Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей та непрацездатних батьків

утримання дітейКурсова робота  з кримінального права на тему: Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст. 164 КК). Відмінність ухилення від сплати коштів  на утримання непрацездатних батьків (ст. 165 КК). Наведіть приклади зі  слідчої та судової практики.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.  Теоретико – правовий аналіз ухилення від сплати аліментів на утримання дітей  (ст. 164 КК)

РОЗДІЛ 2. Юридична  характеристика ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків (ст. 165 КК)

РОЗДІЛ 3. Кримінально – правова проблематика злочинів проти сім’ї

 3.1 Відмінність ухилення від сплати коштів  на утримання непрацездатних батьків (ст. 165 КК)

3.2 Кримінальна відповідальність за злочини передбачені ст.164 – 165 КК. Приклади зі  слідчої та судової практики

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 Уривок  з курсової роботи на тему: Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст. 164 КК). Відмінність ухилення від сплати коштів  на утримання непрацездатних батьків (ст. 165 КК). Наведіть приклади зі  слідчої та судової практики.

ВСТУП

Актуальність теми. Сім’я у всі часи була і залишається однією з найважливіших загальнолюдських цінностей. Тому вона перебуває під посиленою правовою охороною держави. Від нормалізації соціальних, економічних та правових відносин у сім’ї залежить, зокрема, і майбутнє суспільства. Адже сім’я як мікроструктура задовольняє потреби суспільства і виконує важливі функції: виховну, економічну, комунікативну, духовну тощо.

      Правовий інститут аліментних зобов’язань батьків та дітей регулюється Конституцією України, Сімейним кодексом України (СК України) та іншими законодавчими актами України. Відповідно до ст. 51 Конституції України «…батьки зобов’язані утримувати своїх дітей до повноліття. Повнолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків» [11]. 

  Але, на жаль,  конституційні права та свободи людини і громадянина не завжди успішно реалізовуються у структурі сімейних відносин. Негативні демографічні тенденції, які спостерігаються в Україні, загрожують руйнуванням сім’ї як фундаментального осередку суспільства, стрімким скороченням народжуваності й середньої тривалості життя, деформацією соціального складу суспільства. У зв’язку із цим актуальним завданням вітчизняної кримінально-правової науки є дослідження, спрямовані на кримінально-правову характеристику посягань на правопорядок у сфері сімейних відносин, серед яких – ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст. 164 КК) та ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків (ст. 165 КК), що визнаються злочинами проти сім’ї.

       У літературі проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти сім’ї та неповнолітніх досліджувалися у роботах Ф.Г. Бурчака, І.М. Даньшина, Л.В. Дорош, В.В. Дзундзи, В.П. Ємельянова, О.М. Костенка, Л.М. Кривоченко, І.П. Лановенка, П.С. Матишевського, О.І. Мілевського, Л.П. Михайлової,     В.О. Навроцького, В.К. Негоденка, Ю.Є. Пудовочкина, В.С. Савельєвої,       І.Ю. Топольскової,  М.І. Трофімова, Н.С. Юзікової,  С.С. Яценка та ін.

Об’єктом дослідження є права дітей, інших членів сім’ї як суб’єктів сімейних правовідносин.

Предметом дослідження є кримінально-правові норми, які передбачають відповідальність за злочини проти сім’ї та неповнолітніх (ст. 164- 165 КК), практика їх застосування.

Мета дослідження. Вирішення теоретичних та практичних проблем у системі кримінально - правових норм, які забезпечують охорону сім’ї та неповнолітніх: ухилення від сплати аліментів  на утримання дітей (ст. 164 КК) та ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків (ст. 165 КК).

Для досягнення цієї мети були поставлені такі основні завдання:

-дослідити в загальнотеоретичному аспекті систему об’єктивних та суб’єктивних ознак складів злочинів, передбачених в ст. ст. 164-165 КК України;

-визначити основні правила кваліфікації цих злочинів;

-з’ясувати кримінально – правові  відмінності ухилення від сплати аліментів  на утримання дітей від ухилення від сплати коштів  на утримання непрацездатних батьків (ст. 165 КК).;

-проаналізувати родовий та безпосередній об’єкти злочинів проти сім’ї та неповнолітніх (ст. 164- 165 КК),

-виявити недоліки у кримінально-правовій охороні сім’ї та неповнолітніх, суперечливості та прогалини у чинному кримінальному законодавстві

      Нормативну базу роботи склали Конституція України, чинне кримінальне законодавство України, нормативні акти інших галузей права, у тому числі сімейного та цивільного права.

Методи дослідження. При написанні курсової роботи використовувались теоретичні методи (синтез, порівняння, моделювання, узагальнення) з метою вивчення наукової літератури з питань, пов'язаних з кримінально-правовою характеристикою  ухилення від сплати аліментів  на утримання дітей (ст. 164 КК) та ухилення від сплати коштів  на утримання непрацездатних батьків (ст. 165 КК). Історико-порівняльний метод дозволив виявити тенденції розвитку законодавства щодо відповідальності за ці злочини, що, у свою чергу, дало можливість накреслити шляхи вдосконалення чинного кримінального законодавства на сучасному етапі.  

Наукова новизна. На основі системного теоретичного аналізу наукової літератури з правознаства формулюється розуміння кримінально-правової проблеми протидії злісному невиконанню громадянами обов’язків щодо утримання дітей, щодо сплати аліментів або коштів на утримання непрацездатних  батьків у вітчизняній кримінально-правовій науці.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що викладені в науковій роботі  висновки і пропозиції можуть бути використані у науково-дослідницькій сфері – для подальшої розробки теоретичних і прикладних проблем кримінальної відповідальності за злочини проти сім’ї та неповнолітніх.

Структура роботи: Наукове дослідження складається із вступу, 3 розділів, 2 підрозділів, списку літератури, висновків та додатків.

Детальніше про роботу: Предмет: Кримінальне право. Кількість сторінок: 30 ст. Ціна роботи: за домовленістю. Замовити курсову роботу з кримінального права: 067 994 09 24, 063 143 32 32, ел.адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!