Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Ознайомлення дошкільників з сезонними змінами навесні як умова формування знань про природу

сезонні зміни навесніКурсова робота з педагогіки на тему: Ознайомлення дітей середньої групи з сезонними змінами навесні як умова формування знань про природу

Вступ

Розділ І. Теоретичні засади процесу ознайомлення дітей середньої групи з весняними явищами в природі як умова формування знань про природу у психолого-педагогічній літературі та практиці роботи дошкільних закладів

1.1. Значення ознайомлення дітей дошкільного віку з сезонними змінами в природі для всебічного розвитку особистості

1.2 Аналіз стану проблеми у програмах виховання і навчання дітей дошкільного віку

1.3 Методика ознайомлення дітей середньої групи з сезонними змінами весною

 Розділ 2. Методи та методика дослідження особливостей процесу ознайомлення дітей середнього дошкільного віку з сезонними змінами весною як умова формування знань про природу

Розділ 3. Педагогічні умови організації процесу ознайомлення дітей середнього дошкільного віку з сезонними змінами весною як умова формування знань про природу

3.1 Аналіз педагогічних умов організації процесу ознайомлення дітей середнього дошкільного віку з сезонними змінами весною

3.2  Рекомендації по покращенню умов організації процесу ознайомлення дітей середнього дошкільного віку з сезонними змінами весною

Висновок

Література

Додатки

 Детальніше про курсову роботу з дошкільної педагогіки на тему: Ознайомлення дітей середньої групи з сезонними змінами навесні як умова формування знань про природу. Кількість сторінок - 41 (з додатками), список літератури - 15, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Висновки:

      Під час ознайомлення дошкільників з сезонними змінами в природі систематизуються уявлення про природне довкілля, навколишній світ  — це дає можливість дітям відчути природу і може служити багатим матеріалом для розвитку у них естетичного почуття, сенсорного виховання. Для того щоб діти правильно розуміли закономірності сезонних змін, необхідно спрямовувати процес сприйняття ними природи. Без спілкування дітей з природою і широкого використання її в освітньо-виховній роботі дитячого садка не можна розв’язати завдання всебічного розвитку дитини — розумового, естетичного, морального і фізичного. Відповідно до програми виховання в дитячому садку в процесі ознайомлення дітей з природою здійснюються освітні і виховні завдання.

    Інтерес до природи теж необхідно виховувати. Показуючи дітям, що і як треба спостерігати під час сезонних змін у природі вихователь формує не лише знання про природу, а й ставлення дітей до неї. При цьому завжди треба враховувати вік дитини, і знати, що привертає її увагу в предметі чи явищі. При безпосередньому контактуванні дітей з природою у них разом із спостережливістю розвивається і допитливість.

     У наш час створено кілька програм для дитячих садків («Дитина», «Дитина у дошкільні роки», «Малятко, "Я у світі", «Українське дошкілля»), і яких визначається рівень знань, умінь, навичок, які повинні сформуватися у дітей в процесі ознайомлення їх з природою. Слід відмітити відсутність принципових відмінностей у змісті програм по ознайомленню з природою, пріоритетною спрямованістю кожної з програм на вирішення завдань екологічного виховання дошкільників.

В існуючих програмах, в розділах, де йдеться про явища природи достатньо багато уваги приділяється питанню ознайомлення дітей середнього дошкільного віку з сезонними змінами в природі. Так, в чиннодіючій програмі «Дитина» зміст побудований за сезонами, більше уваги приділено пізнавальним діям (практичним, сенсорним, дослідницьким), якими повинні оволодіти діти в процесі екологічного виховання. Важливою особливістю структури програми «Дитина» є введення показників засвоєння змісту знань про природу по кожній віковій групі (молодша, середня, старша). 

     Методика ознайомлення дітей середньої групи з сезонними змінами весною передбачає набуття дітьми конкретних уявлень про характерні весняні явища природи (потепління, танення снігу і льоду, поява перелітних птахів, трави, листочків на деревах, жуків, метеликів, жаб); встановлення зв’язку між деякими з них (наприклад, сонце гріє сильніше — тепло; сніг тане — біжать струмочки). Дітей привчають спостерігати за поведінкою птахів, сіяти насіння рослин і доглядати за сходами; звертати увагу на красу весняної природи.

     Аналіз умов та обладнання необхідного для ознайомлення дітей з весняними сезонними змінами свідчить, що вихователі використовують різні форми та методи роботи: заняття, екскурсії, цільові прогулянки, повсякденні прогулянки, ведення календарів природи і погоди, щоденник спостережень за деревами, праця на природі, використання ігор під час ознайомлення з сезонними змінами в природі.

     В переважної більшості дошкільників з досліджуваної групи цілком сформовані уявлення про сезонні зміни весною в природі, діти розуміють, що навесні відбуваються зміни в живій та неживій природі, в рослинному та тваринному світі, можуть пояснити залежність певних процесів та змін у природі. Однак, певна кількість дітей все ще має дуже поверхові знання про сезонні зміни навесні, не в змозі логічно пояснити  «Чому навесні розпускається листя на деревах і кущах, розквітають квіти?», визначити стан погоди словами: сонячно, похмуро, дме вітер тощо.

