Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Підготовка молоді до сімейного життя в діяльності соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

підготовка молоді до сімейного життяКурсова робота на тему: Підготовка молоді до сімейного життя в діяльності соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ В ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 

1.1.Обгрунтування доцільності підготовки молоді до сімейного життя

1.2. Готовність до сімейного життя як показник соціалізації особистості

1.3. Підготовка молоді до сімейного життя у роботі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Висновки до Розділу 1

РОЗДІЛ 2. ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ     

2.1. Форми та методи роботи з підготовки молоді до шлюбу

2.2. Способи подолання неготовності молоді до сімейного життя центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2.3. Результати впровадження тренінгової програми визначення готовності до шлюбу у діяльності центрів соціальних  служб

2.4. Охорона праці спеціалістів соціальних служб для сім’ї, молоді та дітей

Висновки Розділу 2

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВИСНОВКИ

 Замовити  курсову роботу  "Підготовка молоді до сімейного життя в діяльності соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді"  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Предмет: соціальна робота

Кількість сторінок: 52 сторінки з додатками, кількість додатків - 8, кількість джерел - 36.

Ціна роботи: за домовленістю.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ  

Головною причиною розлучень в Україні, на думку переважної більшості вчених, є непідготовленість молодих  людей до шлюбу та сімейного життя. Сьогодні молодь не має позитивної моделі сімейного життя і сімейних цінностей. Відповідно, не маючи непорушних критеріїв поведінки, вона не вміє справлятися з новими труднощами та протистояти їм. В таких умовах підготовка до шлюбу та сімейного життя є єдиним виходом і завданням усього суспільства. Результати такої діяльності дозволять створити позитивні умови для утворення міцної та щасливої сім’ї.

 Головною метою молодіжної сімейної політики має бути підтримка інституту сім’ї, підвищення ролі й значення сім’ї, сприяння якісному розвитку інституту сім’ї в Україні як запоруки формування потенціалу нації, підвищення якості населення, гармонійного розвитку особистості, забезпечення державою необхідних умов для реалізації сім’єю її функцій.

Підготовку молоді до сімейного життя можна визначити як передачу молоді необхідної суми знань та навичок відносно всіх аспектів сімейно-шлюбного життя: міжособистісних та рольових стосунків, організації домашнього господарства, питань догляду та виховання дітей, статевого виховання. Зауважимо, що підготовка до сімейного життя - це частина загального процесу формування особистості, її соціальної адаптації. Існує нагальна потреба у системній підготовці до шлюбу, яка б впроваджувалася у життя на державному рівні.

Інформаційно-просвітницьку роботу з дітьми та молоддю щодо підготовки до подружнього життя, формування відповідального батьківства здійснюють переважно центри соціальних служб для сімей, дітей та молоді, загальноосвітні та культурні заклади. Комплексний підхід у роботі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо підготовки молодих людей до сімейного життя, усвідомлення батьківства, формування здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, профілактики раннього сирітства забезпечується діяльністю спеціалізованих установ: служб соціальної підтримки сім’ї, консультаційних пунктів у пологових стаціонарах, жіночих консультаціях та будинках дитини, мобільних консультаційних службах «Телефон довіри».

В Україні  чимало робиться для формування і реалізації принципово нової державної сімейної політики. Одним з найважливіших завдань у даному напрямку є сприяння становленню партнерської сім’ї з урахуванням вимог гендерного підходу, покращання  шлюбно-сімейного мікроклімату, підвищенню виховного і загально соціального потенціалів шлюбу і сім’ї.

До інформаційних заходів та надання консультацій залучаються спеціалісти ЦССМД різного фаху: соціальні педагоги, психологи, медичні працівники, спеціалісти управлінь праці та соціального захисту населення, юристи, залежно від спектру питань, що потребують висвітлення. Інформаційно-просвітницька робота з дітьми та молоддю, що проводиться в ЦССДМ здійснюється у формі семінарів, тренінгів, індивідуальних консультацій, групових занять, масових акцій, зустрічей з фаховими спеціалістами, розповсюдження інформаційних матеріалів тощо.  

Слід зауважити, що робота з підготовки молоді до подружнього життя та молодими сім’ями є несистемною, зазвичай впроваджується у загальному контексті роботи з усіма категоріями сімей і не враховує специфічних потреб саме молодої  сім’ї. При формуванні пріоритетних напрямів державної сімейної політики у контексті розробки Державної програми підтримки сім’ї, доцільно виділити роботу з молодими сім’ями як окремий напрям, передбачивши відповідно критерії оцінки такої роботи на регіональному рівні і періодичну звітність щодо реалізації запланованих завдань.

