Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Інноваційні технології у процесі навчання математики

вивчення математикиКурсова (випускна) робота  тему: Інноваційні технології у процесі навчання математики (є варіанти роботи для початкової й середньої школи)

Варіант для початкової школи

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1. ВПРОВАДЖЕННЯ  ІННОВАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ  У ПРОЦЕС НАВЧАННЯ  МАТЕМАТИКИ

1.1. Проблема використання інноваційних технологій у навчанні математики

1.2. Класифікація інноваційних педагогічних технологій

1.3. Інноваційні технології навчання  математики у початковій школі

Висновки до Розділу 1

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ  ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  НАВЧАННЯ  МАТЕМАТИКИ

2.1. Методи впровадження інноваційних технологій у процесі навчання математики

2.2. Методичні особливості використання інноваційних технологій на уроках математики

2.3. Методичні рекомендації щодо використання інтерактивних технологій на уроках математики 

Висновки до Розділу 2

 ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Варіант для середньої освіти, тема "Інноваційні технології в середній освіті на прикладі вивчення математики"

 ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1. ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ  ВИКОРИСТАННЯ  ІННОВАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ  У ПРОЦЕСІ  НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

1.1. Роль інноваційних технологій у процесі навчання  математики

1.2. Види інноваційних педагогічних технологій

1.3. Особливості використання інноваційних технологій навчання  математики у середній школі

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ  ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

2.1. Практичний досвід впровадження інноваційних технологій у процесі навчання математики

2.2. Методичні рекомендації щодо використання інноваційних технологій на уроках математики 

 ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

 Детальніше про курсову роботу  на тему: Інноваційні технології у процесі навчання математики. Кількість сторінок - 35-50 (доступні різні варіанти роботи), список літератури - 30, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

З прийняттям нової парадигми освіти (гуманістичної, особистісно зорієнтованої) та поширенням педагогічних досліджень, об’єктом яких є оновлені форми навчання, розвиток науки управління в цілому, значно актуалізується проблема впровадження інноваційних  технологій у навчально-виховний процес початкової школи. Учені переконливо доводять, що прискорення темпу життя, великий потік знань, що впливає на сучасну людину, потребує від неї вміння швидко знаходити необхідне рішення, використовуючи для цього пошукові методи, користуючись великою кількістю різноманітних джерел інформації. У зв’язку з цим, серед традиційних форм та методик навчання, у педагогічній практиці все частіше використовуються інноваційні технології.

Під інноваційними технологіями навчання ми розуміємо нові, оригінальні технології (методи, засоби, способи) створення, передавання і збереження навчальних матеріалів, інших інформаційних ресурсів освітнього призначення, а також технології організації і супроводу навчального процесу (традиційного, електронного, дистанційного, мобільного) за допомогою телекомунікаційного зв’язку і комп’ютерних мереж, що цілеспрямовано, систематично й послідовно впроваджуються в освітню практику.

Сучасні інноваційні  технології побудовані на основі особистісно-орієнтованого педагогічного процесу, активізації та інтенсифікації діяльності, підвищення ефективності управління та організації навчального процесу.

Урок  математики із застосуванням інноваційних технологій – це якісно новий тип уроку, на якому учитель узгоджує методику вивчення нового матеріалу з методикою застосування новітніх технологій, зберігаючи наступність по відношенню до традиційних педагогічних технологій. Дані технології дозволяють дитині працювати в своєму особистому режимі, не створюючи дискомфорту: «не встиг», «не почув». Учням  з високими учбовими можливостями, вони створюють умови за той самий час отримати поглиблені й розширені знання, що значно економить час того кого навчають і того хто навчає. Причому дитина сама обирає рівень учбового матеріалу, який може (а головне хоче) засвоїти.

Перелік основних сучасних інноваційних технологій, які можна застосовувати у викладанні математики:

 1. Особистісно зорієнтовані педагогічні технології;
 2. Технології інтерактивного навчання;
 3. Проектні технології;
 4. Інформаційні технології;
 5. Інтерактивні технології;
 6. Технології модульно-рейтингового навчання;
 7. Ігрові технології.

Переваги застосування інноваційних технологій  на уроках математики:

 • Інтенсифікація самостійної роботи учнів.
 • Зростання обсягу виконаних на уроках завдань.
 • Індивідуалізація навчання (особистісно зорієнтований та диференційований підхід).
 • Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту.
 • Роль учителя в такому навчанні – індивідуальна допомога учням.

Отже, нагромаджений в Україні і за кордоном досвід свідчить, що інноваційні методи сприяють інтенсифікації й оптимізації навчального процесу. Вони дозволяють робити навчання доступнішим і цікавішим; моделювати різні ситуації, збагачувати досвід учнів через включення в різні навчальні і життєві ситуації та їхні переживання; створювати умови для розвитку в дітей здатності будувати певні стосунки в групі, визначати своє місце в ній, не допускати конфліктів, шукати компроміси, прагнути до діалогу, шукати і знаходити спільне розв’язання проблеми; вчити учнів формулювати власну думку,уміти її виражати і доводити свою точку зору, уміти наводити аргументи, уміти слухати свого товариша і поважати його думку; розвивати в учнів навички проектної діяльності, самостійної роботи, творчої роботи.

Детальніше  про  курсову роботу  на  тему  «Інноваційні технології навчання математики (початкова й середня освіта)».  Кількість  сторінок – 25 + додатки, список  літератури –  20. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.          

 Замовити випускну (курсову) роботу на тему "Інноваційні технології навчання математики": 067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!