Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування культури поведінки дітей дошкільного віку

культура поведінки дітейКурсова робота з педагогіки на тему: Формування культури поведінки у  дітей дошкільного віку

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ  1.  ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ  ПРОБЛЕМИ  ВИХОВАННЯ  КУЛЬТУРИ  ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

1.1. Проблеми виховання культури поведінки в дітей дошкільного віку в психолого-педагогічних дослідженнях

1.2. Структура поняття культура поведінки дітей дошкільного віку

1.3. Особливості виховання культури поведінки дітей в закладі  дошкільної  освіти

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ  ДОШКІЛЬНОГО  ВІКУ

2.1. Методика організації роботи з виховання культури поведінки у дітей дошкільного віку

2.2. Форми й методи виховання культури поведінки у дітей дошкільного віку

2.3. Принципи й  умови виховання культури поведінки у дітей дошкільного віку

ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Детальніше   про   курсову   роботу   на  тему  «Формування  культури  поведінки  у  дітей дошкільного віку».  Кількість  сторінок – 31 (+ додатки), список  літератури –  20. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.        

ВИСНОВКИ

У курсовій роботі з’ясовано, що формування загальної культури у дитини дошкільного віку, важливим аспектом якої є культура поведінки, – головна мета виховання у дошкільному віці, оскільки дошкільний вік  – період інтенсивної соціалізації особистості дитини, здобуття нею життєвого  досвіду, період, коли захисні механізми її психіки тільки починають формуватися, і саме від подій цього періоду життя залежить, якими ці механізми будуть у майбутньому: продуктивними, тобто такими, що стимулюють процес розвитку і саморегуляції особистості, чи непродуктивними, що деформують картини зовнішнього  світу, а також поведінку і діяльність дитини.

Науковці  розглядають культуру поведінки, як широке й багатогранне поняття, що розкриває сутність моральних норм у системі найбільш значущих, життєво важливих відношень, ставлення до людей, праці, предметів матеріальної і духовної культури, до самого себе. Культура поведінки дітей дошкільного віку характеризується у двох аспектах: з одного боку, вона визначає міру засвоєння дитиною уявлень і знань про правила поведінки, сформованість моральних почуттів, соціальних мотивів діяльності, з іншого, – фіксує здатність виразити їх у поведінці соціально схвалюваними засобами.

Під час аналізу теоретичних джерел виявлено, що науковці у структурі поняття «культура поведінки дітей дошкільного віку» виділяють певні компоненти: емоційно-почуттєвий; ціннісно-мотиваційний; когнітивний; праксичний. Виділені та охарактеризовані компоненти культури поведінки дітей дошкільного віку дозволяють спрогнозувати їх превентивні можливості та особливості формування, оскільки важливим у розумінні механізмів виникнення негативних проявів у поведінці дошкільників є врахування проблем дитини при засвоєнні норм  культурної поведінки та причин, що їх зумовлюють.

У змісті культури поведінки дошкільнят вчені виокремлюють культуру діяльності, культуру спілкування,  культурно-гігієнічні  навички, звички.

Культура діяльності проявляється в поведінці дитини на заняттях, прогулянках, в іграх, під час виконання трудових доручень.

Культура спілкування обов’язково передбачає культуру мовлення дитини. Це вимагає від дошкільника володіння певним запасом слів, вміння й навичок розмовляти спокійно, зрозуміло, послідовно, що, в свою чергу, сприяє активному спілкуванню дітей під час ігор та праці, запобігає виникненню конфліктних ситуацій.

Виховання культурних навичок і звичок починається з виховання акуратності й охайності. Діти повинні розуміти, що в дотриманні цих правил проявляється повага до оточуючих і до себе  самого.

Зауважено, що процес виховання культури поведінки дошкільників  дуже складний, вимагає усвідомленого використання педагогами  багатого  арсеналу форм, методів та засобів педагогічного впливу на дітей. Це такі методи як: роз’яснення, показ, вправи, нагадування, привчання, проблемні ситуації, контроль, оцінка, етичні бесіди, колективне читання художніх творів, перегляд мультфільмів та фільмів, лялькових спектаклів, інсценізацій з моральним підтекстом, позитивний приклад, покарання та заохочення, екскурсії, ігри.

Виховання культури поведінки у закладі дошкільної освіти активно здійснюється під час читання й обговорення прочитаного, бесід, у процесі сюжетно-рольових ігор. Так, в сюжетно-рольовій грі дитина вчиться бути відвертою, відкритою, вчиться знаходити правильний вихід зі складної ситуації, опановує на практиці норми поведінки, емоційно розкривається.

  З огляду на те, що у дітей дошкільного віку переважає конкретне, наочно-образне мислення, ефективними при формуванні у них культури поведінки  є такі прийоми, як показ і пояснення. Навчання будь-якому вмінню дитини раннього віку розпочинається з безпосереднього показу дорослого. Показ має супроводжуватися чітким поясненням спершу найбільш суттєвих, а потім другорядних дій. Це допомагає дітям краще осмислити дію в цілому. Дорослим важливо пам’ятати, що їх власна поведінка в тій чи іншій ситуації має великий вплив і є прикладом для наслідування.

Зауважено, що використання тих  чи інших форм і методів  виховання  культури поведінки у дітей дошкільного віку залежить від вікової  групи.  Зокрема, для засвоєння дітьми раннього дошкільного віку найбільш важливих правил культурної поведінки доцільно використовувати колективні ігри-заняття, ігри-вправи, ігри-інсценізації. Через ігри-заняття вихователь може в захоплюючій формі не тільки розкрити зміст вимог в необхідній послідовності, але і зв’язати ці  вимоги  з конкретними  вчинками маляти.

Рівень розвитку дітей четвертого року життя дозволяє дещо підвищити програмні вимоги до виховання культури поведінки шляхом використання  ігор-занять, ігор-вправ, моральних інсценізацій. Тепер вони будуються так, щоб кожна попередня гра опиралась  на досвід  дітей, набутий  раніше:  так забезпечується більш міцне засвоєння навичок поведінки.

Педагогічні завдання в середній групі дитячого садка щодо формування культури поведінки з найбільшою ефективністю дозволяють вирішити сюжетно-рольові ігри, а також спеціально спрямованні на формування культури поведінки дошкільників заняття, котрі включаються в педагогічний процес  поряд з  іншими  засобами  і методами виховання.

Ефективним методом уточнення і систематизації моральних уявлень старших дошкільників є етична бесіда. Головна мета етичної бесіди полягає в тому, щоб сформувати у дитини моральні мотиви поведінки, якими б вона могла керуватись у своїх вчинках. Включаючи в життя дітей нові правила поведінки, вихователю необхідно слідкувати за  їх обов’язковим виконанням.

Підсумовано, що процес виховання культури поведінки дошкільників складний, передбачає свідоме і своєчасне застосування педагогами багатого арсеналу різноманітних методів, засобів   й  форм  виховання.

Замовити  курсову   роботу  на  тему  «Формування  культури  поведінки  у  дітей дошкільного віку»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!