Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Туристичні ресурси Індії

індіяКурсова робота з туристичного країнознавства на тему: Туристичні ресурси Індії 

План:

Вступ

1.Загальні відомості про країну

2.Географічне положення

3.Населення країни

4.Історія країни

 5. Економічні умови

6. Природно-рекреаційні умови країни

7.Туристично-рекреаційні ресурси країни

8. Розважальний туризм в Індії

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 Детальніше про курсову роботу з туристичного країнознавства на тему: Туристичні ресурси Індії. Кількість сторінок - 46 (з додатками), список літератури - 24, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

    Висновки

       Індія, маючи центральне географічне розташування, велику загальну площу території та значну протяжність кордонів, значне різноманіття природних ресурсів та вражаючі демографічні показники об’єктивно покликана відігравати роль туристичного лідера серед країн півострова Індостану. За своїм економічним, військовим та ядерним потенціалом вона вже переросла рівень Південної Азії і може розглядатися як впливовий азійський геополітичний гравець. Однак, на шляху Бхарату до статусу наддержави існує багато перешкод внутрішньополітичного характеру та проблема складних відносин Індії з її регіональними сусідами, викликаних асиметричністю взаємин, що склалися на користь офіційного Делі. Розв’язати титанічне завдання докорінної модернізації країни без вирішення цих проблем буде неможливо.

     Відзначимо, що однією з найбільш серйозних викликів для політичної еліти країни залишається боротьба з перенаселенням, спричиненим постколоніальним демографічним вибухом, результатом якого стало те, що чисельність жителів країни зросла за нетривалий час на 660 мільйонів чоловік. 

Перенаселення породило передумови для виникнення в Індії низки гострих соціально-економічних проблем, таких як фрагментування землі та обезземелення селян, голод, поширене повне чи сезонне безробіття і бідність, конфлікти за земельні угіддя, відсутність функціональної освіти серед третини  жителів країни, бурхливе розростання міст та тиск на їхню соціальну інфраструктуру внаслідок хаотичних міграцій, гостра конкуренція за робочі та освітні квоти. Проблема перенаселення ускладнюється значною нерівномірністю заселення Індії, в результаті якої одна з найбільших у світі щільностей населення спостерігається на Індо-Гангській рівнині, а також у прибережних південних районах Індії, а одна з найнижчих - у гірських районах північної Індії та західних штатах, прикордонних із Пакистаном.

Однак швидкість, з якою розвивається Індія, величезний людський і природно-ресурсний потенціал вказують на те, що у XXI ст. ця країна разом з Китаєм диктуватиме світовий економічний порядок, у тому числі й особливості розвитку рекреаційно-туристичного господарства. Нині за вартістю валового національного продукту Індія посідає 4-те місце у світі, випередивши всі європейські країни. За цим показником попереду неї лише США, Китай і Японія.  

    У цілому в Індії можна виокремити 4 туристичні області: Північну, Східну, Західну і Південну. Вони різняться всім комплексом рекреаційних умов і ресурсів — від природних до культурно-історичних. Кожна з цих областей приваблива для туристів по-своєму.

    Різноманітна за геологічною і тектонічною будовою, орографією і кліматичними умовами територія Індії багата на природні ресурси. В Індії рекреаційні ресурси відзначаються багатством та різноманітністю: гірські масиви Гімалаїв та Каракоруму, тропічні пустелі, савани, вологі ліси, морські узбережжя. До охоронних територій належать 339 об’єктів, які займають 14,3 млн. га (4,4% території країни). В країні створена мережа національних парків (понад 75) та заповідників (до 420), найбільші та найвідоміші з яких Канха у Мадх’я-Прадеш, Казіранга в Ассамі, Корбетт- парк в Уттар-Прадеш та ін.

    У країні знаходиться чимало міст з великою кількістю історико-культурних пам’яток різних епох: у Нью-Делі — Залізна колона (V ст.), фортеця Лал-Кіла (Червоний форт, ст.) з палацами та мечеттю, Соборна мечеть (XVII ст.), палац Ранг-Махал, Перлинна мечеть, вежа Кутб-Мінар XII ст. (найвищий мінарет Індії — 72,5 м) та ін.; у Джайпурі — палацовий комплекс XVIII ст., з палацом Чандра-Ма- хал, басейнами і садами, палацом Хава-Махал («Палац вітрів») і обсерваторією Джантар-Мантар; у Варанасі (одна з головних святинь індусів) — 1500 храмів, найсвященнішим з яких є «Золотий храм Шиви» (1750), палаци XVI—XIX ст., зокрема Ман-Мандир (1600); в Агрі — мавзолей Тадж-Махал (XVII ст.), мармуровий мавзолей Джагангрі- Махал та ін.; у Мумбаї — печери Канхері з наскальними барельєфами II—IX ст.; в Амрітсарі (головна святиня сикхів) — Золотий храм, святиня сикхизму, оточений священним водоймищем безсмертя; в Ахмадабаді — Тріумфальні ворота Тін-Дарвіза (XV ст.) і мечеть Рані-Сіпрі з мавзолеєм(1514) та ін.

