Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Використання педагогічних ідей Жан Жака Руссо у процесі соціального виховання особистості

Жан Жак РуссоКурсова робота з соціальної  педагогіки на тему: Використання педагогічних ідей Жан Жака Руссо у процесі соціального виховання особистості 

ВСТУП

Розділ 1. РОЗВИТОК ІДЕЙ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ПРАЦЯХ ЖАН-ЖАКА РУССО

1.1 Теорія вільного  та  природного виховання Жан-Жака Руссо

1.2 Соціально-педагогічний роман «Еміль або про виховання»

Розділ  2. ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ ЖАН-ЖАКА РУССО У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

2.1  Використання провідних ідей Жан-Жака Руссо у педагогічній діяльності 

2.2  Процес соціального виховання особистості в педагогічній концепції Жан-Жака Руссо 

Висновки

Список використаної літератури

Детальніше про курсову роботу із соціальної педагогіки:

 кількість сторінок - 30, ціна за домовленістю: (067) 994-09-24, (063) 143-32-32 е-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  ВИСНОВОК

       Багатою гуманістичними концепціями була педагогічна творчість представників епохи буржуазних революцій і Просвітництва. Найвидатніша постать цього періоду - філософ-просвітитель, письменник, педагог Жан-Жак Руссо. Його демократична педагогічна система є палким протестом проти схоластичної мертвої школи, тілесних покарань. Основою педагогічної системи Руссо є принципи гуманізму, природовідповідності та  індивідуального підходу до дітей. Завданням морального виховання філософ вважав виховання людини гуманної і людяної, яка прагне до свободи, вміє працювати.

   Провідні педагогічні ідеї Жан Жака Руссо: засуджує покарання, ганьбу, підвищені вимоги до дитини, не допускає порівняння її з іншими дітьми: «жодних суперників, ніякого змагання, навіть у бігу. Нехай дитина змагається сама з собою, тобто порівнює те, що вона зробила вчора, з тим, що вона зробила сьогодні, не порівнюючи свої успіхи з успіхами інших». Завдання соціального виховання – виховання людини гуманної та людяної, яка прагне до свободи, вміє працювати. Кожний повинен працювати і бідний, і багатий.

  Недоліками педагогічної системи Жан Жака Руссо є ідеалізація природного розвитку дитини, захоплення теорією вільного виховання  та інше. Виділяв такі джерела виховання:

-    від природи (внутрішній розвиток здібностей   та органів людини),

-    від людей (навчання тому, як користуватися природними здібностями),

-  від речей, які оточують (набуття власного досвіду відносно предметів, які сприймає людина).

    Виховання кожної людини, писав Руссо в книзі "Еміль, чи про виховання", дається природою шляхом безпосереднього розвитку уроджених здібностей і потягів. Звертаючи до батьків і вихователів, він призивав їх розвивати в дитині природність,прищеплювати почуття волі і незалежності, прагнення до праці, поважати в ньому особистість і всі корисні і розумні схильності.

    Відповідно до пропонованої схеми виховання Руссо поділяв життя дітей на чотири періоди. У перший період - від народження до двох років - він пропонував приділяти увагу головним чином фізичному вихованню; у другий - від двох до дванадцяти років - вихованню почуттів; у третій - від дванадцяти до п'ятнадцяти років - розумовому вихованню; у четвертий період - від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років - моральному вихованню. Цей останній відрізок часу він називав періодом "бур і пристрастей".

    Дуже багато коштовних рад і наставлянь Руссо дає в перших двох книгах "Еміля". Він рекомендує поволі діяти на дітей, керувати ними, не принижуючи  їхньої волі і не застосовуючи примусових заходів, і разом з тим виявляти наполегливість, вимогливість, не поспішати з задоволенням небажаних і химерних дитячих прохань. Замість старих форм суспільного виховання Руссо вважав за необхідне ввести демократичну систему, в основу якої вимагав покласти трудове виховання: вивчення суспільних ремесел і мистецтв, причому в ході навчання він вважав за необхідне виявляти у вихованців ті чи інші дарування, закладені природою. 

    Жан –Жак Руссо стверджував, що кожен вихователь зобов'язаний навчити свого вихованця не розраховувати ні на батьків, ні на здоров'я, ні на багатство. Він повинний дати зрозуміти йому, що без праці життя безцільне, що праця є неминучий обов'язок суспільної людини і "усякий дозвільний громадянин є шахрай". Вихователь, крім того, повинний не шкодувати ні сил, ні часу для того, щоб займати вихованця добрими справами, тому що, тільки роблячи добро, люди стають добрими. 

    Жан –Жак   Руссо наголошував, що від народження дитина не має поганих рис, що вона сама досконалість. Тому завдання вихователя полягає в тому, щоб допомагати природному розвитку, створювати відповідну атмосферу, а вирішальну роль у цьому відіграють: природа, люди, речі. Наставник повинен дати дитині не станове, не професійне, а загальнолюдське виховання, що було прогресивною думкою того часу. Важливо зауважити, що французький просвітитель виступав проти авторитаризму у вихованні, проти  привчання дитини до сліпої покори наказам дорослих.

 Ж.-Ж. Руссо дотримувався принципу природовідповідності у вихованні молодого покоління. На думку вченого, зважаючи на природу дитини, необхідно відмовитися від установлених волею вихователя обмежень, відучити дитину від сліпого підкорення цій волі, натомість привчити дотримуватися непорушних природних законів.

