Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Типи та види міжособистісних конфліктів у дітей дошкільного віку

конфліктКурсова робота з психології  на тему: Типи та види міжособистісних конфліктів у дітей дошкільного віку

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  ПРОБЛЕМИ  МІЖОСОБИСТІСНИХ  КОНФЛІКТІВ  У ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ

1.1. Структура та динаміка міжособистісних конфліктів

1.2. Типи та види міжособистісних конфліктів дошкільників

Розділ 2. ПСИХОЛОГІЧНІ  ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ  КОНФЛІКТІВ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

2.1.  Особливості проявів міжособистісних конфліктів у дошкільному віці

2.2. Методи врегулювання міжособистісних конфліктів дошкільників

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 Детальніше про курсову роботу з психології  на тему: "Типи та види міжособистісних конфліктів у дітей дошкільного віку". Кількість сторінок - 32, список літератури - 30, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 ВИСНОВКИ

     Проблема дослідження міжособистісних відносин має тривалу історію, впродовж якої накопичено значний обсяг теоретичних та емпіричних знань про закономірності виникнення, протікання та розв’язання міжособистісних конфліктів. У психології до даної проблеми зверталися представники практично усіх шкіл і напрямків. Кожен науковий напрямок зробив певний внесок у розуміння конфлікту як складного явища, яке виникає у процесі взаємодії людей. 

      У вітчизняній психології не було сформульовано єдиного розуміння міжособистісного конфлікту та чіткого підходу до вивчення даного феномену. Вчені по-різному як розглядають, так і визначають міжособистісні конфлікти. Але зазвичай, під ними розуміють зіткнення протилежних поглядів, інтересів і дій окремих людей та їх груп. Отож, конфлікт є зіткненням протилежно спрямованих, не сумісних одна з одною тенденцій, протиріч, плід непорозумінь, помилок, особистісних індивідуальних якостей, розбіжностей у бажаннях та інтересах окремих людей або однієї особистості, а також протиріччя між потребами і можливостями індивіда.

    Міжособистісні конфлікти є найпоширенішим типом конфліктів. Вони охоплюють практично всі сфери людських відносин. Міжособистісні конфлікти виникають на різних етапах онтогенезу, і, зумовлюються різними індивідуальними, психологічними та соціальними чинниками. Наприклад, у дітей старшого дошкільного віку серед чинників виникнення міжособистісних конфліктів у ігровій діяльності провідними є дотримання правил гри та формування складу її учасників, а конфлікти з дорослими часто є наслідком недостатності уваги з боку дорослих, дефіциту доброго ставлення, байдужості.

    Дошкільне дитинство є періодом первісного становлення особистості, періодом розвитку особистісних механізмів і утворень. Особистість дитини починає формуватися саме в цей цікавий і складний період. Основну роль в психічному розвитку, становленні особистості відіграє взаємодія дитини з середовищем і, в першу чергу, з соціальним оточенням, засвоєння нею досвіду дорослих в ігровій та навчальній діяльності. Процес навчання і виховання, як і будь-який процес, зумовлений розвитком особистості і міжособистісних взаємин, неможливий без суперечностей і конфліктів. Природно, що в процесі цієї взаємодії постійно виникають труднощі, проблеми і суперечності.  

   Міжособистісні конфлікти дошкільників – це не просто негативні явища у дитячому житті, це особливі, значущі ситуації спілкування, які виконують соціалізуючу функцію на відповідному етапі формування особистості. Підхід до конфлікту як до чинника, що детермінує процес особистісного зростання, заснований на теоретичному положенні про інтеріоризацію як основний механізм набуття суб’єктивного внутрішнього світу. Виступаючи формою зовнішньої протидії, зіткнення думок, оцінок і способів поведінки, завдяки рефлексії, конфлікт може породжувати внутрішні суперечності, сумніви, боротьбу мотивів як атрибуту «складного» внутрішнього світу особистості.

У дітей дошкільного віку міжособистісні конфлікти найчастіше виникають під час ігрової діяльності, оскільки вона є провідною. Міжособистісні конфлікти виникають за наявності проблемної ситуації, в якій учасники переслідують несумісні цілі; дотримуються несумісних цінностей і норм, намагаючись реалізувати їх у взаємостосунках один з одним; одночасно в гострій конкурентній боротьбі прагнуть до досягнення однієї й тієї ж мети.

Конфлікт у системі «батьки-дошкільник» може мати різне підгрунтя.  Дуже частою причиною виникнення конфліктів є неправильне виховання. Інколи батьки не розуміють різниці між навчанням і вихованням. Гармонійні взаємини батьків і дітей формуються в процесі міжособистісних взаємин, які ми розглядаємо як активну взаємодію суб’єкта і соціального довкілля. 

  Вирішуючи міжособистісні конфлікти серед дошкільників, важливо  навчити дитину адекватним формам реагування на ті чи інші ситуації і явища зовнішнього середовища.  Не варто намагатися у процесі занять з «важкими» дітьми повністю відгороджувати дитину від негативних переживань, оскільки дитині потрібні різноманітні емоції.  Почуття дитини не можна оцінювати чи вимагати, щоб дитина не показувала справжніх переживань; бурхливі афективні реакції дитини – це, здебільшого, результат тривалого стримування емоцій. Поведінку в конфлікті дошкільника можна розглядати як результат навчання. Дитина наслідує взірці взаємодії в конфлікті, які їй пропонують дорослі.

       Вирішити конфлікт – це його локалізувати або усунути. Критеріями конструктивного вирішення конфлікту є міра вирішення протиріччя, що лежить в основі конфлікту. У психолого-педагогічній практиці виділяють три основні стратегії вирішення  міжособистісних конфліктів: стратегія ігнорування, стратегія придушення і покарання, стратегія співробітництва.    Для того, щоб вихователь зміг навчати вихованців конструктивним формам вирішення конфлікту, він сам має володіти прийомами і навичками конструктивного виходу з міжособистісного конфлікту. Тому майбутньому вихователю потрібно опанувати системою технологій оцінки, вимог, підтримки, успіху, захисту, тобто технікою педагогічного спілкування. Важливим є вміння пояснення, обговорення конфліктних ситуацій. Таке обговорення вчить аналізувати конфлікти, знаходити причини їх виникнення й шукати конструктивні способи виходу зі складних ситуацій взаємодії. 

Таким чином, конфлікт – складне психологічне явище, що може мати багато різновидів залежно від причин виникнення, кількості і складу учасників, форми вияву, результатів та ін. Кожен конфлікт розвивається і має певну послідовність стадій. Під час конфлікту його учасники займають різні (часто – протилежні) позиції, по-різному усвідомлюють та переживають ситуацію, що виникла. Для попередження і вирішення конфліктів доцільно дотримуватись певної послідовності психологічно оптимальних дій з урахуванням конкретної ситуації.

Замовити курсову роботу з психології на тему: Типи та види міжособистісних конфліктів у дітей дошкільного віку: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!