Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Роль сім'ї та школи у формуванні особистості школяра

особистість школяраКурсова робота з педагогіки на тему: Роль сім'ї та школи у формуванні особистості школяра

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1. СІМ'Я ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

1.1 Вплив сім’ї на формування особистості у педагогічних теоріях

1.2 Роль сім’ї у формуванні особистості школяра

1.3 Взаємодія сім’ї та школи  у процесі формування особистості школяра

Розділ 2. РОЛЬ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ  ШКОЛЯРА

2.1 Формування особистості школяра у навчально-виховному процесі

2.2 Шляхи вдосконалення взаємодії  сім’ї та школи у формуванні особистості школяра

2.3 Педагогічний досвід щодо формування особистості школяра у співпраці із сім’єю

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Детальніше про  курсову (випускну)  роботу  на  тему  «Роль сім'ї та школи у формуванні особистості школяра».  Кількість  сторінок – 32, список  літератури – 28. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні  телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Уривок з курсової роботи з педагогіки на тему: Роль сім'ї та школи у формуванні особистості школяра

 Сім’я є найважливішим соціальним середовищем формування особистості і ключовим інститутом виховання, який відповідає не лише за матеріальний добробут дитини, але й за її моральне обличчя, навчальний і культурний рівень життя. Саме в ній формуються гуманні моральні основи особистості, оскільки сім’я є визначальною «школою» взаємин з людьми.

    Проте в зв’язку із загостренням економічної ситуації в країні умови сучасного життя спонукають батьків працювати на двох-трьох роботах або ж далеко від дитини, що значно скорочує час спілкування з дитиною, збіднює соціально-комунікативні зв’язки, заважає підвищенню освітнього і культурного рівня батьків, знижує виховний потенціал сім ї. Психологічний дискомфорт, нестабільна емоційна атмосфера в сім’ї, психолого-педагогічна некомпетентність батьків можуть спричинити негативні наслідки  для формування особистості школяра.

 Особливості стосунків батьків і дітей пов'язані з рівнем їх взаєморозуміння, формують і специфічний стиль спілкування між ними. Деякі батьки будують стосунки між дітьми на повазі й довірі. Інші вважають, що не обов'язково переконувати дітей у правомірності своїх вимог. У першому випадку формується дружній стиль спілкування, який грунтується на проханні, пораді, доброму гуморі, підбадьорюванні, тобто такий, який сприяє формуванню в дітей почуття власної гідності, розвиває максимальну самостійність і доброзичливість; у другому - складається командний стиль спілкування, який проявляється в безапеляційному тоні, вимогах безумовної слухняності. в надмірній різкості,залякувані тощо. Він формує скритність, безініціативність, озлобленість, жорстокість, низький рівень самоцінності.

     Кожний із цих способів спілкування впливає на емоційний стан дітей та моральний розвиток. Якщо доброзичливість і делікатність між батьками й дітьми створюють хороший настрій, приплив енергії, то командний стиль викликає образи, роздратування, зниження загального життєвого тонусу. пригнічений настрій. Від стилю спілкування залежать і виховні можливості сім'ї. Позитивні емоційні контакти батьків полегшують виховний вплив на них, негативні - ускладнюють. Спілкування між батьками й дітьми здебільшого має педагогічні засади і грунтується на духовному контакті, в основі якого лежить спільність прагнень: батьки як і діти хочуть, щоб їх любили.

      Успішність сімейного виховання значною мірою визначається активністю участі кожного з батьків у вихованні, частотою їх спілкування з дітьми і характером взаємовідносин між ними. Реалізація функцій спілкування в сім'ї залежить від виховного потенціалу, тобто комплексу умов і засобів, які визначають педагогічні можливості сім'ї. Цей комплекс включає матеріальні і побутові умови, структуру сім'ї, характер стосунків між її членами, рівень загальної культури батьків, особливості процесу сімейного виховання.