Тому потрібно  й надалі проводити ознайомлення дітей з характерними ознаками пір року, їх послідовністю; пояснювати стан сонця, неба, рослин, поведінку тварин. Варто систематично розширювати уявлення дітей  про явища природи навесні: туман, гроза, дощ, ожеледиця; їх особливості, вплив цих явищ на стан природи та діяльність людини.

     Календарний план показав, що вихователі планують свою роботу відповідно до методичних програм, зважаючи на вік дітей та їх розумові особливості. Для того, аби знання дошкільників про сезонні зміни навесні  мали систематичний характер, методичні заняття були розподілені вихователями на 3 етапи. Плануються цікаві щоденні весняні прогулянки.

В ході спостереження за заняттям з’ясувалося, що тема заняття цілком відповідає віковим особливостям дітей. Створені умови для демонстрування сезонних змін в природі, дотримано гігієнічних правил розміщення дітей. Вихователі доцільно розмістили обладнання та матеріали для ознайомлення дітей з сезонними змінами в природі. Інтерактивні та дидактичні вправи сприяли виникненню інтересу до теми заняття, а відгадування загадок сприяло пожвавленню серед дітей.

         На нашу думку, глибшому зацікавленню дітей навколишньою дійсністю та сезонними змінами навесні  сприятимуть підібрана дорослим інформація з художніх та науково - популярних творів, розповіді дорослого з власного досвіду спілкування з живою природою. 

   Отже, умови та обладнання процесу ознайомлення дітей середнього дошкільного віку з сезонними змінами весною відповідають сучасним вимогам навчально – виховних програм ДНЗ, сприяють формуванню та збагаченню знань про сезонні зміни та здійсненню екологічного виховання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Наук. ред. та упоряд. О. Л. Кононко. — 2-ге вид., випр. — К. : Світич, 2008. — 430 с.

2. Базовий компонент дошкільної освіти. / Науковий керівник: А.М.Богуш. Авт. кол-в: Богуш А.М., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л. та ін. //Вихователь-методист дошкільного закладу (спецвипуск). – К. – 2012.- С. 3 – 30. 

3. Веретеннікова С. О. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою / С. О. Веретеннікова. – К. : Рад. школа, 1968. – 285с.

4. Дитина: Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту: О. В. Огнев’юк, К. І. Волинець; наук. кер. програмою: О. В. Проскура,  Л. П. Кочина та ін. / Мін. осв. і наук., мол. та спорту України, Головн. упр. осв. і наук. викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 3-є вид., доопр. та доп. – Київ. Ун-т ім. Б.Грінченка, 2012. – 492с.

5. Левченко Т. Г. Рідна природа. Матеріали до занять. — Х. : Вид. група «Основа», 2009. — 224 с.

6. Лисенко Н. В. Практична екологія для дітей : навч.-метод. посібник для батьків, вихователів, учителів / Н. В. Лисенко. – Івано-Франківськ : Фірма "Сіверсія" ЛТД, 1999. – 156 с.

7. Методика ознайомлення дітей з природою: Хрестоматія / Укл. Н.М. Горопаха. – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2012. – 432 с.

8. Плохій З.П. Виховання екологічної культури дошкільників: Метод. Посіб. – К.: Ред.журн. «Дошкільне виховання», 2002. – 173с.

9. Поліщук Н. Коли в серці живуть добринки. Методичний посібник. – Тернопіль: Мальва-ОСО, 2004. – 96 с.

10. Пори року: оповідання, вірші, казки, загадки / упорядник Г. М. Кирпа. — Х. : Белкар-книга, 2010. — 64 с. : іл. — (Веселка).

11. Провозюк Г. Г. Барвистий світ навколо нас. Методичний посібник з питань екологічного виховання дітей дошкільних навчальних закладів.  — Тернопіль : Мальва  — ОСО, 2007.  — 184 с.

12. Програма виховання “Малятко” // Під ред. З.П. Плохій. – Київ: Педагогіка України, 1991. – 200 с.

13. Розвивальні прогулянки в ДНЗ. / уклад. Ю. М. Черкасова.  — Х. : Вид. група «Основа», 2011. — 223 с. 

14. Усі заняття в групі середнього дошкільного віку. 5-й рік життя. ІІ півріччя [Текст] /уклад. О. А. Шевцова — Х. : ВГ «Основа», 2015.  – 252 с. 

15. Яришева Н. Ф.Методика ознайомлення дітей з природою: Навч. посібник,— К.: Вища шк., 1993,— 255 с.

Замовити курсову роботу з дошкільної педагогіки на тему: Ознайомлення дітей середньої групи з сезонними змінами навесні як умова формування знань про природу:  067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!