Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Справедливе оцінювання навчальних досягнень учнів

оцінювання учнів     Курсова робота на тему:  Справедливе оцінювання  навчальних досягнень учнів

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ  У ВІТЧИЗНЯНІЙ ОСВІТІ

1.1 Сучасні види та форми оцінювання навчальних досягнень учнів

1.2 Мета та функції оцінювання навчальних досягнень учнів

Розділ 2. ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

 2.1 Контрольно-оцінювальна діяльність вчителя на уроці

2.2 Проблема справедливого оцінювання навчальних досягнень учнів

2.3 Методичні поради щодо справедливого оцінювання навчальних досягнень учнів.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 ВИСНОВОК:

Детальніше про курсову роботу на тему "Справедливе оцінювання  навчальних досягнень учнів":

  • Кількість сторінок - 29, список літератури - 27 джерел, ціна роботи - за домовленістю.
  • Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

     ВИСНОВКИ

     Оцінювання навчальних досягнень учнів набуває все більш вагомої ролі в європейській системі освіти, що впливає і на особливості цього явища в Україні. Цей вплив відбувається через використання найкращого закордонного освітнього досвіду та втілення його в українську систему освіти з урахуванням наших реалій. Оцінювання – складова частина навчального процесу, тому здійснюється протягом всього навчального часу, при цьому виділяється передбачене для оцінювання місце в рамках навчального процесу, визначається мета, методичні прийоми та порядок оцінювання. Оцінювати досягнення учнів можуть: сам учень, однокласники, вчитель (внутрішнє оцінювання), представники шкільної адміністрації, батьки, держава або інститути самоврядування (зовнішнє оцінювання). 

      В освітній практиці України поширене як зовнішнє (ЗНО), так і внутрішнє оцінювання навчальних досягнень учнів. Також поширеним в Україні є тестування. При цьому, використовуються всі його види, такі як: тести інтелекту, тести креативності, тести досягнень тощо. Тестування в його класичному вигляді є одним із типів письмового оцінювання. Але, в українському освітньому просторі задіяні й інші види оцінювання, а саме: усне опитування, письмове опитування та диктант; існує й усне тестування.

Завдання оцінювання:

• показати учням, як вони досягли мети уроку;

• визначити найкращих за результатами досягнення учнів; 

• стимулювати мотивацію учнів до навчання та отримання знань;

• визначити рівень здібностей учнів;

• з'ясувати, чи є необхідність у додатковому навчанні;

• виставити оцінки (бали).

     В залежності від дидактичної мети використовують різні види контролю за навчанням: попередній, поточний, тематичний, підсумковий, періодичний.

     Попередній контроль (цей метод спрямований на визначення рівня освітньої компетентності учнів); поточний контроль (націлений на перевірку якості засвоєння знань); повторний контроль (спрямований на засвоєння навичок, умінь та засвоєного матеріалу); тематичний контроль (направлений на перевірку рівня знань та навичок у межах однієї теми чи навчальної дисципліни); підсумковий контроль (має на меті виявити рівень засвоєння матеріалу в кінці семестру чи вивчення дисципліни) [7] .

      Поточне оцінювання – це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня (учениці) в оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог навчальних програм. Об’єктом поточного оцінювання рівня навчальних досягнень учнів є знання, вміння та навички, самостійність оцінних суджень, досвід творчої діяльності та емоційно- ціннісного ставлення до навколишньої дійсності. Поточне оцінювання здійснюється у процесі поурочного вивчення теми. Його основними завдання є: встановлення й оцінювання рівнів розуміння і первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, встановлення зв’язків між ними та засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і навичок.

       В Україні поширені такі форми поточного оцінювання: індивідуальне, групове та фронтальне опитування; робота з діаграмами, графіками, схемами; зарисовки біологічних об’єктів; робота з контурними картами; виконання учнями різних видів письмових робіт; взаємоконтроль учнів у парах і групах; самоконтроль. Інформація, отримана на підставі поточного контролю, є основною для коригування роботи вчителя на   уроці.

      Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати вивчення теми (розділу). Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів забезпечує: усунення безсистемності в оцінюванні; підвищення об’єктивності оцінки знань, навичок і вмінь; індивідуальний та диференційований підхід до організації навчання; систематизацію й узагальнення навчального матеріалу; концентрацію уваги учнів до найсуттєвішого в системі знань з кожного предмета.

    Важливою перевагою тестового контролю є те, що оцінка навчальних досягнень учнів не залежить від суб’єктивної думки вчителя.  Тестове оцінювання застосовуються на всіх етапах дидактичного процесу. З їх допомогою ефективно забезпечується попередній, поточний, тематичний і підсумковий контроль знань, умінь. 

  Поряд з іншими формами оцінювання ефективною у старшій школі є рейтингова система, яка сприяє формуванню ключових компетентностей і застосовується для підвищення мотивації учнів до навчання, формування ключових компетентностей, підвищення об’єктивності оцінювання впродовж усього навчання, які отримують учні за виконання різних видів робіт (самостійна робота, підсумкова робота, творча робота, олімпіади, виставки, конкурси творчих робіт, науково-дослідні й художні проекти, діяльність в органах учнівського самоврядування, у соціально-корисних проектах тощо).

Ця система передбачає визначення визначення рівня оволодіння учнями навчальним матеріалом з кожної навчальної теми чи навчального курсу, цілісної сформованості знань, умінь та навичок.

       Оцінювання навчальних досягнень учнів розглядається як активний, систематичний, але водночас разовий процес. Оцінка – виражене в умовних знаках (балах) і в оціночних судженнях учителя ступеня засвоєння учнями знань, умінь і навичок відповідно до навчальних шкільних програм. Ефективність оцінювання забезпечується дотриманням певних вимог (принципів): індивідуальний характер контролю успішності, систематичність, об’єктивність, оптимізація, гласність, етичність контролю тощо.

Отже, знання вчителем дидактичних характеристик оцінювання навчальної успішності учнів, розуміння мети, функцій, видів, методів, форм, принципів перевірки та оцінки знань забезпечить належну організацію і їх здійснення в практиці сучасної школи.

Замовити курсову роботу на тему "Справедливе оцінювання навчальних досягнень учнів": 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!