Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Соціалізація сучасної молоді з використанням досвіду соціальної роботи за кордоном

соціальна робота за кордономКурсова робота з соціальної педагогіки на тему: Соціалізація сучасної молоді з використанням досвіду соціальної роботи за кордоном

 

ЗМІСТ 

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА КОРДОНОМ

1.1. Технології соціальної  роботи  за  кордоном

1.2. Моделі соціальної роботи за кордоном та в Україні

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 1

РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ СОЦІАЛЬНОЇ  РОБОТИ  ЗА  КОРДОНОМ

2.1. Особливості процесу  соціалізації  сучасної  молоді та надання соціальної  допомоги

2.2. Зарубіжний досвід соціальної роботи з молоддю за  кордоном

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 2

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 Детальніше про курсову роботу  з соціальної педагогіки на тему: Соціалізація сучасної молоді з використанням досвіду соціальної роботи за кордоном. Кількість сторінок - 32, список літератури - 30, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Безпалько О. В. Технології активізації громади : метосд. посібник / О. В. Безпалько, Т. П. Авельцева, Н. І. Мацевко. Київ: Наук. світ, 2006. 95 с.
 2. Головатий М. Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення / М. Ф. Головатий. Кив: Наук. думка, 2003.  236 с.
 3. Димитрова Л.М. Соціальна робота: логіка розвитку // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. 2003. № 1. С. 6.
 4. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / [за заг. ред.. І. Д. Звєрєвої]. Сімферополь : Універсум, 2012. 536 с.
 5. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 // Нормативно-правове забезпечення діяльності центрів соціальних служб для молоді. Київ: ДЦССМ, 2002. С. 29–36.
 6. Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-14
 7. Законодавство України про соціальний захист населення. (5-те вид., змін. та доп.) / упоряд. Роїна О.М. Київ: КНТ, 2007.  С. 406-416.
 8. Звєрєва І.Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: теорія і практика: монографія. Київ: Правда Ярославичів, 1998. 333 с.
 9. Капська А. Й. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах : навчальний посібник. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2011.  248 с.
 10. Карпенко О. Г. Професійне становлення соціального працівника: навч.-метод. посіб. Київ: ДЦССМ, 2004.  164 с.
 11. Кизименко Л. Д. Словник-довідник соціального працівника [для студентів та соціальних працівників].  Львів : ДЦ МОУ, 2000.  67 с.
 12. Коваль Л. Підготовка соціальних педагогів та соціальних працівників в Україні. Соціальна політика і соціальна робота. № 1-  1998.  С. 86-88.
 13. Кремнева Т. Подготовка социальных работников за рубежом. Социальная работа.   № 1.  С. 46–49.
 14. Кривоконь Н. Підготовка соціальних працівників для системи соціального захисту населення. Соціальна політика і соціальна робота. 2000.  № 3-4.  С. 87–91.
 15. Кубіцький С. О. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах: навчальний посібник. Київ: ДАКККіМ, 2009.  298 с.
 16. Лукашевич М.П., Семигіна Т.В. Соціальна робота (теорія і практика). Київ : Каравела,  368 с.
 17. Мигович І.І. Соціальна робота (вступ до спеціальності): учбовий посібник. Ужгород: «Поличка  карпатського  краю», 1997.  189 с.
 18. Мурашкевич О. А. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах: навч.-метод. посіб. Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013.  202 с.
 19. Поліщук В. А. Професійна підготовка фахівців для соціальної сфери: зарубіжний досвід : посібник. Тернопіль, 2002.   222 с.
 20. Попович Г. М. Соціальна робота в Україні і за рубежем: навчально-методичний посібник. Ужгород : Ґражда, 2000. 134 с.
 21. Рідкодубська А. А. соціальна робота з дітьми та молоддю: курс лекцій для студентів напряму підготовки «Соціальна робота». Хмельницький : ХНУ, 2009.  223 с.
 22. Семигіна Т. В. Вступ до соціальної роботи: навчальний посібник. Київ: Академвидав,  С. 224-266.
 23. Соціалізація. Виховні механізми і технології: навч.-метод. посібник під заг. ред. Лукашевич М.П. Київ:  ІЗМН, 1998. 112 с.
 24. Соціальна педагогіка. Підручник: за редакцією професора Капської А.Й. Київ: Центр навчальної літератури, 2006.   С. 104-167.
 25. Соціальна робота : підручник за ред. Н. Г. Ничкало. Тернопіль : ВАТ «ТВПК «Збруч», 2010. 330 с.
 26. Соціальна робота в Україні : навч. посіб. за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової.  Київ: Наук. світ, 2003.  233 с.
 27. Соціальна робота в Україні: перші кроки: під редакцією В.Полтавця. Київ: Видавничий дім «KM Akademia», 2000. 236 с.
 28. Соціальна робота: підручник за ред. Т. Семигіної та І. Григи.  178 с.
 29. Тюптя Л. Т., Iвaнoвa I. Б. Coцiaльнa рoбoтa: тeoрiя i прaктикa : нaвч. пociбн. [для cтуд. вищ. нaвч. зaкл.]. Київ : Знaння, 2008. 574 c.
 30. Холостова Е. И., Дашкина А. Н., Малофеев И. В. Зарубежный опыт социальной работы : учеб. пособие. Москва: Дашков и Ко, 2012. 365 с.

 

Замовити курсову роботу з соціальної педагогіки на тему:  Соціалізація сучасної молоді з використанням досвіду соціальної роботи за кордоном: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!