Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Мотивація пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку

мотивація дошкільниківКурсова робота з психології на тему: Мотивація пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ  1. Мотивація пізнавальної діяльності  як психолого-педагогічна проблема

1.1 Актуальність проблеми формування мотивації пізнавальної діяльності в дошкільному віці

1.2 Значення розвитку  пізнавальної діяльності   в дошкільному вихованні

 РОЗДІЛ 2. Методичні засади формування мотивації пізнавальної діяльності  в дошкільному віці

2.1 Організація навчально-пізнавальної діяльності дошкільників

2.2 Методичні рекомендації щодо  формування мотивації пізнавальної діяльності

2.3 Методичні аспекти розвитку пізнавальної  активності  дошкільників

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 Детальніше про курсову роботу  з психології на тему: Мотивація пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку". Кількість сторінок - 30, список літератури - 34, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Висновки:

   Формування мотивації пізнавальної діяльності неможливо здійснити без урахування вікових особливостей дітей дошкільного віку, їх індивідуальних психологічних характеристик. Це означає, що вихователь повинен організувати навчально-виховний процес таким чином, щоб розвивалася мотиваційна сфера певного вікового етапу – дошкільного дитинства. Мотиваційна сфера особистості – сукупність мотиваційних утворень, які є у людини: диспозиції (мотиви), потреби, мета, інтереси.

   Становлення особистості дошкільника безпосередньо пов'язане з формуванням вищої діяльності, зокрема пізнавальної. У дитини дошкільного  віку своєрідно, у формі переживань, відображаються певні об'єкти, події навколишнього світу, відповідно до її потреб, ставлення до себе як до активного діяча, до своїх можливостей і ставлення дорослого до дитини та процесу і результатів її розумової діяльності. Процес становлення особистісного потенціалу дитини в пізнавальній сфері винятково індивідуалізоване явище. Але забезпечити оптимальні умови розквіту індивідуальних потенцій, можна лише, ба¬зуючись на вікових закономірностях розвитку психіки в дитячі роки. 

      Дошкільний  вік  - це  період інтенсивної та самостійної творчості, розвитку інтелектуальних та творчих потенцій, якому притаманний  високий рівень допитливості і емоційності, що є однією з об’єктивних умов успішного навчання і виховання.  Пізнавальні інтереси стають одним із найважливіших мотивів, або стимулів, активно здобувати нові знання, шукати в них відповіді на запитання, які завжди виникають у процесі навчання. Важливим засобом підтримання пізнавального інтересу є вміння вихователя  під час викладу нового матеріалу здивувати дітей новими фактами, збудити в них бажання дізнатися про нове, ще  їм не відоме.

      Одним з основних новоутворень дошкільного віку є зміна мотивів поведінки, формування супідрядності мотивів, що надає загальну спрямованість поведінці дитини. Всі мотиви вибудовуються у систему, і головні з них починають домінувати над іншими. З'являється найважливіше утворення — ієрархія мотивів. Внутрішня мотивація є однією з провідних умов формування довільності — ще одного важливого новоутворення дошкільного віку, без якого неможливе подальше навчання в школі.

     На сучасному рівні педагогічної науки вихователь не має права констатувати, що дитина  не хоче вчитися, необхідно перш за все з’ясувати причину небажання дитини відвідувати дитячий садочок, бути активним на заняттях,  під час гри у колективі. Перш за все необхідно з’ясувати, які аспекти мотиваційної сфери у дитини  не сформовані і які психолого – педагогічні засоби впливу вихователь  повинен використовувати щоб сформувати у дошкільника мотивацію до пізнавальної діяльності.

  Попередні висновки щодо розвитку мотивації  пізнавальної діяльності як складової особистості дошкільника засвідчують його ефективність за на-ступних умов:

1.Зміни позиції педагога у освітньо-виховному процесі. Центральною фігурою в ньому має стати дитина. За висловом Г. Кравцова, "дорослий повинен не лише навчати та виховувати, але й жити спільним з дитиною життям, цікавим для всіх його учасників, і вже всередині цього життя вирішувати педагогічні завдання".

2.Розширення уявлень педагогів про особливості процесу мисленнєвої діяльності та формування інтелектуальної сфери дошкільника. На сьогодні практика розвитку і функціонування мислення дитини приділяє основну увагу розвиткові формально-логічної, аналітичної складових процесу. Проте емоційно-мотиваційні компоненти визначають особистісне значення і ставлення дитини до пізнаваних предметів, явищ, подій тощо і, відповідно, визначають ефективність освітніх впливів.

3.Повноцінного спілкування, що є найголовнішою умовою розвитку психіки та особистості дитини.

4.На першому місці мають стояти не навчально-освітні, а розвивально-виховні цілі.

У взаємодії з дітьми дорослі повинні приділяти особливу увагу саме особистісним аспектам пізнавального розвитку дітей, таким як ініціативність, активність у пізнанні навколишнього світу, пізнавальні емоції, позитивне переживання процесу пізнання та його результатів, впевненість у підтримці з боку дорослого тощо. Оскільки саме особистісні характеристики пізнавальної сфери дитини-дошкільника визначають якість опанування знань - їх стійкість, усвідомленість, глибину, вміння використовувати отримані знання, встановлювати зв'язки з уже наявними знаннями і попереднім досвідом.

   Для мотивації пізнавальної діяльності дошкільників актуальними залишаються поради:            

-підтримувати рівний стиль стосунків між усіма учасниками виховного процесу

-підбадьорювати дітей, коли вони стикатимуться з труднощами;

-підтримувати позитивний зворотній зв’язок;                                          

-піклуватися про різноманітність форм і методів розвитку пізнавальної діяльності;                            

-привчати дітей  до пізнавальної праці, розвивати їх наполегливість, силу волі, цілеспрямованість; 

-заохочувати виконання завдань підвищеної складності;                                                                                   

-формувати почуття відповідальності, обов’язку;  

-учити висувати вимоги насамперед до самого себе.                                                    

   Одна з найефективніших форм мотивації пізнавальної діяльності полягає в тому, щоб зміцнити впевненість дітей  у власних силах. 

Отже, формування в дошкільників активно-пізнавального ставлення до навколишньої дійсності, уміння успішно орієнтуватися у всьому розмаїтті предметів і явищ, здатність довільно регулювати свою пізнавальну діяльність — ось ті передумови, які забезпечують продуктивність мотивації пізнавальної діяльності, визначають швидкість і легкість засвоєння нових знань у дошкільників і здатність їхнього творчого використання в різноманітних життєвих ситуаціях.

Замовити курсову роботу з психології на тему: Мотивація пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку" : 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!