Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Організація трудової діяльності дітей дошкільного віку

трудова діяльність дошкільниківКурсова робота на тему: Організація трудової діяльності дітей дошкільного віку

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ  ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.

1.1 Мета та завдання трудової діяльності в дошкільному віці

1.2 Форми  організації трудової діяльності дітей – дошкільників

1.3  Методи організації  трудової діяльності дітей дошкільного віку

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ.

2.1 Організація трудової діяльності в дошкільних закладах 

2.2 Методичні рекомендації щодо організації трудової діяльності дошкільників. 

ВИСНОВКИ

 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 Детальніше про курсову роботу з  педагогіки на тему: Організація трудової діяльності дітей дошкільного віку. Кількість сторінок - 39 (з додатками), список літератури - 34, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Висновки

     Становлення особистості, розвиток її моральних  якостей, формування здатності до творчості, готовності до виконання різних видів діяльностей у суспільстві, у тому числі й трудової, – цілі, які є пріоритетними в освітній галузі. Трудове виховання спрямоване на формування у дітей дошкільного віку

предметно-практичної компетентності, поваги до праці, працелюбності. Тому дошкільна освіта має орієнтуватися на "виховання активних громадян суспільства, розвиток їхньої ініціативи та здібностей, на підготовку дітей до майбутньої інтеграції в доросле життя" [2, с. 15]. 

      Одним із найбільш важливих завдань дошкільного виховання, на думку Г. В. Бєлєнької, є "формування в дітей позитивного ставлення до праці, як запоруки виховання працелюбності та подальшої соціалізації в суспільстві" [4, с. 29]. Відповідно, розв’язання такого комплексного і, водночас, важливого завдання відбуватися у контексті трудового виховання дітей дошкільного віку. Як бачимо, передбачається формування у дітей особливих знань і моральних якостей, які сприятимуть їх подальшому життю в  соціумі. 

   Трудова діяльність має бути  спрямоване на досягнення дитиною предметно-практичної компетенції, яка, за визначенням О. Долинної та О. Низковської, "передбачає сформованість у 6–7-річного дошкільника, елементарної обізнаності з працею дорослих, інтересу і поваги до професій, ціннісного ставлення до результатів людської праці, бажання долучатися до посильної предметно-практичної діяльності й творчого ставлення до неї, базових умінь і навичок у різних видах праці" [11, с. 16]. 

   Як бачимо, досвід, якого має набути дошкільник, формується завдяки ознайомленню дитини із працею дорослих і становленням компонентів трудової діяльності. Набутий дитиною дошкільного віку досвід має стати важливим її особистісним надбанням, що буде нею використовуватися у власній поведінці, діяльності у конкретних життєвих ситуаціях. Саме тому поставлені завдання щодо трудового виховання мають розв’язуватися в контексті компетентнісного підходу, який спрямований на формування у дитини компетентності як досвідченості (а не поінформованості, обізнаності) у конкретній сфері.

На нашу думку, зазначений підхід передбачає не лише особливу організацію процесу набуття дошкільної освіти, але й оновлення її змісту.  Упродовж дошкільного дитинства початкові форми та методи трудової діяльності формують передумови для розвитку різних видів дитячої діяльності (насамперед, продуктивну та ігрову), довільності її поведінки, цілеспрямованості дій, запровадження елементів планування, оволодіння трудовими вміннями і навичками. Завдяки цьому відбувається становлення власне трудової діяльності, вкорінення у ній суспільних мотивів.

     В  дошкільному дитинстві трудову діяльність насамперед слід розглядати з точки зору його впливу на духовне зростання особистості. Для дорослої людини праця є особливим видом діяльності, спрямованим на створення матеріального продукту, отримання суспільно значущих результатів. Для дитини, через її вікові особливості, таке завдання ще непосильне. Так, дитина може прибрати за собою, навести лад у кімнаті, виростити квітку, випрати носовичок тощо, але дорослій людині все це зробити легше і результат праці, без сумніву, буде кращим.

Трудова діяльність у дошкільному навчальному закладі організується за умов [4, с. 32]:  

чіткого визначення виховних завдань у кожному конкретному виді праці,

використання у повсякденних життєвих ситуаціях дітьми елементів інтересу до трудових зусиль, 

систематичного залучення кожної дитини до праці,

 постійного врахування результатів диференційованого підходу до знань, умінь, навичок дітей, 

створення трудової атмосфери в дошкільному навчальному закладі та сім’ї, 

постійного дотримання санітарно-гігієнічних умов і техніки безпеки, обладнання всіх трудових процесів відповідно до педагогічних вимог, постійного керівництва і контролю за трудовою діяльністю дітей, 

єдності педагогічних вимог з боку дорослих на засадах демократизації та гуманізації виховання.

    В умовах сучасного буття кожної родини, коли темп життя постійно прискорюється, значна частина дорослих, як батьків дітей дошкільного віку, так, на жаль, і педагогів, довільно чи мимовільно усувають дитину від посильної трудової діяльності. В результаті, після завершення періоду дошкільного дитинства, часто отримуємо інтелектуально розвинену і фізично міцну дитину, яка лишається «маленькою» протягом усього періоду навчання у початковій школі: не вміє самостійно обслужити себе — одягнутися, скласти портфель, утримувати його вміст у чистоті, спланувати власну діяльність тощо. Слід також звернути увагу, що виховуючи маленьку дитину, дорослі мають усвідомити, що у дошкільному дитинстві праця виступає могутнім виховним засобом формування особистості. Саме завдяки посильній трудовій діяльності розвиваються не просто фізичні сили дитини, а формується вправність у застосуванні власних сил і можливостей у повсякденному житті, закладаються моральні якості: повага до праці, працелюбність,  відповідальність, чесність.

     Завдяки праці гартується організм, відбувається моделювання можливого розвитку завдяки виокремленню з усього розмаїття життя ціннісних орієнтирів.

Горизонти, побачені дитиною в дошкільному дитинстві, стають у дорослому віці сенсом життя. Якщо розкрити перед дитиною красу, тобто моральну цінність праці — вона прагнутиме до неї. Якщо ж з дитинства привчити до отримання задоволень за рахунок інших, то в дорослому житті людина шукатиме саме такого способу життя і вбачатиме його сенс лише в насолоді. Основне завдання трудової діяльності дітей дошкільного віку полягає у формуванні у них стійкого переконання, що праця є прекрасною життєвою необхідністю людини, а її результат — цінністю.

Замовити курсову роботу з  педагогіки на тему: Організація трудової діяльності дітей дошкільного віку: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!