     Щороку країну відвідують понад 2 млн. туристів, що приносить державі до 2,5 млрд. дол. прибутків. В Індії існує чимало туристських розваг: чудові пляжі Коваламу і Гоа, комфортабельні готелі, дискотеки і морські круїзи. Більшість туристів цікавляться Гімалаями з гірськими курортами, їх приваблює і незвичайно строкатий етноконфесійний склад населення.

Список використаних джерел:

1. Алаев Л. Б.• Такой я видел Индию / Л. Б. Алаев; [отв. ред. М. А. Александров]. – М. : Наука, 1971. – 319 с. – (Путешествия по странам Востока).

2.Аркан І. Життя в гармонії зі світом як традиційна світоглядна концепція Індії / Актуальні проблеми міжнародних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених.  К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 71-73.

3.Бейдик О. О. Індія – гігант на півдні Азії. Подорож Індостаном / О. О. Бейдик // Країнознавство. Географія. Туризм. – 2011. – No 27 (704). – С. 3–14.

4.Бейдик О. О. Індія в об’єднанні БРІК: туристський вимір / О. О. Бейдик, Т. В. Грешнякова // Географія та туризм : наук. зб. – 2011. – Вип. 12. – С. 133–138.

5.Борділовська О. А. Республіка Індія: у пошуках власного шляху (до 55-ї річниці здобуття незалежності) / О. А. Борділовська // Вісник КНУ. Міжнародні відносини. – 2003. – No 25-28. – С.113-116.

6.Борділовська О., Горбач О. Зовнішня політика Індії: традиційні настанови та новітні пріоритети / О. А. Борділовська, О. Горбач // Вісник КНУ. Міжнародні відносини. – 2002. – No 21-24. – С. 257-262.

7.Грабар  О.  Індія / О. Грабар // Географія. - 2012. - № 2. - с. 24-29.

8.Грешнякова Т. В. Індія як провідна туристична дестинація Південної Азії / Т. В. Грешнякова // Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студ., аспір. і молодих учених / за ред. Л. І. Зеленської. – К. : ДНВП «Картографія», 2011. – Вип. 8. – С. 324–325.

9.Гусева Н. Р.• Природа Индии за семью печатями / Н. Р. Гусева // География и экология в школе ХХІ века. – 2009. – № 5. – С. 20–30.

10.Гхош М. Індія: розставляючи крапки над «і» / М. Гхош. – К.: Посольство Індії в  Україні, 2002. – 37 с.

11.Ігнатьєв П М.. Країни Азії: особливості культури та побуту/ П. М. Ігнатьєв. - Чернівці : Книги - XXI, 2011. - 340 с.

12.Ігнатьєв П. М. Індія на шляху до лідерства в Південній Азії / П. М. Ігнатьєв. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2006. – 504 с.

13.Ігнатьєв П. М. Країнознавство. Країни Азії: навч. посібник / Ігнатьев П. М. - вид. 2-ге. - Чернівці : Книги-XXI, 2006. - 424 с.

14.Киценко О. Л.• Дорогами Индии / О. Л. Киценко. – М. : Мысль, 1983. – 176 с. 

15.Колодяжний В. Розкіш і злидні Делі / В. Колодяжний // Україна молода. - 2012. - 6 верес. - с. 14

16.Краминов Д. Ф.По Индии : путевые очерки и зарисовки / Д. Ф. Краминов. – М. : Молодая гвардия, 1956. – 232 с.

17.Масляк П.О. Рекреаційна географія. Навчальний посібник. - К.: Знання, 2008. - 343 с.

18.Мейнк В.• Пойманное солнце / В. Мейнк. – М. : Наука, 1974. – 149 с. 

19. Овсюк О. Подорожні спомини: Індія  / О. Овсюк // Всесвіт. - 2013. - № 3-4. - с. 232-239

20.Перевощиков К. А.• Индия : тысячелетия поиска / К. А. Перевощиков. – М.: Известия, 1974. – 254 с. 

21.Погрібна С.  Індія - країна контрастів / С. Погрібна // Все для Вчителя. - 2011. - № 7-8. – с. 6-7

22.Ромасишин Г.  Індія / Г. Ромасишин // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2015. - берез. (№ 5). - с. 40-47

23.Страны и народы Востока. Вып. 5. Индия – страна и народ / под общ. ред. В. В. Струве и Д. А. Ольдерогге ; [отв. ред. : И. В. Сахаров]. – М. : Наука, 1967. – 270 с.

24.Тешаєва М. Велика подорож до Індії / М. Тешаєва // Міжнародний туризм. – 2005. – № 5. – С. 40–47.

Замовити курсову роботу з  туристичного країнознавства на тему: Туристичні ресурси Індії:  067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!