       Успіху в розв’язанні специфічних завдань формування гуманних батьківсько-дитячих взаємин можна досягти, якщо виховання у школі й сім’ї розглядати як єдиний процес. Значну допомогу по подоланню цих проблем повинна надати батькам школа шляхом консультацій, організації батьківського всеобучу, спільних з дітьми виховних заходів, свят тощо. Допомога буде ефективною лише в тому випадку, коли вчитель  отримає повну інформацію про виховні можливості сім'ї, її значення у вихованні школяра.

   Великого значення для формування особистості школяра має школа, особливо дитячий колектив. В середовищі дитячого колективу в особистості розвивається одна з найтонших потреб – потреба в людині. Вона є важливою для кожного школяра, особливо підліткового та юнацького віку. Саме в середовищі однолітків дитина може проявити себе в усіх соціальних ролях, що виконує, відчути всю палітру емоцій, виявити та розвити свої креативні здібності завдяки участі в різноманітній діяльності. Видатний педагог В. Сухомлинський був переконаний, що  саме в дитячому колективі криється найбільш значний потенціал для формування особистості дитини.

   Педагогічні колективи сучасних шкіл володіють значним психолого-педагогічним потенціалом, завдяки якому можуть надати батькам суттєву допомогу у вихованні дітей, сприяти покращенню внутрішньо-сімейного мікроклімату, встановленню адекватних взаємин між дорослими і дітьми. Недостатність відповідних знань у значної кількості дорослих членів сімей, невміння (а то й небажання) деяких батьків пізнати свою дитину, її вікові та індивідуальні особливості негативно позначаються на її розвитку, формуванні ціннісних орієнтацій. Проте така робота ще не набула масового характеру і реалізується тільки окремими школами, що утруднює виконання сім’єю виховної функції щодо формування особистості школяра.

   Водночас не можна не рахуватися з тим, що сучасна педагогізація сім’ї потребує науково-методичного та організаційного оновлення, спрямованого на гуманізацію взаємин батьків і дітей на спільних засадах діяльності, а також урізноманітнення форм і напрямків співпраці сім’ї та школи. Настійним завданням сьогодення має стати не пошук окремих ефективних форм і методів підвищення педагогічної культури сім’ї, а обґрунтування і утвердження системи роботи школи з батьками за обов’язкової умови повсякденного її удосконалення. Така система має включати науково обґрунтовані компоненти, базуватися на точному і, по можливості, більш повному врахуванні роботи конкретної школи, координувати зусилля педагогів і батьків у формуванні особистості школяра. Врахування цих чинників дозволить визначити часові й якісні параметри роботи, періодичність і тривалість різних заходів для батьків, батьків і дітей, основні напрями роботи з сім’єю.

Список використаної літератури:

1.Антонець М. Погляди В. О. Сухомлинського на процес шкільного навчання / М. Антонець // Рідна школа. — 2002. — N 5 — С. 16—18.

2.Виховний потенціал сім’ї в сучасних умовах : тематична Державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2001 року. – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2002. – 144 с.

3.Власюк М.В. Любити серцем / М. В. Власюк // Пед. вісн. : наук.-метод. журн. – 2013. – № 4. – С. 39-42. 

4.Дворук О. І. Процес виховання очима дитини /  О. І. Дворук; Відп. ред. Г. В. Луценко // Педагогіка та конкретні методики: Матеріали V Всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми  природничих та гуманітарних наук у дослідженнях  студентської молоді» (Черкаси, 18–19 травня 2006 р.). – Черкаси: «Родзинка», 2006. – С. 109.

5. Державна національна програма «Освіта (Україна ХХІ століття)» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF

6.Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

7.Захаренко О.А. Поради колезі, народженні в школі над Россю: Роздуми педагога. – Черкаси, 2005. - 90с.

8.Каменєва Н. С. Психологічний аспект соціалізації особистості в колективі в умовах гуманізації суспільства / Н. С. Каменєва // Social-science. – 2010. – № 2. – С. 131.

