Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Рейтингова технологія оцінки знань та її застосування в загальноосвітній школі

рейтингова технологіяКурсова робота  на тему: Рейтингова технологія оцінки знань та її застосування в загальноосвітній школі 

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ  1. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ  У ВІТЧИЗНЯНІЙ ОСВІТІ

1.1. Сучасні види та форми оцінювання навчальних досягнень учнів

1.2. Мета та функції оцінювання навчальних досягнень учнів

РОЗДІЛ 2.  РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ЯК ІНСТРУМЕНТ МОНІТОРИНГУ УСПІШНОСТІ УЧНІВ

2.1. Рейтингова технологія у системі сучасної освіти

2.2. Рейтингова система оцінки знань як засіб підвищення мотивації учнів до знань

2.3. Особливості  використання  рейтингової технології оцінки знань в загальноосвітній  школі 

2.4. Рекомендації щодо впровадження рейтингового оцінювання навчальних досягнень учнів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 Детальніше про курсову роботу з педагогіки на тему: Рейтингова технологія оцінки знань та її застосування в загальноосвітній школі.  Кількість сторінок - 31, список літератури - 25, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Рейтинг – це не просто принципово нова система контролю якості знань, а практично нова технологія навчального процесу. Це тонкий, гнучкий і дієвий засіб впливу на учня, який значно краще відповідає вимогам розвитку та прояву особистості, потребам. У перекладі з англійської “rating” означає оцінку, ранг, шкалу. У конкретному термінологічному розумінні – це споріднений інтегральний індекс або комплексний показник успішності учня, його розвитку на певному етапі. 

В основі рейтингу лежить накопичення оцінок за певний період навчання (семестр, навчальний рік, період навчання). Це сума набраних учнем балів за визначений термін і за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність, що є показником якості його роботи порівняно з максимально можливою кількістю балів та успіхами інших учнів  у навчанні.

Рейтингова система передбачає визначення рівня оволодіння учнями змістом навчального матеріалу кожної теми чи блоку цілісного курсу, сформованості вмінь і навичок. Для запровадження рейтингової системи необхідно дотримуватися таких правил: повне охоплення всього обсягу навчального матеріалу та навчальних завдань; чітке визначення мінімуму знань, умінь і навичок як обов'язкової умови поступального руху в процесі навчання; поділ змісту навчального матеріалу і навчальних завдань на чітко окреслені та зрозумілі дидактичні блоки з визначенням критеріїв оцінювання якості їх опанування; відкритості й гласності процесу визначення рівня оволодіння знаннями.

Використання рейтингової системи потребує дещо іншого підходу до технології аналізу та оцінювання навчальної діяльності учнів, а також узгодження рейтингових показників з офіційно діючими критеріями оцінок у школі. Ця система ґрунтується на демократизмі, сприяє гуманізації навчально-виховного процесу, підвищенню відповідальності за виконання навчальних завдань, позитивно впливає на активізацію навчальної діяльності, стимулює учнів до систематичної праці.

За рейтингової системи оціки знань учнів необхідно з кожної дисципліни зміст навчального матеріалу, конкретні завдання розподілити на блоки, модулі, визначити терміни виконання кожного завдання, форми звітності, суму балів, співвідношення кількості балів з традиційними оцінками. 

За допомогою рейтингової системи оцінювання з’явилися можливості для учнів:

-усвідомлювати необхідність системної роботи;

-бачити динаміку своїх результатів;

-активізувати самостійну творчу діяльність;

-підвищити зацікавленість у результатах навчання;

-включитися в пошук заходів щодо підвищення середнього балу атестату та свого статусу в класі або в школі.

Рейтингова технологія – це важливий крок у напрямку покращення та оптимізації навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі. Рейтингова система оцінювання дозволяє значно підвищити ефективність діяльності як педагога, так і учня. Але ця педагогічна інновація потребує від працівників загальноосвітніх закладів належної психолого-педагогічної підготовки, перебудови організаційних і методичних складових  освіти, зокрема, розробку плану дій та поставку відповідних задач:

виявити готовність учителів до впровадження рейтингової технології оцінки знань учнів;

провести анкетування серед учителів, учнів, батьків щодо впровадження нового виду оцінювання навчальних досягнень учнів;

вивчити досвід роботи педагогів з цієї проблеми;

провести діагностику ефективності методичного забезпечення.

Замовити курсову роботу  на тему: Рейтингова технологія оцінки знань та її застосування в загальноосвітній школі: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!