Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування конструктивних міжособистісних стосунків у дітей старшого дошкільного віку

конструктивні міжособистісні стосунки дошкільниківКурсова робота з психології на тему: Формування конструктивних міжособистісних стосунків у дітей старшого дошкільного віку

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

1.1.Аналіз  наукової  літератури  з питання  формування конструктивних міжособистісних стосунків  у дошкільників

1.2.Формування  конструктивних міжособистісних стосунків на етапі старшого дошкільного віку 

 РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ  МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 2.1. Фактори розвитку конструктивних міжособистісних стосунків у дітей старшого дошкільного віку

2.2. Методичні рекомендації щодо формування конструктивних міжособистісних стосунків у дітей старшого дошкільного віку

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 Детальніше про курсову роботу з психології  на тему: "Формування конструктивних міжособистісних стосунків у дітей старшого дошкільного віку". Кількість сторінок - 30, список літератури - 26, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

  Старший дошкільний вік відіграє особливу роль у розвитку дитини: в цей період життя починають формуватися нові психологічні механізми діяльності та поведінки. Під впливом виховання поступово відбувається перехід від імпульсивної, ситуативної поведінки до поведінки, опосередкованої правилами і нормами. Діти активно звертаються до правил при врегулюванні своїх взаємовідносин з однолітками. У цей період формуються соціальні уявлення морального плану, старші дошкільники вже відрізняють хороші і погані вчинки, мають уявлення про добро і зло і можуть призвести відповідні конкретні приклади з особистого досвіду або літератури. В оцінці вчинків однолітків вони досить категоричні і вимогливі, щодо власної поведінки більш поблажливі та часто недостатньо об'єктивні.

      Зростаюча потреба старших дошкільників у спілкуванні з однолітками, в спільних іграх і діяльності призводить до виникнення  дитячого співтовариства. Одноліток стає цікавий як партнер по іграх і практичній діяльності. Розвивається система міжособистісних відносин, взаємних симпатій і прихильностей. Старший дошкільник страждає, якщо ніхто не хоче з ним грати. Формування соціального статусу кожної дитини багато в чому визначається оцінкою його вихователем. 

        Вихователю важливо вивчити систему міжособистісних відносин дітей у групі і допомогти кожній дитині зайняти сприятливу для його розвитку позицію в колективі однолітків: знайти друзів, об'єднати дітей на основі спільності ігрових інтересів або схильностей до певної діяльності (малюванні, ручної праці, догляду за тваринами).

      У спілкуванні з однолітками переважають одностатеві контакти. Діти грають невеликими групами від двох до п'яти чоловік. Іноді ці групи стають постійними за складом. Так з'являються перші друзі - ті, з ким у дитини найкраще досягається порозуміння і взаємна симпатія. Діти стають вибагливі у стосунках і спілкуванні: у них є постійні партнери по іграх (хоча протягом року вони можуть кілька разів помінятися). Більш яскраво проявляється перевага до певних видів ігор, хоча в цілому ігровий репертуар різноманітний, включає сюжетно-рольові, режисерські, будівельно-конструктивні, рухливі, музикальні, театралізовані ігри, ігрове експериментування.

       Визначаються ігрові інтереси і переваги хлопчиків і дівчаток. Діти самостійно створюють ігровий простір, вибудовують сюжет і хід гри, розподіляють ролі. У спільній грі з'являється потреба регулювати взаємини з однолітками, складаються  норми моральної поведінки, проявляються моральні почуття. Формується поведінка, опосередкована чином іншої людини. В результаті взаємодії та порівняння своєї поведінки з поведінкою однолітка у дитини з'являється можливість кращого усвідомлення самого себе, свого Я.

      Більш активно проявляється інтерес до співпраці, до спільного вирішення загальної задачі. Діти прагнуть домовлятися між собою для досягнення кінцевої мети. Вихователю необхідно допомагати  дітям в освоєнні конкретних способів досягнення порозуміння  на основі врахування інтересів партнерів.

        Інтерес старших дошкільників до спілкування з дорослим не стає слабшим. Діти активно прагнуть привернути до себе увагу дорослих, втягнути  в розмову. Дітям хочеться поділитися своїми знаннями, враженнями, судженнями. Рівноправне спілкування з дорослим піднімає дитину в своїх очах, допомагає відчути своє дорослішання і компетентність. Змістовне, різноманітне спілкування дорослих з дітьми (пізнавальне, ділове, особистісне) є найважливішою умовою їх повноцінного розвитку.