9.Кравець В. Історія Української школи і педагогіки. - Тернопіль, 1994.- 250 с.

10.Кравченко Т. В. Особливості взаємодії сім'ї і школи у формуванні особистості дитини / Кравченко Т. В. //Психолого-педагогічні проблеми сільської  школи/ наук. зб. / Уманський державний педагогічний університет імені Павла  Тичини. - К., 2005. - С. 122-128.

11.Кравченко Т.В., Трубавіна І.М. Допомога батькам у вихованні дітей. Методичні рекомендації. – К.: ДЦССМ, 2004. – 99с.

12.Кушнір В. Підходи до розуміння сім’ї і факторів сімейного виховання  / Кушнір В. // Зб.  наук. пр. Уманського  держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини. –  2009. – . № 2. – С. 200-205.

13.Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 360с.

14.Леонова Л. Педагогічні умови сімейного виховання в сучасних українських родинах / Л. Леонова // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2011. - № 3. - С. 163-170.

15.Максимова Н.Ю. Як порозумітися зі своїми дітьми (Конфліктологія для батьків): Методичні розробки / Н.Ю. Максимова, К.Л. Мілютіна. – К., 2004. – 220 с.

16.Національна програма виховання учнів 1 – 12 класів (проект) // Виховна робота в школі. – 2008. –  №3. – С. 26 – 46.

17.Оржеховська В.М. Взаємодія навчального закладу і сім’ї: стратегії, технології і моделі: [навчальний практико-зорієнтований навчальний посібник] / В.М. Оржеховська, В.І Кириченко, Г.Г. Ковганич. – Х.: Видавництво «Точка»,  2007. – 192 с.

18.Педагогіка сімейного виховання : навч. посіб. / Л. М. Маценко. - К. : ДАКККіМ, 2009. - 147 c.

19.Педагогіка сімейного виховання: теорія і методика : навч. посіб. для  студ. пед. ун-тів / уклад.: С. С. Заєць, Т. В. Кравченко; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Каф. соц. пед. та історії педагогіки. – Умань, 2011. - 127 c.

20.Педагогіка : Навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. Ч. 2. Теорія виховання. Школознавство / В. Л. Омеляненко, С. Г. Мельничук, С. В. Омеляненко; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. - Кіровоград, 2001 . - 138 c.

21.Позитивний клімат у сім'ї як запорука успішного формування особистості дитини / Н. Максимова, Л. Порох // Рідна шк. : щомісяч. наук.-пед. журн. - 2013. – № 3. – С. 44-49.

22.Рацул А. Педагогічні умови родинно-сімейного виховання дітей / А. Рацул  // Рідна школа 2007. –. № 4. – С. 53-56.

23. Сімейний кодекс України [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

24.Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину / В. О. Сухомлинський // Вибр. тв. : в 5 т. — К. : Рад. шк., 1976. — Т. 2. — С. 149—418.

25.Туріщева Л.В. Вікові аспекти виховання школяра // Виховна робота в школі. – 2006. – №8 – С.36-41

26.Фатєєва К. В. Роль сімейного виховання у формуванні особистості  / Фатєєва К. В. // Херсон. держ.  ун-т: зб. наук. пр.– 2009. – № 52. – С. 209-213.

27.Хрестоматия по истории зарубежной педагогики / Под ред А.И.Пискунова. – М., 1981. – С. 80-192.

28.Хромова О.Л., Кравченко Т.В. Вчимося виховувати: Метод. рек. для занять з батьками учнів загальноосвітніх шкіл. – К.: Пед. думка, 1996. – 36 с.

Детальніше про роботу: 

Курсова робота з педагогіки на тему: Роль сім'ї та школи у формуванні особистості школяра

Кількість сторінок - 32, ціна - за домовленістю.

Замовити курсову роботу з педагогіки: 067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!