Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Координація діяльності дошкільної та початкової ланки освіти в забезпеченні психологічної готовності до навчання в школі

координація ДНЗ та школиКурсова робота з педагогіки на тему: Координація діяльності дошкільної та початкової ланки освіти в забезпеченні психологічної готовності до навчання в школі

 ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ  1. Наукові основи проблеми координації діяльності в роботі дошкільної та початкової ланок освіти.

1.1Значення координації діяльності ДНЗ і школи в забезпеченні психологічної готовності до навчання в школі

1.2 Зміст поняття психологічної готовності дітей до шкільного навчання

 1.3 Психолого-педагогічні умови забезпечення наступності в роботі дошкільного виховного закладу і школи

РОЗДІЛ 2. Методичні аспекти координації діяльності ДНЗ і школи в забезпеченні психологічної готовності до навчання в школі

2.1 Педагогічний досвід щодо забезпечення наступності в роботі дошкільного виховного закладу і школи

2.2 Методичні рекомендації щодо забезпечення психологічної готовності дітей до навчання у школі

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 Детальніше про курсову роботу  з педагогіки на тему: "Координація діяльності дошкільної та початкової ланки освіти в забезпеченні психологічної готовності до навчання в школі". Кількість сторінок - 35 (з додатками), список літератури - 27, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Модернізація сучасної системи освіти припускає розробку єдиної освітньої стратегії для усіх її ланок. У Законі “Про освіту” підкреслюється значущість наступності ступенів освіти для гармонійного розвитку особистості. Проблема наступності в навчанні та вихованні дітей дошкільного й молодшого шкільного віку є однією з актуальних у педагогічній теорії і практичній діяльності сучасної неперервної освіти. Поняття наступності, перспективності й спадкоємності між двома освітніми ланками (дошкільною і початковою) учені розглядають як взаємопов’язані та взаємообумовлені (А.М. Богуш). 

    Підвищення показників рівня психологічної  готовності до школи, а також успішна адаптація до навчання можливі завдяки взаємопереходу провідних видів діяльності дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Проблему готовності старших дошкільників до навчальної діяльності можна трактувати як проблему зміни провідних видів діяльності дітей.

       Координація навчальної діяльності – це взаємозв’язок та узгодженість змісту, ступенів і етапів навчального процесу, методів, прийомів, форм його організації, за яких знання, уміння й навички формуються у певному порядку: коли наступний елемент навчального матеріалу, взаємопов’язуючись з попереднім, опираючись на нього, готує до засвоєння нового.

 Поняття «координація» розглядається як процес  узгодженості  в діяльності різних соціальних інституцій, відповідальних за повноцінний розвиток дошкільника, що виражається в збереженні та поступовій зміні змісту, форм, методів, технологій навчання, виховання й розвитку особистості. Проте ця проблема не повинна тлумачитися тільки як підготовка дітей до навчання. Необхідно прагнути до організації єдиного розвивального освітнього середовища, засоби якого сприяють формуванню найважливіших рис майбутнього школяра, починаючи з раннього дитинства. 

       Координація дошкільного виховання та початкового навчання реалізується в процесі спеціально організованої діяльності адміністрації, педагогів ДНЗ, учителів початкових класів щодо створення умов для ефективного й безболісного переходу дітей до початкової школи. Щоб зробити перехід дітей до школи більш м'яким, дати їм можливість швидше адаптуватися до нових умов, учителі повинні знайомитися з формами, методами роботи в дошкільних установах. А ознайомлення самих дошкільнят зі школою, навчальним та громадським життям школярів дає можливість розвинути в них інтерес до школи, бажання вчитися. 

   Психологічна готовність дитини до школи з’являється на рубежі дошкільного і молодшого шкільного віку. Якщо дитина отримала повноцінний розвиток у дошкільний період, то як наслідок, з’являється психологічна готовність до навчання у загальноосвітньому навчальному закладі. Готовність до навчання у школі зумовлена певним ступенем розвитку здатності дитини виконувати навчальні завдання та шкільні обов’язки, що оцінюються дорослими за суспільно значущими критеріями. У сучасній психології поняття «готовність до навчання у школі» розглядається як цілісне структурне утворення, що включає мотиваційні, розумові, емоційно-вольові та соціальні компоненти. Рівнем сформованості цих компонентів визначаються особливості включення дитини у навчальну діяльність, її ставлення до школи, взаємини з учителем і учнями.

      Підготовка до школи дитини має бути системною - це комплексна робота по соціальному, особовому, творчому і фізичному розвитку маленької дитини.  Підготовка дітей до навчання у школі є першим елементом у системі безперервної освіти і створює основу для подальшого розвитку дитини у навчальному та виховному аспектах. У дошкільному закладі важливо забезпечити зв'язок вихованців і педагогів дитячого садка й школи. Для цього використовуються екскурсії по школі, відвідування уроків, спільні з першокласниками розваги, а молодших школярів запрошують у дитячий садок для зустрічі з випускниками старшої групи. Цікавою є також практика взаємовідвідування вихованцями дитячого садка й учнями початкових класів свят у дошкільному закладі та початковій школі (свято знань, посвята в школярі, свято букваря, випуску з дитячого садка). 

        Наступність між дошкільними і шкільними ланками освіти не повинна розумітися тільки як підготовка дітей до навчання. У дошкільному віці закладаються найважливіші риси майбутньої особистості. Необхідно прагнути до організації єдиного розвиваючого світу – дошкільної та початкової освіти.

Дошкільна освіта повинна зберегти самоцінність дошкільного дитинства і формувати особистісні якості дошкільника, які є основою для навчання у школі. Проте, дошкільний вік не є підготовчим етапом до навчання у школі, це є період пізнання світу маленькою дитиною, неважливо, здорова вона чи має проблеми розвитку. Школа ж, як наступник дошкільної освіти, повинна враховувати та розвивати потенціал дитини, розкритий ще у дошкільному віці.      

 

    Такий комплексний підхід дає можливість визначити освіту як єдину систему на всіх етапах навчання та має на меті забезпечити психологічні умови, які б максимально сприяли всебічному розвитку дитини, збереженню її індивідуальності та реалізації розвивального навчання. Важливу роль у забезпеченні координації діяльності дошкільної і шкільної освіти відіграє детальне вивчення уявлень батьків і педагогів один про одного, що приведе їх до взаємодії та розробці спільних рекомендацій.

Замовити курсову роботу з педагогіки на тему: "Координація діяльності дошкільної та початкової ланки освіти в забезпеченні психологічної готовності до навчання в школі": 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!