Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Менеджмент фінансової стійкості страхових компаній

менеджмент Курсова робота на тему: Менеджмент фінансової стійкості страхових компаній

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. Теоретичні засади менеджменту фінансової стійкості страховика

1.1 Сутність поняття фінансова стійкість страховика в науковій літературі

1.2 Умови та способи досягнення фінансової стійкості страховика

1.3 Методики визначення рівня фінансової стійкості страховика

 Розділ 2. Аналіз менеджменту фінансової стійкості страхових компаній в Україні

2.1 Проблеми та ризики менеджменту страхових компаній

2.2 Роль менеджменту у забезпеченні фінансової стійкості страхових компаній

2.3 Шляхи вдосконалення менеджменту фінансової стійкості страхових компаній

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 Детальніше про курсову роботу "Менеджмент фінансової стійкості страхових компаній": 

Кількість сторінок - 35, список літератури - 23, ціна роботи - за домовленістю.

Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

В економічній літературі у галузі страхування використовується кілька трактувань поняття «фінансова стійкість». Ця ситуація призводить до ототожнення фінансової стійкості з іншими характеристиками діяльності страховика:  надійністю, платоспроможністю, ліквідністю, безпекою. 

    Фінансова стійкість - характеристика, що свідчить про стабільне становище страхової компанії: про перевищення доходів над видатками, вільному розпорядженні коштами й ефективному їхньому використанні. Саме фінансова стійкість виступає індикатором того, чи зможе страхова компанія в майбутньому виконати свої зобов’язання, а оцінка рівня фінансової стійкості є одним з найбільш важливих завдань при визначенні якості роботи страховика.

     У більшості наукових праць автори виділяють майже однакові або схожі умови забезпечення фінансової стійкості страховика. Дані умови, на нашу думку, становлять базові складові фінансової стійкості страхової компанії. Так, до основних критеріїв забезпечення стабільної діяльності страховика відносять: достатність власного капіталу, урівноважену тарифну політику,  збалансованість страхового портфеля, наявність безпечної програми перестрахування, адекватні методи формування страхових резервів,  оптимальну інвестиційну політику, високий рівень платоспроможності.

       Критичний аналіз існуючих підходів до оцінки рівня фінансової стійкості страхових компаній свідчить про те, що оцінка здійснюється на основі розрахунку і аналізу відносних і абсолютних фінансових показників, кількість яких, спосіб обчислення і трактування можуть істотно відрізнятися у кожного з авторів. Економічною передумовою фінансової стійкості страхової компанії є наявність певного співвідношення між величиною зобов’язань компанії та розміром коштів, якими вона розпоряджається. Цей підхід в економічній літературі застосовується у зв’язці «ліквідність страхової компанії — платоспроможність — стійкість». У результаті чого формуються спроби визначити фінансову стійкість страховика в межах набору показників, що характеризують фінансовий стан компанії і ефективність її  діяльності.

    Останні десятиліття український страховий ринок розви¬вався стрімкими темпами. Проте такий розвиток не забезпечує стану фінансової надійності ринку, що особливо вияв¬ляється за впливу важкопрогнозованих форс-мажорних обставин (фінансових криз 2009 та 2015 р). За 2015 р. кількість страхових компаній зменшилася на 25 одиниць. 

    Ситуація, що склалася, засвідчила підвищену чут¬ливість страхових організацій до впливу зовнішніх чин¬ників та неефективний менеджмент, що не забезпечував фінансової стійкості СК і не застосовував системного підходу до управління. в Україні показник страхових виплат в останні роки (2014 – 2015) перебуває у межах 16,2-26,4%. Тим часом, в країнах з розвиненими традиціями страхування стан ринку вважається незадовільним у разі, коли рівень страхових виплат нижче 70 %.

   Для того щоб визначити шляхи виправлення ситуації насамперед потрібно виявити основні проблемні сфери страхового менеджменту, як-от: 

-тарифна політика та політика перестрахування, 

-управління страховими резервами, 

-власним капіталом і страховим портфелем тощо. 

 Для вирішення проблем тактичного управління страховою компанією необхідно також  здійснювати прогнозування та планування із використанням системного аналізу. Так, система управління страховою компанією повинна включати: 

управління діяльністю за центрами відповідальності; 

проведення бенчмаркінгу; 

впровадження системи кризис-менеджменту. 

На основі вищесказаного можна стверджувати, що базові та додаткові важелі фінансової стійкості страховика створюють цілісну систему, яка у разі раціонального та гармонійного функціонування забезпечує досягнення високого рівня стабільності страхової компанії.

Замовити курсову роботу на тему: Менеджмент фінансової стійкості страхових компаній

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!