     Педагогічний успіх, на думку Руссо, міг бути досягнуть сполученням ремісничої праці з виконанням основних правил природного виховання. Але не тільки це визначає успіх. Система природного виховання досить ефективна тільки при правильному і звичному з'єднанні фізичних і розумових вправ. "Великий секрет виховання, - писав Руссо, - в умінні домогтися того, щоб тілесні і розумові вправи завжди служили відпочинком одні для інших.

     Отже, педагогічна система письменника базувалась на концепції природного, вільного виховання, в центрі якої знаходиться особистість дитини.  Основою розвитку особистості Ж.-Ж. Руссо вважав вільне виховання, за якого зважаючи на природу дитини, необхідно відмовитися від встановлених волею вихователя обмежень, відучувати дитину від сліпого підкорення цій волі, дотримуватися непорушних природних законів. Процес навчання за таких умов ґрунтується на тому, що внутрішньою його мотивацією є прагнення дитини до самовдосконалення, самопізнання, творчого саморозвитку відповідно до природних здібностей, пізнавальних потреб та інтересів.

    Роман "Еміль, чи про виховання" у силу свого демократичного напрямку одержав широке поширення у Франції і за її межами. Зрозуміло, сила педагогічної системи Руссо складалася не тільки в тім, що вона відкинула середньовічну феодальну традицію виховання, а в тім, що вона послужила стимулом для формування і розвитку демократичної педагогіки нового часу.

 Список  використаної літератури

1.Базалук О. О. Філософія освіти / О. О. Базалук, Н. Ф. Юхименко. – К., 2010. – 164 с. 

2.Бондаренко Ю. Розвиток ідей природовідповідного виховання  в історії зарубіжної педагогіки / Ю. Бондаренко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2012. - Вип. 112. - С. 88-97.

3.Грибинюк М. Б. Можливості використання педагогічних ідей Ж.-Ж. Руссо у початковій школі на прикладі роману «Еміль, або Про  виховання» / М. Б. Грибинюк //Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2012. - № 15(1). - С. 240-249. 

4.Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць /За заг. ред. проф. В.І.Сипченка. – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2007. – 182 с.

5.Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 596

6.Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / За заг. ред. проф. І.Д.Звєрєвої. – Київ, Сімферополь: Універсум, 2012. – 536 с.

7.Історія зарубіжної педагогіки. Тексти для вивчення курсу ⁄ Укл.: Бєлкіна Н. І., Коваленко Є. І., Яковець Н. І. – Ніжин: Видавництво НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. – 286 с. 

8.Історія педагогіки: навч. посіб. [для пед. інс-тів] / [Під ред. М. С. Грищенка]. – К. : Вища школа, 1973. – 447 с.

9.Коваленко Є.І.  Історія  зарубіжної педагогіки.  Хрестоматія:  навч.  посіб. / Є.І. Коваленко,  Н.І. Бєлкіна ;  заг.  ред. Є.І. Коваленко.  –  К.:  Центр  навчальної літератури,  2006.  –  664 с.

10.Коваль Л., Звєрєва І., Хлєбік С. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 390 с.

11.Кремень В. Г. Філософія : мислителі, ідеї, концепції : [підруч.] / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К. : Книга, 2005. – 528 с.

12.Левківський М. В. Історія педагогіки / М. В. Левківський. – К., 2003. – 360 с.

13.Лобанова С. І. Сучасні підходи до визначення сутності поняття "соціальне виховання" / С. І. Лобанова // Соціальна педагогіка: теорія і практика. – 2010. – № 3. – С. 19–28. 

14.Мешко О. І. Історія зарубіжної школи і педагогіки / Мешко О. І., Янкович О.І., Мешко Г. М. - Тернопіль, 1996. – С.246

15.Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / Поніманська Т. І. – К.: Академвидав, 2004. – С. 13 

16.Романенко М. І. Філософія освіти і сучасність / Михайло Ілліч Романенко. – Дніпропетровськ : Промінь, 2001, 55 с. 

17.Руссо Ж. Ж. Эмиль, или о воспитании //Я. А. Коменский, Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци. Педагогическое наследие. – М. : Педагогіка, 1987. – 450 с.

18. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: підручник для студентів педагогічних факультетів / О. Я. Савченко. – К. : Абрис, 1997. – 416 с. 

19.Сейко Н.А. Соціальна педагогіка: Курс лекцій. – Житомир: Житомир.держ. пед. ун-тет, 2002. – 260 с.

20. Сисоєва С. О., Соколова І. В. Нариси з історії розвитку педагогічної думки: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003.- 308 с.

21.Словник-довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників / За заг. ред. А.Й. Капської, Ї.М.Пінчук, С.В. Толстоухової. – К., 2000. – 260 с.

22.Соціальна педагогіка: підруч. / [Капська А.Й., Міщик Л.І., Зайцева З.І., Безпалько О.В. та ін.]; за ред. А.Й. Капської. – [2-е вид.]. – К.: Центр навч. літ-ри, 2003. – 256 с.

23.Філософія освіти : навч. посіб. / за заг. ред. В.Андрущенка, І.Предборської. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 330 с.

24. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти / М.Фіцула. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2001. – 528 с.

25.Ягупов В.В. Педагогіка : навч. посіб. / В.В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – С. 314.

Замовити курсову роботу з соціальної педагогіки: (067)994-09-24, (063)143-32-32 е-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!