Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Мотиви учіння старшокласників

мотиви учіння стааршокласниківКурсова робота з психології: Мотиви учіння старшокласників

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ  1. МОТИВИ УЧІННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

1.1 Поняття про мотиви

1.2 Особливості мотивів учіння у старшокласників

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОТИВІВ УЧІННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 2.1 Методика дослідження мотивів учіння старшокласників

2.2 Аналіз результатів дослідження

РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕДАЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 ДОДАТКИ

 Детальніше про курсову роботу  з психології  на тему: "Мотиви учіння старшокласників". Кількість сторінок - 44 (з додатками), список літератури - 20, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Основа мотивів - первинні (природні) й вторинні (набуті) потреби, які в мотивах відбиваються в формі переживань, почуттів, інтересів, уявлень, думок, ідей, понять, моральних ідеалів, переконань тощо. Мотив - це те, що спонукає людину до дії. В якості мотиву завжди виступає переживання чогось особистісно значимого для людини. Не знаючи мотивів не можна зрозуміти, чому людина прагне саме до цієї, а не до іншої мети, отже, не можна зрозуміти справжній сенс її діяльності. Мотив розкриває для людини психологічний зміст, сенс і значущість її дій, він лежить в основі визначення нею цілей діяльності.       

     Мотиви, які спонукають до діяльності і, разом з тим, надають їй особистісного смислу, називають смислоутворюючими. Інші, які співіснують з ними і виконують роль спонукальних факторів (позитивних аб негативних) - часто гостро емоційних, афективних, - позбавлені смислоутворюючої функції; умовно їх називають мотивами-стимулами [5, с. 202].

    Отже, мотив - це складова мотиваційної сфери людини. Він спрямований на задоволення нужди, потреби людини; спонукає її до дії; особистісно значимий для неї. Оскільки навчаня - окремий випадок дільності, то і навчальна мотивація є окремим випадком мотивації особистості. Як і будь-який інший вид мотивації, навчальна мотивація визначається цілим рядом специфічних для цієї діяльності чинників: освітньою системою, освітньою установою, де здійснюється навчання (загальноосвітні, спеціалізовані, професійно-технічні, вищі навчальні заклади); організацією освітнього процесу (модель навчання); суб’єктними особливостями того, хто навчається (вік, стать, інтелектуальний розвиток, здібності, рівень домагань, самооцінка, взаємодія з іншими учнями і т. д.); суб’єктними особливостями того, хто навчає і, перш за все, системою його ставлення як до учня, так і до справи; специфікою навчального предмету.

   Мотивація учіння - система природних, соціальних і особистіших чинників, що спонукають до відвідування навчального закладу, виконання вимог вчителів (викладачів), включення у процес навчання, до зусиль, необхідних для подолання труднощів, реалізації в процесі навчання власної схильності, до розвитку здібностей, до навчальної взаємодії тощо [8, с. 66].

     У вітчизняній психологічній літературі під мотивом учіння розуміється усвідомлена потреба учня здійснювати організовану навчально-пізнавальну діяльність. Навчальна діяльність полімотивавана, так як активність того, хто навчається, має різні витоки. Виокремлюють три види джерел активності: внутрішні, зовнішні, особистісні. На основі вище перелічених джерел  активності виділяють наступні групи мотивів: соціальні, пізнавальні, особистісні.

 

     Повноцінна учбова мотивація повинна включати і пізнавальні мотиви, і широкі соціальні мотиви учіння і мотиви досягнення, але індивідуальність кожного учня виявляється в домінуванні якогось з вказаних мотивів усередині учбової діяльності. Саме поєднання декількох потреб дозволяє школяру включитися в учбовий процес як суб’єкт діяльності, що виражається в свідомому формуванні намірів і цілей.

Основними напрямками розвитку мотивації учіння є:

•Збільшення кількості мотивів навчальної діяльності, включення нових спонук (полімотивованість);

•Об’єднання мотивів в систему, утворення ієрархії мотивів, виокремлення головних і другорядних. Так, в юнацькому віці усвідомлення свого життєвого покликання стає тим центральним мотивом, від якого залежать усі інші;

•Зростання стійкості мотивів (наприклад, поява стійких навчальних інтересів підлітковому віці);

•Все більша усвідомлюваність мотивів і здатність адекватно означити їх в слові (вже в підлітковому, а, тим паче, в юнацькому віці учень диференціює і словесно описує свої складні моральні, естетичні і навчальні мотиви. Найвищий рівень усвідомленості мотиву - поява переконань. Так, старшокласники та студенти нерідко намагаються обгрунтувати й виправдати свої мотиви загальними моральними, етичними, прагматичними, соціальними та ін. принципами).

Замовити курсову роботу з психології на тему: "Мотиви учіння старшокласників": 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!