Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Навчальна неуспішність учнів та її причини

навчальна неуспішність учнівКурсова робота  на тему: Навчальна неуспішність учнів та її причини

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ  1. Проблема неуспішності навчання у науково-педагогічній теорії

1.1 Питання навчальної неуспішності в психологічній науці

1.2 Система чинників навчальної неуспішності 

1.3 Психолого-педагогічні особливості учнів з  низькою навчальною успішністю 

 РОЗДІЛ 2. Діагностика та корекція навчальної неуспішності учнів

2.1 Діагностика навчальної неуспішності та засоби її запобігання

2.2 Корекційно-розвивальна робота щодо подолання навчальної неуспішності 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 Детальніше про курсову роботу  на тему: Навчальна неуспішність учнівКількість сторінок - 33, список літератури - 30, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 ВИСНОВКИ:

Явище шкільної неуспішності завжди перебувало в центрі уваги спеціалістів багатьох профілів: педагогів, психологів, медиків. У дослідженнях часто домінував педагогічний ракурс бачення проблеми, педагогічний підхід, спрямований на попередження та корекцію, а не на виявлення механізмів неспроможності дитини ефективно засвоювати матеріал. До того ж, психологи довгий час розглядали процес навчання переважно «як передавання інформації від учителя до учня, або як підкріплення правильної поведінки. При такому тлумаченні навчання проблема його психологічних механізмів не виступала як актуальна». Джерела шкільної неуспішності шукали в соціальних умовах життя, моральних або генетичних особливостей дитини, психологічному дискомфорті, невмінні налагодити контакт із учителем або однокласниками, невідповідності потреб дитини системі навчання тощо. 

  Однак, за всієї різноманітності причин шкільної неуспішності, які виокремлювали дослідники проблеми, найчастіше головним зовнішнім показником виступав нижчий (порівняно із загальною вибіркою) рівень сформованості в дитини як певних формальних знань і вмінь, так і певних індивідуальних психологічних рис. Отже, навчальна неуспішність школярів пов'язана з індивідуальними особливостями учнів та з тими умовами, у яких відбувається їхній розвиток. Тому причини виникнення неуспішності в кожного окремого учня своєрідні.  

Неуспішність – невідповідність підготовки учнів вимогам змісту освіти, що фіксуються через значний проміжок часу навчання. Наслідок процесу відставання. Дослідники серед основних ознак неуспішності учнів називають:

- прогалини у фактичних знаннях і спеціальних для даного предмета вміннях, які не дають змоги охарактеризувати суттєві елементи понять, що вивчаються, законів, теорій, а також здійснити необхідні практичні дії.

-наявність прогалин у навичках навчально-пізнавальної діяльності, які знижують темп роботи настільки, що учень не може за відведений час оволодіти необхідним обсягом знань, умінь і навичок.

-недостатній рівень розвитку та вихованості особистісних якостей, які не дають змоги учневі виявляти самостійність, наполегливість, організованість та інші якості, необхідні для успішного навчання.

 Говорячи про внутрішні типові недоліки навчальної неуспішності школярів, багато вчених вказують на два основних критерії: особливості розумової діяльності та спрямованість особистості. Сама по собі висока якість розумової діяльності ще не забезпечує успіх у навчанні, якщо вона збігається з негативним ставленням до навчання. Г.П. Антонова, Л.І. Божович, М. Волокітіна, Н.І. Мурачковський, О.В. Проскура, Л.С. Славіна, І.В. Ульєнкова зазначають: якщо негативне ставлення до навчання виникає в першому класі, то в старших класах у цих учнів названа причина стає домінуючою. 

  Вивчення дітей з проблемами у навчанні, розробка шляхів, методів і засобів їхнього навчання, запобігання неуспішності тісно пов'язані з проблемами загальної педагогіки і психології, з розв'язанням загальних завдань сучасної школи, з охопленням навчанням усіх дітей. Попереджувати відставання та неуспішність учнів покликані різноманітні і водночас суто індивідуальні методи стимулювання учнів.

    Для підвищення якості педагогічного процесу необхідно своєчасно і якісно аналізувати результати навчання, спостерігати за їх динамікою змін, коригувати роботувчителя та учнів на основі отриманих даних. В роботах багатьох вчених  наголошується на тому, що у нових умовах школа має отримувати необхідну, своєчасну, вірогідну та об’єктивну інформацію про якість освіти, причому не усереднену, а таку, що відбиває особистісний характер просування кожного учня до опанування основами наук. Але це не можливо зробити без головних ланок педагогічного процесу – корекції та прогнозування навчальних досягнень засобами моніторингу, метою якого є своєчасне визначення та виправлення можливих прогалин в знаннях учнів.

Замовити курсову роботу з психології 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!