У роботі соціальних служб необхідно,  насамперед:

 • вдосконалити форми консультативної роботи з питань шлюбу, сім’ї, виховання дітей, статевого виховання підлітків і молоді;
 • вивчити і перейняти прийнятний для українських традицій досвід інших країн з вирішення цих питань;
 • розробити і задіяти національну модель соціального-економічного патронажу молодих шлюбних пар, сімей з дітьми – особливо багатодітних, неповних та соціально неблагополучних і конфліктних тощо;
 • сприяти зміцненню шлюбно-сімейних стосунків із залученням нових форм просвіти населення.

Враховуючи гостру необхідність проведення такої діяльності і недостатнє кадрове забезпечення та рівень підготовки спеціалістів, доцільно розробити і впровадити такі заходи:

 • розробку регіональних просвітницьких програм з підготовки молоді до сімейного життя, що передбачає взаємодію освітніх закладів, закладів культури та центрів соціальних служб для молоді;
 • розробку і публікацію методичних матеріалів щодо впровадження інформаційно-просвітницьких програм підготовки дітей та молоді до сімейного життя, що вміщують різні апробовані форми та технології;
 • проведення координаційних нарад на регіональному рівні з метою визначення пріоритетних напрямів роботи підрозділів та установ соціальної сфери з дітьми та молоддю у сфері підготовки до сімейного життя.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Алексеєнко Т. Ф. Молода сім’я в сучасному виховному процесі / Т. Ф. Алексеєнко // Педагогіка та психологія – 1998. – No 4. – С. 53–60.
 2. Балакірева М. О. Молоде покоління нової України: ескіз соціального портрету: навч. посібник. – К. : Знання-Прес, 2002. - 313 с.
 3. Буленко Т.В. Особливості формування психологічної готовності до сімейного життя у студентської молоді: автореферат дис. на здобуття вченого ступеня канд. псих. наук. - К., 1995 р. - 24с.
 4. Гайналь Т. Ціннісні орієнтації в процесі самореалізації молоді / Тетяна Гайналь// Актуальні проблеми трансформації моральних цінностей сучасного українського суспільства: Всеукраїнська науково- практична конференція (10-11 травня 2010 року): Матеріали доповідей та виступів. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2010. – С. 122-124.
 5. Демидова Т.А. Проблеми підготовки молоді до сімейного життя.//Психологія. Збірник наукових праць НПУ імені М.П. Драгоманова. Випуск 1.- К., 1998.- С.133-135.
 6. Захарченко В. Г. Соціально-психологічні особливості готовності молоді до подружнього життя / В.Г. Захарченко // Український соціум. – 2004. – No 1 (3). – C. 14-23.
 7. Збірник нормативно-правових актів щодо надання соціальних послуг відповідно до Закону України «Про соціальні послуги». – К., 2005.– 157 с.
 8. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / (Упоряд. В.Г. Панок, І.І. Цушко, А.Г. Обухівська). – К. : Ніка- Центр, 2005. – 436 с.
 9. Звєрєва І. Д. Соціальна робота з дітьми та молоддю в Україні. – К.: Правда Ярославовичів, 1998. – 432 с.
 10. Капська А. Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю : навч. посіб. / Капська А.Й. – К. : УДЦССМ, 2001. – 219 с.
 11. Карабанова О. А. Психологія сімейних відносин та основи сімейного консультування / О. А. Карабанова. – М. : Гардаріки, 2006. – 320 с.
 12. Карасевич А.П. Особливості підготовки студентської молоді до створення сім’ї у сучасних соціокультурних умовах // Національні загальнолюдські цінності освіти в полікультурному суспільстві: матеріали пед. читань / Кримський інженерний педагогічний ун–т. – Сімф., 2007. – С.183–186.
 13. Карасевич А.П. Педагогічні теорії формування готовності студентської молоді до створення сім’ї у сучасних умовах / А. П. Карасевич // Рідна школа. – 2008. – № 12. – С. 22–25.
 14. Коленіченко Т. І.Формування батьківських навичок як один із аспектів підготовки молоді до сімейного життя / Т. І. Коленіченко, О. Ю. Количева // Проблеми соц. роботи: філософія, психологія, соціологія. - 2014. - № 1. - С. 128-134. 
 15. Кравець В. П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти формування усвідомленого батьківства / В. П. Кравець. — К. : Академія, 2001. — 244 с.
