Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування ключових компетентностей на уроках української мови та літератури

ключові компетентностіВипускна/творча/ кваліфікаційна робота на тему: Формування ключових компетентностей на уроках української мови та літератури

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1.  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ.

1.1. Проблема визначення  переліку ключових компетентностей  в   дослідженнях вітчизняних вчених

1.2. Уроки української мови та літератури  в системі компетентнісної освіти

Розділ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 2.1 Педагогічний досвід з формування ключових компетентностей на уроках української мови

2.2 Методичні рекомендації щодо формування ключових компетентностей на уроках мови і літератури

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 Детальніше   про   випускну/творчу/кваліфікаційну роботу: Кількість  сторінок – 26  + додатки, список  літератури –  11. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Сучасна шкільна освіта в Україні спрямована на надання учневі необхідних знань, вироблення вмінь і навичок, а також на засвоєння ним значного  обсягу фактичного матеріалу.  Зміст сучасної освіти не повною мірою відповідає потребам суспільства та ринку праці, зокрема  він  не достатньо спрямований на набуття учнями необхідних  ключових  компетентностей. Школа  сьогодні недостатньо навчає школярів приймати рішення, використовувати інформаційні та комунікаційні технології, критично мислити, вирішувати конфлікти,  орієнтуватися  на  ринку  праці тощо.

 Саме тому зміст середньої  освіти  має бути в першу чергу зорієнтований  на  формування в учнів ключових  компетентностей, що дозволяють лю­дині з однієї сторони ефективно діяти у різних  сферах  життєдіяльності,  а  з  іншої  – задовольняти  суспільні   потреби  у людських  ресурсах  нової  якості.

Згідно з концепцією НУШ передбачається набуття учнями десяти ключових компетентностей: спілкування державною (і рідною) мовами; спілкування іноземними мовами; математична компетентність; основні компетентності в природничих науках і технологіях; інформаційно-цифрова компетентність; уміння вчитися впродовж життя; ініціативність і підприємливість; соціальна та громадянська компетентності; обізнаність та самовираження у  сфері  культури;  екологічна  грамотність  і  здорове  життя.

Зауважено, що формувати й розвивати  ключові  компетентності в учнів  можливо під час  вивчення  різних  предметів  шкільного  циклу, зокрема й на уроках української мови й літератури.   Відповідно до компетентнісного підходу на уроках української мови й літератури зосереджуємо увагу на таких вміннях, що формують  в учнів  ключові компетентності: вміння розв’язувати проблеми, набувати досвіду застосування знань, самостійно здобувати освіту й підвищувати власний освітній  рівень; знаходити  інформацію, кри­тично мислити, обстоювати власну позицію; оцінюва­ти предмети, явища, події, власні й чужі дії і вчинки; уміти співпрацювати в колективі; приймати рішення й брати на себе відповідальність за результат; організо­вувати свою роботу; пропонувати нові шляхи й спосо­би розв’язання  проблеми; виявляти  стійкість  перед  невдачами  й  проблемами.

Отже, головною метою формування ключових компетентностей  є  не засвоєння  суми знань, а оволодіння такими знаннями й уміннями, що давали б змогу визначати  свої цілі, приймати рішення й діяти в  нетипових ситуаціях

У другому розділі наведено  приклади  різних технологій, методів, засобів формування ключових  компетентностей учнів  на  уроках  української мови й літератури. Підкреслено, що допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних  (інноваційних) технологій, у тому числі й інтерактивних. Наведено приклади впровадження інтерактивних методів на уроках української мови.

Надано методичні рекомендації щодо формування в учнів основної  школи ключових компетентностей.

Замовити  випускну/творчу/кваліфікаційну  роботу  на  тему  «Формування ключових компетентностей на уроках української мови та літератури»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!