місткість, модернізувати структуру. Успіх у навчанні української мови та літератури прямо пропорційно залежить від креативності вчителя в підготовці та проведенні уроку, бажання навчити і майстерності передати свої знання учням.

      Завдання сучасної української освіти полягає, передовсім, у формуванні особистості з гнучким розумом, із швидкою реакцією на все нове, з повноцінними, розвинутими потребами подальшого пізнання та самостійної дії, з добрими орієнтувальними навичками й творчими здібностями.  Духовне відродження українського народу неможливо уявити без впливу художньої літератури на формування національної свідомості, оскільки література є одним із активних чинників суспільного виховання – совісті, моралі, загальнолюдських цінностей. 

Замовити курсову роботу з української мови !Формування ключових компетентностей на уроках української мови"

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!