Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Толерантне спілкування в особистісно орієнтованому навчально – виховному процесі

толерантне спілкуванняКурсова робота з педагогіки на тему: Толерантне спілкування в особистісно орієнтованому навчально-виховному процесі

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1. ТОЛЕРАНТНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО ВПЛИВУ НА ОСОБИСТІСТЬ.

1.1 Принципи толерантності в сучасній освіті

1.2 Формування толерантності в особистісно орієнтованому  навчально- виховному процесі

1.3 Толерантність як складова педагогічної культури

 Розділ 2. ОСНОВИ ТОЛЕРАНТНОГО СПІЛКУВАННЯ  У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

2.1 Толерантне спілкування в освітній діяльності

2.2 Толерантне  спілкування як основа особистісно орієнтованого виховання

2.3 Методичні рекомендації щодо  виховання толерантності  у школі

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 Детальніше про курсову роботу  з педагогіки на тему: "Толерантне спілкування в особистісно орієнтованому навчально-виховному процесі". Кількість сторінок - 33, список літератури - 30, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 ВИСНОВКИ

             Аналіз наукових досліджень з проблеми толерантності дає підстави розглядати толерантність як морально-етичну якість особистості, що характеризується здатністю людини виявляти терпляче ставлення, повагу, прийняття й розуміння інших людей як рівних і рівноцінних, незалежно від їхньої етнічної, національної, соціальної, релігійної або культурної приналежності; розуміти цінність інших традицій, поглядів, характерів, звичок; уміти  сприймати різні культурні групи, різноманітні форми самовираження та самовиявлення людської індивідуальності, усвідомлювати, що долання чи уникнення конфліктів і протиріч, а отже, гармонія суспільства як вища мета – єдино можливий вихід і головний пріоритет розвитку цивілізованих держав в умовах глобальних і постійно загострених проблем XXI ст. 

     Толерантність підлягає обов’язковому, цілеспрямованому і постійному вихованню й самовихованню. Як цілісне морально-етичне особистісне утворення толерантність виступає у вигляді її складових. Ці складові органічно взаємопов’язані, знаходяться у постійній взаємодії, взаємодоповнюють, взаємозумовлюють і взаємозбагачують одна одну.

Отже, структура толерантності включає наступні компоненти:

•когнітивний – знання про сутність поняття толерантності, її цінність в історії людства, усвідомлення необхідності толерантного мислення й поведінки у наш час для побудови демократичного гуманного суспільства;

•емоційно-мотиваційний – отримання задоволення від контакту з навколишнім світом, потреба бути толерантним, широкий пізнавальний інтерес і готовність робити добро й досягати взаєморозуміння у міжособистісних стосунках;

•діяльнісний – застосування принципів толерантності у щоденній практиці життя, вміння співпрацювати і протидіяти негативним асоціальним проявам у суспільстві, здатність виявляти повагу, довіру і турботу про інших.

    Людина – істота соціальна, і вона здатна нормально розвиватись тільки у суспільстві, спілкуючись з іншими людьми, оскільки потребує постійної інформації про подібних собі. Лише у процесі спілкування і завдяки йому дитина може соціалізуватися і стати особистістю. І чим раніше вона осягне основні правила толерантного спілкування, тим менше помилок зробить, тим менше завдасть шкоди собі й іншим. Утім, культура спілкування залежить не тільки від знання й дотримання певних норм спілкування, а й від нашої вихованості, ввічливості, толерантності до позицій інших, доброзичливості, прагнення порозумітись, які не передаються у спадок, а формуються і розвиваються у процесі виховання та самовиховання. 

     Для становлення самодостатньої толерантної особистості учня, психологічно й духовно готової до дорослого життя, вчителю самому потрібно зрозуміти важливість толерантних стосунків і необхідність виховання толерантної особистості школяра, бути готовим вирішувати проблему формування толерантного ставлення учня до дійсності, до людей, що його оточують. З метою підготовки педагогів до виховання толерантності учнів потрібно використовувати різноманітні форми й методи роботи. 

     Цілеспрямована робота щодо формування толерантного спілкування, на нашу думку, дозволять педагогічному колективу школи створити толерантний мікроклімат для всіх учасників навчально-виховного процесу й особливо звернути увагу на розмаїття інтерактивних форм і методів виховання толерантності в учнів школи. Зміна соціально-педагогічних умов та ідеологічних орієнтирів в Україні зумовлює подальші наукові розвідки щодо поглиблення структурних компонентів толерантності учасників навчально- виховного процесу вищої школи; необхідність оптимізації управлінням процесом формування толерантності в системі вищої освіти, пошуку нових моделей оптимізації й ефективної діагностики цього процесу; розробки процесу спадкоємності виховання толерантності та управління ним у системі освітніх навчальних закладів усіх рівнів акредитації.

Замовити курсову роботу з педагогіки на тему: "Толерантне спілкування в особистісно орієнтованому навчально–виховному процесі": 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!