Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Лексичний склад англійської мови в діахронному аспекті

лексика англійської мовиКурсова робота з англійської мови на тему: Лексичний склад англійської мови в діахронному аспекті

ВСТУП

Розділ 1. ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ЛЕКСИЧНОГО СКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

1.1. Розвиток  лексичного складу англійської мови на староанглійському та середньоанглійському етапі

1.2. Особливості розвитку лексичного складу англійської  мови за новоанглійського періоду

 Висновки до Розділу 1

Розділ 2. АНАЛІЗ  РОЗВИТКУ ЛЕКСИЧНОГО  СКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА  СУЧАСНОМУ  ЕТАПІ

2.1 Вплив колоніальної експансії Англії на розвиток лексики у XVII-XVIІІ ст.

2.2  Збагачення лексичного  складу англійської мови  у XIX—XX ст

2.3 Зміни в  лексичному складі сучасної англійської мови

Висновки до Розділу 2

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Детальніше про роботу:

 Курсова робота з іноземної філології на тему: Лексичний склад англійської мови в діахронному аспекті.

Кількість сторінок - 30, ціна роботи - за домовленістю.

Замовити курсову роботу з англійської мови: (067) 994-09-24 - телеграм, (063)143-32-32 (вайбер), (095) 778 33 05 (вайбер), е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

  Відомо, яку важливу роль для лексичного складу англійської мови відіграли її контакти з іншими мовами. Можна сказати, що саме завдяки запозиченням сучасна англійська мова має достатні внутрішні ресурси для задоволення потреб її носіїв, і тим самим, уже не вимагає великої кількості нових запозичень. Більш того, англійська мова сама перетворилася в останні десятиліття на головне джерело поповнення словникового складу багатьох мов.

Традиційно вважають, що англійська мова пройшла через чотири етапи  розвитку протягом останніх півтори тисячі років:

-         староанглійська або англосаксонська (5001050);

-         середньоанглійська (10501550);

-         рання сучасна англійська (новоанглійський період);

-         пізня сучасна англійська.

На шляху до повного лексичного засвоєння слово проходить три етапи:

1) етап інновації, первісного вживання слова в контексті мови-реципієнта;

2) етап віртуалізму, поширення слова серед невеликої групи носіїв мови;

3) етап неологізму, вживання слова більшістю носіїв мови-реципієнта.

      Запозичені елементи підлягають адаптуванню до умов фонетичної, граматичної, семантичної і графічної систем мови-реципієнта. Ступінь асиміляції лексичної одиниці може варіюватися: від повного її несприйняття до повного її включення до мовної парадигми, тобто повної граматичної інтеграції слова, що залежить від певних екстралінгвальних та лінгвальних чинників.

      Наприкінці давньоанглійського періоду англійська мова зазнала суттєвого впливу скандинавської мови. Скандинавські запозичення пов'язані з навалою вікінгів у VIII – XI ст. ст. та їх поселеннями в різних частинах країни, та є наслідком мирних контактів англійців та скандинавів впродовж ХІ та ХІІ століть. Деякі слова скандинавського походження, які широко вживалися в староанглійській мові, в сучасній мові вживаються дуже рідко, а деякі зустрічаються лише в північних діалектах.

  У мові середньоанглійського періоду істотним чином змінилося співвідношення між продуктивністю словотворчих за­собів: конверсія частин мови стає основним засобом словотворення, витісняючи афіксацію та словоскладання, широке вживання яких було характерним для мови староанглійського періоду. Запозичення у мові XV—XVI ст. стають основним засобом поповнення словникового складу новими одиницями, в той час як у мові староанглійського періоду кількість запозичень загалом незначна. З кінця середньоанглійського періоду словник англійської мови збагачується також за рахунок семантичного словотворен­ня, вживання скорочених слів та скорочень, стійких словоспо­лучень та численних ідіоматичних виразів, причому особливо інтенсивно названі явища та засоби використовуються з початком новоанглійського періоду.

   Колоніальна експансія Англії в XVII—XVIII ст. мала істотний вплив на словниковий склад англійської мови. У мові XVII—XVIII та наступних століть зустрічаються слова, запози­чені майже з усіх мов світу. Завдяки значній кількості та різноманітному характеру слів, запозичених з багатьох мов світу, словниковий склад англій­ської мови змінився щодо співвідношення його складових частин: власне англійських  слів та слів іншомовного по­ходження.

     Швидкий розвиток виробничих сил в епоху капіталізму, розвиток науки та техніки, удосконалення виробництва, поява кіно та радіо, розвиток культури та мистецтва тощо — все це відбивалося у мові появою нових слів, які означали новий пред­мет, дію, явище. Розвиток науки й техніки в XIX—XX ст. супроводився появою великої кількості слів, переважна більшість яких була утворена за допомогою коренів грецької та латинської мови. В науково-технічній термінології вживання слів з класичних мов е доцільним та зручним, бо наукові терміни входять до складу інтернаціональної лексики, що використовується в усіх мовах світу.

  Сучасна англійська мова збагачується французькими, італійськими, іспанськими, арабськими лексемами, пов’язаними, головним чином, із сферою повсякденного життя. Разом з тим на сучасному етапі англійська мова про довжує відчувати певний вплив інших мов на лексико-семантичному рівні. Має місце "переорієнтація" щодо джерел запозичень. На перше місце все більше виходять азіатські мови, особливо японська, причому запозичуються не лише екзотизми, а одиниці, необхідні для внутрішніх потреб носіїв англійської мови.

   Важливим джерелом поповнення розмовної лексики англійської мови можна вважати і молодіжний жаргон. Дослідники пишуть, що два основних чинники визначають його розвиток: вплив субкультури “реп“ і, відповідно, діалекта афроамериканців, а також прагнення кинути виклик істеблішменту.  Стають досить популярними у розмовній англійській мові елементи жаргону “Поларі“ (Polari), під яким розуміється сленг сексуальних меншин. Останнім часом видаються словники цього жаргону, виокремилася і лінгвістична наука, що займається дослідженням особливостей його мови. Вона одержала назву “лавандової лінгвістики“ (lavender linguistics).

      Наведений матеріал свідчить, таким чином, що на сучасному етапі розвитку лексичного складу англійської мови дійсно зростає роль “внутрішніх“ запозичень внаслідок взаємодії національних варіантів і стилістичних підсистем цієї мови з урахуванням помітної дії. Окреслені вище явища дають право наголошувати на такій характерній рисі мови як рухомість або динамічність. Динамічність говорить про зміни в мові, які в свою чергу, змінюючись, додають мові краси та багатства, тобто роблять її колоритною.

        Отже, існування запозичень у лексичному складі англійської мови зумовлене історичними, територіальними та культурними факторами. В лексичній базі англійської мови запозичення відіграють безперечно важливу роль: англійська мова  ніби зіткана з іншомовного походження коренів, афіксів, словотворчих морфем.

Замовити курсову роботу з англійської мови: (067)994-09-24, (063)143-32-32, (095) 778 33 05 е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!