Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування потенційного словника учнів

словник учнівКурсова робота на тему: Формування потенційного словника учнів ( робота у двох варіантах для англійської та німецької мови)

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІЙНОГО СЛОВНИКА УЧНІВ

1.1. Аналіз дефініції «потенційний словник» у науковій літературі

1.2. Особливості формування  потенційного словника учнів

 1.3. Основні етапи формування потенційного словника учнів

Висновок до Розділу 1

РОЗДІЛ 2.  МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІЙНОГО СЛОВНИКА УЧНІВ

2.1. Методичні прийоми  формування потенційного словника учнів 

2.2. Система вправ для формування потенційного словника учнів 

2.3. Методичні рекомендації щодо запобігання забування лексичних одиниць

Висновок до Розділу 2

ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ

РЕЗЮМЕ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Детальніше про курсову роботу  на тему: Формування потенційного словника учнів. Кількість сторінок - 35, список літератури - 25, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ

     Одна із практичних цілей викладання іноземної мови в школі – навчити учнів читати, писати й розуміти тексти науково-популярної літератури, адаптовані тексти художньої літератури.  У школярів мають бути сформовані навички розуміння значення лексичних одиниць, що спираються на знайомі словотворчі елементи, на схожість у рідній та іноземній мовах, а також на контекст. Але, на жаль, як показує практика, не завжди в  учнів формуються вміння розуміти текст без перекладу й самостійно працювати з книгою.

    Найбільш складними для учнів у процесі читання текстів іноземною мовою є невивчені лексичні одиниці. Ця проблема особливо гостро постає перед учнями старших класів при переході до читання більш складних текстів. Постійне звернення до словника з метою подолання труднощів перетворює читання на малоефективне розшифровування іншомовного тексту. Тому одним із завдань при навчанні безперекладного розуміння тексту є розширення та формування потенційного словника учнів.

   Тлумачення поняття “потенційний словник” у методичній літературі є неоднозначним. Слова, які можуть бути зрозумілі в тексті без спеціального вивчення, складають потенціальний словник. До потенціального словника відносяться: 

1) інтернаціональні слова, подібні за звучанням і / або написанням до слів рідної мови; 

2) похідні  та складні слова, що складаються з відомих учням компонентів; 

3) конвертовані слова; 

4) нові значення відомих багатозначних слів; 

5) слова, про значення яких учні можуть здогадатися за контекстом.

Досліджуючи питання формування потенційного словника, можна виділити дві основні групи здогадки про значення незнайомого слова – мовна здогадка та мовленнєва здогадка. Мовна здогадка ґрунтується на аналізі загальної структури та окремих компонентів лексичних одиниць, її графічної чи звукової форми, а мовленнєва здогадка – на аналізі позиції лексичних одиниць в реченні, її семантико смислових зв’язків із іншими лексичними одиницями в контексті, а також логічної побудови тексту.

   Розвиток навичок розширення потенційного словника – довготривалий поетапний процес, у ході якого в учнів виникає й розвивається стійкий інтерес до іноземної мови.  Процес формування потенційного словника для сприймання автентичного мовлення заснований на системно-комунікативному методі і складається з трьох взаємопов'язаних і взаємозумовлюючих один одного етапів:  1) лінгво-комунікативний;  2) умовно-комунікативний;   3) реально-комунікативний. Досягнення позитивних результатів на кожному етапі на пряму залежить від правильно поставлених конкретних цілей, які сприяють цілісності процесу, та обумовлюють елементи предмета навчання.

    Отримані навички розширення потенційного словника допоможуть школярам виробити уміння аналізувати різні елементи тексту, працювати не тільки з художньою, політичною, але й науково-технічною літературою (наприклад, для правильного визначення поняття технічного терміна, його точного перекладу, необхідно знати й морфологічну будову терміна, і його семантичні й структурні особливості й специфіку вживання). Потенційний словник є потужним фактором у розширенні доступу до більш широкого кола текстів та забезпеченні більш глибокого їх розуміння, тому йому належить визначна роль у формуванні загального словникового запасу будь-якої особи, яка займається вивченням іноземних мов. 

      В основі вправ з формування потенційного словника знаходяться певні методичні прийоми. На засвоєння прийомів мовної здогадки спрямовані такі методичні прийоми як вибір лексичних одиниць, групування та переклад лексичних одиниць, співвіднесення ЛО німецькою мовою з їх еквівалентами рідною мовою. На засвоєння прийомів мовленнєвої здогадки спрямовані такі методичні прийоми: переклад речень рідною мовою, умовивід тощо. На комплексне застосування прийомів мовної та мовленнєвої загадки на рівні тексту спрямовані такі методичні прийоми як читання та аудіювання тексту. 

        Комплекс вправ для формування потенційного словника з іноземної мови повинен відповідати таким  методичним вимогам як відповідна номенклатура вправ, послідовність вправ, розташування навчального матеріалу. Комплекс для формування потенційного словника містить вправи для навчання розуміння: інтернаціональних слів; похідних та складних слів; багатозначних слів; конвертованих слів; слів з контексту. Створення раціонального комплексу вправ у даному руслі є ключем для вирішення проблеми формування потенційного словника учнів. 

    Існує декілька джерел формування потенційного словника: 

1. Опора на словотворчі елементи слів. Знаючи суфікси й префікси, їх значення, а також значення кореневих слів, учні можуть самостійно зрозуміти нові слова. 2. Опора на інтернаціональні слова чи схожі слова рідної мови. 

3. Співвіднесення семантичних структур багатозначних слів іноземної чи рідної мов і самостійне розуміння невивчених співзначень з опорою на вивчене значення. 

4. Здогадка про значення слова за контекстом.

     Таким чином, викладене вище дозволяє зробити висновок про необхідність подальшої  тривалої та трудомісткої роботи щодо формування потенційного словника учнів, що передбачає як безперервне накопичення і розширення словникового запасу, так і, головним чином, оперування ним у різних видах мовної діяльності – аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. 

 Замовити курсову роботу на тему: Формування потенційного словника учнів (англійська або німецька мова): 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!