 16. Кравець В. П. Теорія і практика дошлюбної підготовки молоді / В.П.Кравець. − К.: Київ. правда, 2000. − 688 с.
 17. Кузьмінський В. О. Інтегровані соціальні служби – складова стратегії деінституалізації // Права дітей. – К., 2006. – № 2. – С. 10–11.
 18. Куранда Л. Соціальна допомога як вид соціального забезпечення. Світовий досвід реформування системи соціальної допомоги / Л. Ку- ранда // Актуальні проблеми державного управління. – О. : ОРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 1 (41). – С. 91–94.
 19. Лещенко О.Г. Сформованість відповідального ставлення до батьківства в молодих сімей / О.Г. Лещенко // Вісник Запорізького національного університету : Педагогічні науки / гол. ред. Л. І. Міщик. – 2008. – № 1. – С. 151-155.
 20. Михайлова Л. М. Основні напрями соціально-педагогічної роботи зі студентськими сім’ями / Л. М. Михайлова // Соціальна педагогіка: теорія і практика. – 2012. – № 3. – С. 74–79.
 21. Островська Н. О.Основні складові соціально-педагогічної діяльності щодо формування усвідомленого батьківства молоді / Н. О. Островська // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. - 2012. - № 16. - С. 115-122.
 22. Про затвердження Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року : постанова Кабінету Міністрів України від 15 трав. 2013 р. No 341. – Режим доступу : www.zakon4.rada.gov.ua/laws.
 23. Програма підготовки соціальних працівників інтегрованих соціальних служб. / За заг. ред. І. Д. Звєрєвої, В. О. Кузьмінського, І. Саммон. – К.: ПБО «Кожній дитині» в Україні,2006. – 34 с.
 24. Програма формування педагогічної культури батьків / [за редакцією В. Г. Постового]. – К., 2003. – 108 с.
 25. Семьонкіна І. А. Подружня дезадаптація при порушенні функції сім’ї та її психологічна корекція : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Семьонкіна Ірина Артурівна. – К., 2001. – 219 с.
 26. Сидоренко Ю. А. Сучасна українська сім’я як клієнт соціальної роботи // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – К., 2003. – № 2. – С. 99–103.
 27. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко та ін.; За заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К.: Центр навч. літ-ри, 2004. – 256 с.
 28. Соціальна робота в Україні: перші кроки / За ред.В. Полтавця. – К.: Видавничий дім «КМ Academia», 2000.– 236 с.
 29. Соціальна робота: Короткий енциклопедичний словник //Соціальна робота. Кн. 4. – К.: ДЦССМ, 2002. – С. 345, 411.
 30. Статева соціалізація та  підготовка  учнівської  молоді  до  сімейного  життя у педагогіці та шкільній практиці зарубіжних країн : монографія / ред.: В. Кравець; АПН України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. - Т. : Астон, 2009. - 206 c.
 31. Сучасна українська сім’я : медико-соціальні аспекти : [монографія] / В. М. Лісовий, І. М. Шурма, В. О. Коробчинський. – Х., 2009. – 208 с.
 32. Толстоухова С. В., Багай В. В. Діяльність центрів соціальних служб для молоді України: сучасний стан і перспективи розвитку / Український держ. центр соціальних служб для молоді; Український ін-т соціальних досліджень. — К.: Академпрес, 1999. — 112с.
 33. Трубавіна І. М. Соціально-педагогічна робота з сім’єю в Україні: теорія і методика : монографія / І. М. Трубавіна. – Х. : Харк. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди, 2007. – 395 с.
 34. Український педагогічний словник. [Гончаренко С. У.] - К.: Либідь, 1997. - 376 с.
 35. Черкасова В.Ю. Суперечності становлення та реалізації подружніх орієнтацій в сучасний період: автореф. дис. канд. социол. наук: 22.00.06 / В.Ю.Черкасова. − Урал. держ. ун-т ім. А. М. Горького. − М., 2004. − 18с.
 36. Шнейдер Л. Б. Психологія сімейних відносин / Л. Б. Шнейдер. – М.: Апрель- Пресс, 2000. – 512 с.
 37. Яворська Л.Г. Статеве виховання як відповідь на реалії сьогодення та актуальний напрямок підготовки молоді до сімейного життя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2005. – No7. – С.132-135.
 38. Яценко Л. Теоретичні засади підготовки молоді до майбутнього сімейного життя / Л. Яценко // Рідна шк.. - 2008. - № 10. - С. 51-54.

 

 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!