Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Соціалізація дітей в умовах багатодітної сім’ї

багатодітна сім'яКурсова робота з соціальної педагогіки на тему: Соціалізація дітей в умовах багатодітної сім’ї

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. Сім’я як провідний інститут соціалізації дитини 

1.1 Психолого-педагогічні особливості соціалізації дітей у сімейному середовищі

1.2 Соціалізація дітей в умовах багатодітної сім’ї

1.3 Порушення соціалізації дитини в умовах багатодітної сім’ї

Розділ 2. Технології соціально-педагогічної роботи з багатодітними сім’ями 

 2.1 Організація соціально-педагогічної роботи щодо соціалізації дітей в умовах  багатодітній сім’ї

2.2 Напрями соціально-педагогічної роботи із багатодітними сім’ями

2.3 Механізми  впливу на соціалізацію дитини

Висновки

Список використаної літератури

 Детальніше про курсову роботу  з соціальної педагогіки на тему: Соціалізація дітей в умовах багатодітної сім’ї. Кількість сторінок - 35, список літератури - 30, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

    Сім’я є одним з найважливіших соціальних інститутів, що вимагає постійного наукового вивчення, щоб мати уявлення про реально існуючий стан внутрішньосімейного життя і його зовнішні зв’язки та прогнозувати його розвиток, надавати необхідну допомогу, координувати взаємодію з іншими соціальними структурами держави. Сьогодні сім’я переживає серйозні труднощі, що негативно позначається на внутрішньосімейній атмосфері, знижують дієвість виховної функції сім’ї, вносять далеко не завжди педагогічно виправдані зміни в її зміст, призводять до того, що сімейне виховання стає об’єктом критики з боку держави, яка вимагає підвищення відповідальності батьків за виховання дітей. 

    Сім’я є одним із найважливіших соціально-виховних інститутів, значення якого важко переоцінити, тому проблеми пов’язані із її життєдіяльністю та функціонуванням завжди привертали увагу педагогів, психологів, соціологів. Висвітленню різних аспектів сім’ї як провідного інституту соціалізації дитини присвятили наукові праці Н. Абдюкова, В. Заслуженюк, В. Семиченко, Н. Уманець, О. Харчев та інші. 

    Розглядаючи сім’ю, одночасно, як соціальний інститут, і малу групу, і систему стосунків  І. Трубавіна  зазначає: "Сім’я – це соціально-педагогічний інститут та особлива соціальна система, яка є підсистемою суспільства і включає в себе інші підсистеми (членів сім’ї); це мала соціальна група, первинний контактний колектив. Усе це дозволяє говорити про такі її ознаки, як шлюбні, міжпоколінні, кровні, встановлені зв’язки між членами сім’ї; родинні почуття, почуття безпеки, захищеності, любові, поваги; спільний побут і проживання членів сім’ї; наявність певних функцій у суспільстві (видів життєдіяльності сім’ї), прав сім’ї в суспільстві й прав членів сім’ї в родині, обов’язків членів сім’ї стосовно один одного та відповідальність перед суспільством за своїх членів". 

        Для дитини сім’я відіграє важливе значення насамперед тому, що дає перші й найважливіші знання про життя, взаємини з людьми, створює матеріальні та моральні умови для її зростання, формує моральні життєві основи та статево рольові установки. Розвиток особистості у сім’ї відбувається як органічний процес, усі складові якого тісно пов’язані між собою, перебувають у постійному взаємозв’язку та взаємодії. 

       Багатодітна сім’я самою своєю сутністю допомагає реалізації особистісних та суспільних потреб. У таких сім’ях часто створено сприятливі умови виховання, оскільки діти зростають у тісних взаєминах у сімейному колективі та, зазвичай, з раннього віку привчаються виконувати певні обов’язки та допомагати один одному. Проте, в економічному аспекті саме багатодітна сім’я опиняється в найбільш складному становищі, тому що мати здебільшого не працює, а один батько не має можливості забезпечити родині нормальні умови існування. Крім того, спостерігаємо дещо негативне ставлення суспільства до багатодітних сімей.

        Результати соціально-економічних досліджень показують, що багатодітні родини мають найвищий ризик і глибину бідності, а статистичні дані вказують на те, що таких родин стає все менше. Дезорганізація соціально-економічного життя родини як специфічної соціальної єдності виявилася в руйнуванні сформованих протягом багатьох століть сімейних норм і традицій. Підсилилася конфліктність відносин між батьками й дітьми як наслідок економічної, психологічної й правової незахищеності. Внаслідок зменшення реальних доходів родин переважна їх більшість не має можливості створити для дітей сприятливі умови життя. Відтак, багатодітна сім’я часто не має змоги повною мірою реалізувати свій виховний потенціал. 

          Порушення соціалізації  дитини і появи відхилень в її поведінці в умовах багатодітної сім’ї переважно залежить від батьків. Саме батьки, будучи першими вихователями дитяти, допускають серйозні педагогічні помилки або особистим прикладом задають спотворені норми соціальної поведінки, які діти запозичують і використовують не лише у сфері внутрішньосімейних стосунків, але і в інших умовах ділового і міжособистісного спілкування.

    Вплив сім’ї на її молодших членів, його зміст і характер пов’язані з деякими психологічними механізмами соціалізації дитини в багатодітній сім’ї. По-перше - це підкріплення. Заохочуючи певну поведінку дитини, караючи її за порушення тих чи інших правил, батьки впроваджують у її свідомість певну систему норм. По-друге - це ідентифікація: дитина наслідує батькам, орієнтується на їх приклад. Знаючи внутрішній світ дитини, реагуючи на її проблеми, чи, навпаки, ігноруючи те й інше, батьки тим самим формують особистість у цілому. 

      Соціально- педагогічна підтримка багатодітної сім’ї має бути спрямована на соціальний розвиток сім’ї, утвердження її цінностей, підняття престижу, допомогу в її функціонуванні через створення умов для реалізації сім’єю та її членами своїх прав у суспільстві, включення сім'ї у процес саморозвитку та допомоги ближньому. Все це стимулюватиме суспільство та державу на підвищення іміджу традиційної сім'ї, дозволить приймати та активно застосовувати міжнародний досвід, здійснювати виховний суспільний вплив.

    Успішність виконання багатодітною сім’єю соціалізаційної функції значною мірою залежить від виховних можливостей родини. Це комплекс різних умов та засобів, до яких слід віднести: матеріальні та побутові умови, чисельність і структуру родини; моральний і емоційно-психологічний клімат сім’ї; рівень розвитку сімейного колективу та характер відносин між його членами; трудову атмосферу сім’ї; наявність вільного часу та характер організації сімейного дозвілля; особистий приклад батьків; систему та характер внутрішньосімейного спілкування сім’ї з навколишнім середовищем; рівень педагогічної культури дорослих членів сім’ї; сімейні традиції. Все це є системою як внутрішніх можливостей сім’ї, обумовлених її структурою, емоційно-вольовими відносинами батьків і дітей, так і зовнішніх, пов’язаних взаємодією родини із соціумом.

 Замовити курсову роботу з соціальної педагогіки на тему: Соціалізація дітей в умовах багатодітної сім’ї : 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!