Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів молодших класів

здоров’язбережувальна компетенціяКурсова робота з педагогіки на тему: Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів молодших класів (існує кілька варіантів роботи з різними планами)

ВСТУП

 

ЗМІСТ

Розділ  1. Теоретичні засади формування здоровязбережувальної компетентності  молодших  школярів

  • 1.1. Проблема формування здоров’язбережувальної компетентності у науковій літературі
  • 1.2. Використання здоров’язбережувальних технологій у початковій школі 
  • 1.3. Особливості формування здоров’язбережувальної компетентності молодших школярів

Розділ 2. Методична діяльність вчителя щодо формування здоров’язбережувальної  компетентності  молодших  школярів

  • 2.1. Педагогічний досвід впровадження здоров’язбережувальних технологій у початковій школі
  • 2.2. Методичні вимоги щодо формування здоров’язбережувальної компетентності молодших школярів

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 Детальніше про курсову роботу з  педагогіки на тему: Формування здоров’язбережувальної компетентності молодших школярів. Кількість сторінок - 35 (з додатками), список літератури - 20, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Важливість формування культури здорового способу життя, здоров'язбережувальної компетентності у молодших школярів обумовлена розумінням, що лише з раннього дитинства можна прищепити основні знання, навички і звички з охорони здоров'я, які згодом перетворяться у важливий компонент загальної культури людини і вплинуть на формування здорового способу життя усього суспільства. Саме у молодшому шкільному віці закладається майбутній потенціал здоров'я.

Тому основним завданням сучасної початкової школи стає виховання компетентної особистості, яка не тільки володіє знаннями, а й уміє застосовувати їх у житті, діяти адекватно у відповідних ситуаціях, адаптуватися до складних соціальних умов, долати життєві труднощі, підтримувати своє здоров’я на належному рівні, надавати опір негативним впливам. З огляду на це, особливого значення набуває спрямоване формування у дітей умінь і навичок здорового способу життя.

Аналіз спеціальної літератури виявив, що немає одностайності у трактуваннях суті поняття «здоров’язбережувальна компетентність», це пояснюється поліфункціональним характером даного терміну. Серед складових ключових компетентностей, що мають стосунок до проблеми збереження та зміцнення здоров’я людини, науковці Д.Воронін, І.Зімняя, В.Сергієнко виділяють компетентність здоров’язбереження.

У сучасному Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти від 23 листопада 2011 р. No 1392, визначення «здоров’язбережувальна компетентність» представлено як «здатність учня застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність здоров’язбережувальних компетенцій, дбайливо ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших людей».

Аналіз науково-педагогічної літератури та новітньої педагогічної практики дав змогу визначити, що сучасний навчально-виховний процес має бути спрямований на формування здоровязбережувальної компетенції учнів початкових класів та буде ефективним за таких організаційно-педагогічних умов:

-індивідуалізації навчально-виховного процесу;

-організації системи роботи щодо підвищення рівня професійно-валеологічної компетентності педагогів початкової школи на основі впровадження циклограми методичних заходів;

-насичення змісту навчальних предметів і виховних заходів тематикою збереження та зміцнення здоров’я людини;

-здійснення моніторингу навчально-виховного процесу з позиції збереження та зміцнення здоров’я. 

Основним завданням процесу навчання й виховання є не тільки навчити, сформувати певні вміння та навички, розвинути творчий потенціал, а й максимально зберегти здоров’я учнів шляхом формування культури здорового способу життя. Цьому допомагає використання в навчальному процесі здоров’язбережувальних технологій.

Здоров’язбережувальні технології – такі, що створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці учнів у школі та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог), відповідності навчального та фізичного навантаження можливостям дитини.

Метою використання здоров’язберігаючих технологій у роботі вчителя початкових класів є формування гармонійно розвиненої особистості школяра, яка включає основні сфери взаємодії людини з природою та суспільством без нанесення шкоди власному здоров’ю та здоров’ю оточуючих. Виходячи з мети, основні завдання використання здоров’язберігаючих технологій у роботі вчителя початкових класів включають у себе навчання школярів без нанесення шкоди і погіршення їх здоров’я, виховання загальної культури здоров’я та здорового способу життя, культури тіла і духу, формування ціннісних уявлень про особисте здоров’я.

Замовити курсову роботу з  педагогіки на тему: Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів молодших класів:  067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!