Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування фінансових ресурсів підприємства в системі управлінського обліку

управлінський облікКурсова робота з управлінського обліку на тему: Формування фінансових ресурсів підприємства в  системі управлінського обліку

Вступ

Розділ 1.Теоретичні і виробничі основи управлінського обліку

1.1  Поняття і завдання управлінського обліку у формуванні майнових результатів підприємства

1.2 Користувачі інформаційних ресурсів управлінського обліку

1.3 Об’єкти управлінського обліку в процесі формування фінансових ресурсів підприємства

1.4 Аналіз виробничих умов для організації управлінського обліку на підприємстві

 Розділ 2. Організація управлінського обліку в процесі формування фінансових ресурсів підприємства.

2.1 Економічний механізм формування фінансових ресурсів підприємства

2.2 Модель взаємозв’язку  управлінського обліку і системи бухгалтерських рахунків

2.3 Створення інформації про формування фінансових ресурсів в управлінському обліку

2.4 Суб’єкти управлінського обліку з формування фінансових ресурсів 

2.5 Організація управлінської звітності з формування фінансових ресурсів на підприємстві

Розділ 3. Побудова системи інформаційних ресурсів обліку для прийняття управлінських рішень

3.1 Створення системи показників для оцінки ефективності формування фінансових ресурсів підприємства

3.2 Аналіз показників ефективності формування фінансових ресурсів

3.3 Використання інформації з формування фінансових ресурсів в процесі прийняття управлінських рішень

Висновок

Метою управлінського обліку є не тільки  відображення економічних процесів, а й управління ними.  На нашу думку, основною метою управлінського обліку є мінімізація витрат на виробництво продукції й одержання максимального прибутку підприємства. Відповідно до інтересів користувачів управлінський облік має відповідати таким цілям: децентралізація контролю, в розрізі центрів відповідальності, за обліком витрат і формуванням собівартості продукції; впорядкування інформації в управлінській звітності, необхідної для прийняття управлінських рішень і розробки стратегічних дій підприємства.

До основних завдань управлінського обліку необхідно віднести:

- виявлення, реєстрація, накопичення, підготовка, інтерпретація, узагальнення і передача інформації для процесу управління підприємством;

- нормування і облік витрат на виробництво за центрами відповідальності;

- визначення об’єктів калькулювання, складання планових і фактичних калькуляцій;

- аналіз відхилень від норм витрат та їх групування за причинами і відповідальними особами;

- формування цінової політики;

- забезпечення контролю і регулювання  діяльності підприємства;

- оцінка ефективності результатів діяльності підприємства за центрами відповідальності та видами  продукції, виявлення резервів збільшення прибутку;

- аналіз собівартості й рентабельності продукції;

- забезпечення різних рівнів управління своєчасною і повною інформацією для оперативного прийняття управлінських рішень.

У системі управлінського обліку слід визначати ті об’єкти, які визнаються суб’єктами управління на  основі облікових процедур: витрати виробництва в цілому по підприємству і за центрами відповідальності, собівартість продукції, використання виробничих і трудових ресурсів, облік доходів з позиції контролю й оптимізації їх використання, фінансові результати.

Об’єктами системи управлінського обліку в широкому розумінні є групування витрат та калькулювання собівартості продукції в різних аспектах з метою визначення ефективності використання ресурсів і процесів кругообігу капіталу.

     У фінансовому обліку ведеться контроль за активами і капіталом підприємства. В управлінському обліку контроль за активами здійснюється за центрами відповідальності – структурними підрозділами підприємства. Проте окремі дослідники, на наш погляд, надто звужують сферу управлінського обліку, зводячи її до трьох видів об'єктів: доходи,  активи, витрати .

    Варто зауважити, що необхідність інформації та її роль у забезпеченні ефективного управління підприємством зумовлюються тим, наскільки вона об’єктивно відповідає потребам управлінської діяльності. Тому вважаємо, що при формуванні інформації повинен забезпечуватись такий методологічний принцип: максимум інформації при мінімумі кількості форм внутрішньої звітності. Нова концепція методологічного підходу має бути гнучкішою, інформація якої з чітко заданими параметрами відповідатиме поставленій меті системи управління, що дасть можливість відображати об’єктивні результати діяльності суб’єктів господарювання.

    Вивчення публікацій фінансової тематики показує, що існують різні підходи до оцінки ефективності використання фінансових ресурсів. Найчастіше така оцінка проводиться за допомогою системи фінансових коефіцієнтів. І хоч цей підхід, як правило, приймається апріорно без відповідної аргументації, однак, з нашої точки зору, має відповідні методологічні витоки. Можна назвати принаймні дві загальні методологічні складові такого підходу. Перша – інтерпретація економічного змісту фінансових ресурсів та їх ролі у відтворювальному процесі. Друга – методологія побудови системи управління фінансами підприємств. Якщо перша має досить широку літературу, то друга потребує певних пояснень.

Серед пропонованих різними авторами принципових підходів до організації управління фінансовими ресурсами, на наш погляд, можна умовно виділити дві моделі: 1) управління пропорціями між окремими елементами балансу та 2) управління трансформацією балансу (фінансовими потоками). Одразу ж зазначимо, що жодна з цих моделей не застосовується у «чистому» вигляді.

         Ми розглядаємо фінансові ресурси як найбільш ліквідні активи підприємства, що забезпечують неперервність руху його грошових потоків. Необхідно зазначити, що будь- які інші активи в нормальних економічних умовах теж забезпечують рух грошових потоків, а одним із фінансових наслідків їх виробничого використання є генерування чистого залишку грошових коштів.

     Система управлінської звітності – один з найбільш складних і важливих елементів управлінського обліку, що дозволяє керівництву підприємства, з одного боку, зрозуміти межі своїх можливостей в отриманні необхідних відомостей від виконавців, а також можливостей інформаційної та технічної служб, а з іншого боку – отримати ці відомості оформленими належним чином, тобто в тому вигляді, в якому ними зручно користуватися для прийняття управлінських рішень.

  При формуванні системи управлінської звітності потрібно: визначити форму, терміни подання звіту і відповідального за його складання; скласти схему формування управлінських звітів, визначити власників вихідної інформації, а також наділити відповідального за звіт працівника певними повноваженнями, тобто адміністративно дозволити йому отримання інформації у її власників; визначити користувачів інформації та встановити дозволені для них межі отримання інформації. Отже, управлінський облік є, з одного боку, певним видом обліку, а з іншого боку – інструментом  управління з усіма притаманними йому функціями.

Список використаної літератури

 Детальніше про курсову роботу з управлінського  обліку на тему: Формування фінансових ресурсів підприємства в  системі управлінського обліку. Кількість сторінок - 52, список літератури - 33, є додатки, ціна роботи - за домовленістю.

Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!