Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Громадянсько-патріотичне виховання учнів сільської школи

патріотичне вихованняКурсова (випускна) робота на тему: Громадянсько-патріотичне виховання учнів сільської школи

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1. СУТНІСТЬ ГРОМАДЯНСЬКО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

1.1. Зміст та завдання громадянсько-патріотичного виховання учнів 

1.2. Особливості громадянсько-патріотичного виховання у сільській школі

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

2.1. Практичний досвід організації громадянсько-патріотичного виховання учнів сільської школи

2.2. Методичні рекомендації щодо організації громадянсько-патріотичного виховання учнів у сільській місцевості

 ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Детальніше про  курсову  (випускну) роботу  на тему  «Громадянсько-патріотичне виховання учнів сільської школи». Кількість сторінок – 30, список літератури - 20, ціна  роботи - за домовленістю. Контактні  телефони: 067 994 09 24 (телеграм), 063 143 32 32 (вайбер),  095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

У випускній роботі з’ясовано, що ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави проявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, громадянській відповідальності. Це досягається завдяки виконанню положень  Національної доктрини розвитку освіти, Концепції національно-патріотичного виховання учнів та молоді, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності та інших нормативних актів.

Патріотичне виховання належить до пріоритетних напрямів національної системи виховання та передбачає формування патріотичних почуттів, любові до свого народу,  поваги до культури, традицій, глибокого розуміння громадянського обов’язку, готовності відстоювати державні інтереси Батьківщини.

Громадянське виховання тлумачиться як процес формування громадянськості (інтегративної якості особистості), що дає можливість людині відчувати себе морально, соціально, політично та юридично дієздатною та захищеною. Завданням громадянського виховання є формування національно свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людини, якій притаманні особистісні якості, риси характеру, світогляд та спосіб мислення, почуття, вчинки, поведінка, спрямовані на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні.

Застосування різноманітних форм і методів громадянсько-патріотичного  виховання учнів в закладі освіти повинно формувати в особистості поведінкові норми,  що включають у себе вміння міркувати, аналізувати, ставити запитання, шукати відповіді, критично та всебічно розглядати проблему, робити власні висновки, брати участь у громадському житті, здатність орієнтуватися й адаптуватися в нових соціальних умовах, захищати свої інтереси, поважати інтереси і права інших тощо.

При розгляді основних вимог щодо змісту, форм, методів організації процесу громадянсько-патріотичного виховання учнів  в сільській місцевості, було виділено засадничі принципи гуманізації та демократизації виховного процесу: принципи природовідповідності, культуровідповідності, безперервності, диференціації, індивідуалізації та цілісності виховного процесу.

На основі аналізу педагогічної літератури  можемо узагальнити мету та зміст громадянсько-патріотичного виховання у школі: ціннісне ставлення до держави (до Конституції, законів символів держави, до прав та обов’язків дітей і дорослих); ціннісне ставлення до Батьківщини (до України, рідної землі, місця свого народження, до українського народу, до народних звичаїв і традицій, до свого роду, родини, до державної мови і рідної природи); ставлення до інших людей (повага до людей, гуманізм, толерантність, милосердя, доброта, чесність і порядність, готовність прийти на допомогу, совість); ставлення до себе як громадянина (усвідомлення себе громадянином держави, громадянська відповідальність, громадянський обов’язок, працелюбність, вимогливість до себе, що виявляються у вчинках, поведінці, діях).

У випускній роботі розкрито педагогічний досвід організації громадянсько-патріотичного виховання учнів в сільській місцевості, що здійснються через класно-урочну, позаурочну, творчо-пошукову діяльність.

Зауважено, що форми та методи  патріотично-громадянського виховання учнів  в сільській місцевості мають бути спрямовані на засвоєння учнями системи громадянських знань, формування в них комплексу громадянських якостей, глибокого розуміння ними належності до українського народу, до своєї Батьківщини, формування патріотизму й національної свідомості.

Надано методичні рекомендації щодо організації процесу громадянсько-патріотичного виховання учнів в сільській місцевості. Аналіз шкільної практики засвідчує, що пріоритетну роль повинні відігравати активні форми, що стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та критичне мислення й базуються на принципі багатосторонньої взаємодії.

Зауважено, громадянське й патріотичне виховання має здійснюватися впродовж усього процесу навчання дітей та молоді. Воно має забезпечити всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості, її здібностей і обдарувань, збагачення на цій основі інтелектуального потенціалу народу, його духовності й культури, формування громадянина України, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності.

Замовити  курсову  роботу  на  тему  «Громадянсько-патріотичне виховання учнів сільської школи» :  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!