Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Сутність та роль документування в бухгалтерському обліку

документування в бухгалтеріїКурсова робота з бухгалтерського обліку на тему: Сутність та роль документування в бухгалтерському обліку

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1. Сутність та роль  документування в бухгалтерському обліку

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

 ПАПКА №1

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Детальніше про курсову роботу з  бухгалтерського обліку на тему: Сутність та роль документування в бухгалтерському обліку. Кількість сторінок - 30, список літератури - 15, практична частина містить проводки (звіти, баланси, рахунки, таблиці). Ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

       В результаті  написання курсової роботи було з’ясовано, що важливим компонентом системи представлення та інтерпретації облікових даних у комп’ютерній бухгалтерії є використовуваний метод документообігу. Документообіг на підприємстві здійснюється у вигляді потоків документів, що циркулюють між пунктами обробки (керівники установи та підрозділів, спеціалісти, службовці) та пунктами технічної обробки самих документів, які представляються як модель, що передбачає певні правила формування, зберігання, інтерпретації та обробки документів.

      Відображення об’єктів обліку у первинних бухгалтерських документах називається документацією. Документ — це безперечне письмове свідчення про здійснення господарської операції або письмове розпорядження на право її здійснення. Бухгалтерський документ — це документ певної форми і змісту, що містить інформацію про господарську операцію та юридично підтверджує факт її здійснення або розпорядження на право її проведення.

Первинний документ -  це документ, який складено безпосередньо в процесі ведення господарської операції або відразу після її завершення. Класифікація первинних документів постійно вдосконалювалась протягом свого історичного розвитку. На нашу думку, для того, щоб класифікація була максимально простою і відповідала передовсім потребам практики, доцільно користуватись тільки трьома ознаками:  за призначенням, за порядком складання та за способом відображення операції.

     Документацію якнайтісніше пов'язано з рахунками. Тільки документи можуть бути підставою для записів на рахунках бухгалтерського обліку. Від якості документів значною мірою залежить якість бухгалтерського обліку. Значення та роль  документування важко переоцінити. Без документа немає обліку. Правильно оформлений документ засвідчує відповідні права та обов'язки фізичних та юридичних осіб.  

    Неоціненне значення має документація для забезпечення збереження майна підприємства — необоротних і оборотних активів, коштів та ін. Особливо це стосується збереження нематеріальних активів і основних засобів, сировини й матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, палива, незавершеного виробництва, готової продукції; раціонального та ефективного використання виробничих запасів, достовірності незавершеного виробництва. Достовірність даних про стан дебіторської та кредиторської заборгованості визначається тільки на підставі первинних документів. Це стосується і таких показників, як власний капітал, довгострокові та короткострокові кредити банку тощо. 

       Так само на підставі первинних документів здійснюють попередній, поточний та наступний контроль. Отже, первинні документи завжди відіграють роль арбітра чи судді під час доказу не просто фактів здійснення господарських операцій, а підтвердження набуття однією стороною прав, а другою — обов'язків. Саме тому важливим є питання удосконалення бухгалтерських документів.  Побудова документів має бути завжди раціональною: документи повинні бути зручними і змістовними, складатись і опрацьовуватись у стислі строки, використовуватись у різних галузях економіки.

      Одним з напрямів вирішення проблеми неефективної організації документообігу є визначення відповідних положень в організаційно-розпорядчих документах підприємства, зокрема, прописання в посадових інструкціях термінів складання, обробки та передачі первинних документів. В першу чергу, слід здійснити це в посадових інструкціях матеріально-відповідальних осіб, оскільки вони мають справу не лише з бухгалтерськими документами, а й з фактичним рухом матеріальних цінностей на підприємстві. 

Замовити курсову роботу з бухгалтерського обліку на тему "Сутність та роль документування в бухгалтерському обліку": 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!