    Отже, важливим компонентом формування конструктивних міжособистісних стосунків для дітей є спільні дії, тобто виконання таких елементів, які спрямовані на вирішення досить простих поточних завдань. Для доцільного розподілу спільних дій необхідно володіння мовленнєвим діалогом з однолітками, вміння доброзичливо домовлятися про спільне вирішення запропонованої задачі. Загальний результат спільних дій завершує структуру співробітництва. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Артемова Л. В. Розвиток теорії та практики дитячої гри // Дошкільне виховання. – 2001. - № 7. – С. 18 – 19. 

2.Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. - № 1. – 1999. – 59 с.

3.Біла І. Дитина відкриває навколишній світ // Дошкільне виховання. – 2005. - № 6. – С. 26 - 27 . 

4.Богуш А. Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / А. Богуш., Л. Варяниця, Н. Гавриш; Науково-дослідний центр з проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи АПН України, Луганський над. пед. Університет їм. Т. Шевченка. - Луганськ: Альма-матер. 2006. - 808 с. 

5.Булахова С. На шляху до взаємодії. Поради батькам. // Психолог, № 12, 2003. – С. 1-8.

6.Бурова А., Долина О. Проблемні питання дошкільної освіти // Дошкільне виховання. – 2000. - № 7. – С. 5-6. 

7.Вікові особливості розвитку дитини / упоряд. Л.Балим. –К., 2010. – 20 c. 

8.Галузинський В.М. Педагогіка: теорія та історія. – К., 1995. 

9.Григоренко Г. И. К проблеме руководства сюжетно-ролевой игрой дошкольника. // Дошкільна освіта. – 2003. – № 1. 

10.Дитина. Програма навчання і виховання у дитячому садку. – К.: Освіта, 1993. – 266 с.

11.Дуткевич Т.В.. Дошкільна психологія . –К.: Центр учбової літератури, 2007. – С. 45

12.Заброцький М.М. Вікова психологія: навч.посібник /Заброцький М.М. – К.: МАУП, 1998. – 92 с.

13.Закон України «Про дошкільну освіту» (№ 2628-ІІІ від 11 липня 2001 року) // Освіта України. – № 33. – 12 вересня. – 2001. 

14.Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту / Упорядники К.Л.Крутій, Н.В.Погрібняк. - 4-те видання. Доповнене. - Запоріжжя: ТОВ "Ліпс" ЛТД, 2005. - 336 с. 

15.Кон И.С. Открытие «Я» / И.С.Кон. – М.: Просвещение, 1989. – 174 с.

16.Котирло В.К. Виховання культури поведінки у дітей дошкільного віку. – К., 1963. – 103 с.

17.Кулачківська С.Є., Ладивір С.О. Дошкільник. Вікові та індивідуальні аспекти психологічного розвитку. – К., 1996. – 158с.

18.Кушнірюк В.М. Гуманізація міжособистісних стосунків як умова запобігання конфліктам у педагогічному процесі: дис. ... канд. психолог. наук.: спец. 19.00.07 / В.М. Кушнірюк. – К., 2000. – 186 с.

19.Мороз О.І. Теоретичні передумови дослідження міжособистісних взаємин дітей / О.І. Мороз // Вісник інституту педагогічної освіти. Серія психологічна. – Рівне, 2010. – Вип. 2. – С. 20-28. 

20.Павелків Р. В. Вікова психологія: підручник / Р. В. Павелків. – К. : Кондор, 2011. – 469 с.

21.Павелків Р.В., Цигикало О.П.  Дитяча психологія. – К.: Академія, 2008. Под ред. А.Н.Леонтьева. – М., 1995. – 144 с.

22.Поліщук М. В. Вікова і педагогічна психологія: навчальний посібник / В. М. Поліщук. – Вид. 3-тє, виправ. – Суми: Університетська книга, 2010. – 352 с.

23.Поніманська Т. Люди і я. Світ дорослих як чинник соціалізації особистості дитини. ДВ. 1999. № 8. – С. 14-15.

24.Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навч. посібник. - К. : Академвидав, 2006. - 456с. 

25.Савчин М. В. Вікова психологія : навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – 2-ге вид., доповн. – К. : Академ-видав, 2011. – 384 с.

 

26.Семиченко В. А. Психологія та педагогіка сімейного спілкування : навчальний посібник / В. А. Семиченко, В. С. Заслуженюк ; М-во освіти України, Міжн. фонд «Відродження». – К. : Веселка, 1998. – 214 с.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!