Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Інтерактивні методи як засіб організації навчальної діяльності у початкових класах

інтерактивні методи навчанняКурсова робота з педагогіки на тему: Інтерактивні методи як засіб організації навчальної діяльності у початкових класах

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ   1. ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ  У НАВЧАЛЬНИЙ  ПРОЦЕС  ПОЧАТКОВОЇ  ШКОЛИ

1.1.  Актуальність питання використання інтерактивних методів у навчальній діяльності..

1.2.  Інтерактивні методи як провідний засіб організації навчання у початкових класах

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ  ВИКОРИСТАННЯ  ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ  У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1. Методичні рекомендації щодо застосування інтерактивних методів у навчальній діяльності

2.2.  Педагогічний досвід застосування  інтерактивних  методів у початкових класах

 ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 Детальніше про курсову роботу  з педагогіки на тему: "Інтерактивні методи як засіб організації навчальної діяльності у початкових класах". Кількість сторінок - 35 (з додатками), список літератури - 25, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 ВИСНОВКИ:

      З прийняттям нової парадигми освіти (гуманістичної, особистісно-орієнтованої) та поширенням педагогічних досліджень, об’єктом яких є оновлені форми навчання, педагогічних методів та технологій інноваційного характеру, розвитком науки управління в цілому, значно актуалізується проблема впровадження інтерактивних технологій у навчально-виховний процес початкової школи. Учені переконливо доводять, що прискорення темпу життя, великий потік знань, що впливає на сучасну людину, потребує від неї вміння швидко знаходити необхідне рішення, використовуючи для цього пошукові методи, користуючись великою кількістю різноманітних джерел інформації. У зв’язку з цим, серед традиційних форм та методик навчання, у педагогічній практиці все частіше використовуються інтерактивні методи.

      Складність розв’язання проблеми поглиблюється вкоріненою в системі шкільної освіти суперечністю між традиційним розумінням навчально - виховного процесу як інтегративної основи навчання школярів і створенням належних умов для її успішної реалізації (атмосфера співробітництва, взаємодії, довіри та ін.). Отже, сучасна початкова школа потребує удосконалення змісту, використання нових форм та методів навчання. Ці завдання можна вирішити, впроваджуючи технології інтерактивного навчання та використовуючи інтерактивні методи навчання.

   Існують різні підходи до визначення інтерактивного навчання. Слово „інтерактив” прийшло до нас з англійської від слова „interact”, де „inter” – взаємний і „act” – діяти. Таким чином, інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Одні вчені визначають його як діалогове навчання: „Інтерактивний – означає здатність взаємодіяти чи знаходитись в режимі бесіди, діалогу з чим-небудь (наприклад, комп’ютером) або ким-небудь (людиною). Отже, інтерактивне навчання – це перш за все діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя та учня” [4].

   У шкільній практиці використовуються різні форми та методи інтерактивного навчання. Досліджуючи питання впровадження інтерактивних методів навчання в початковій школі ми опиралися на поділ методів на дві великі групи: групові та фронтальні. За класифікацією О.Пометун та Л.Пироженко залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів інтерактивні технології поділяються на чотири групи [18, с. 34]: 

-Інтерактивні технології кооперативного навчання. 

-Інтерактивні технології колективно-групового навчання. 

-Технології ситуативного моделювання. 

-Технології опрацювання дискусійних питань.

   Інтерактивне навчання дає змогу проводити уроки-ігри, уроки-подорожі, уроки-конференції, що стимулює дітей до навчання. Урок з використанням інтерактивних методів зацікавлює дітей, розвиває та виховує прагнення до знань, до вивчення даного предмета. Рольові ігри поряд із творчими завданнями і роботою в малих групах є основним прийомом на інтерактивних заняттях. У рольовій грі учасникам пропонується „зіграти” іншу людину або „розіграти” певну проблемну ситуацію. Для позначення методик цього типу також використовуються близькі назви (імітації, ділові ігри, моделювання). 

Як показує досвід, ці методики сприяють розвитку навичок критичного мислення, комунікативних навичок, навичок розв’язання проблем, відпрацювання різних варіантів поведінки у проблемних ситуаціях, вихованню розуміння позиції інших. Наприклад, дискусія дає прекрасну нагоду виявити різні позиції з певної проблеми або з суперечливого питання. Використання методу дискусії на уроках в початковій школі активізує розумову діяльність учнів, розвиває логічне мислення та зв’язне мовлення. 

     Використання інтерактивних методів навчання на уроках відповідає особистісно-орієнтованому навчанню. Інтерактивне навчання підвищує рівень знань учнів, формує вміння та навички, розиває комунікативну компетентність, надає можливості спілкування в колективі.

Замовити курсову роботу з педагогіки на тему: "Інтерактивні методи як засіб організації навчальної діяльності у початкових класах": 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!