Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі

готовність до навчання у школіКурсова робота з педагогіки/психології на тему: Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі.

Курсова робота з даної теми виконана у ІІ варіантах.

ВАРІАНТ І (психологічний напрям)

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ  1. Теоретичний аналіз структури готовності старших дошкільників до навчання в школі

1.1 Проблема готовності дитини до школи в науковій літературі 

1.2 Складові компоненти готовності дітей до школи

1.3 Педагогічна та психологічна готовність старших дошкільників до навчання 

РОЗДІЛ 2. Методичні аспекти  формування  готовності старших дошкільників до навчання у школі

 2.1 Психолого-педагогічне діагностування старших дошкільників до навчання в школі 

2.2 Методичні рекомендації щодо забезпечення готовності дітей до навчання у школі

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВАРІАНТ ІІ (педагогічний напрям)

ВСТУП

РОЗДІЛ  1. Теоретичні аспекти формування готовності старших дошкільників до навчання в школі

1.1Теоретичний аналіз сутності поняття «готовність до школи»

1.2 Складові поняття психологічна готовність до школи

1.3 Педагогічна готовність старших дошкільників до навчання

РОЗДІЛ 2. Організаційно-педагогічні умови формування готовності старших дошкільників до навчання у школі

2.1 Педагогічний досвід з формування готовності старших дошкільників до навчання в школі

2.2 Методичні рекомендації щодо забезпечення готовності дітей до навчання у школі

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВИСНОВКИ

 Підготовка дітей до школи була і залишається важливим педагогічним завданням ДНЗ. Особливого значення в умовах продовження модернізації української освіти набуває проблема наступності дошкільного та початкового навчання, основою якої є готовність дітей до навчання в школі. Проблема підготовки дитини до навчання в школі не нова, але, на сучасному етапі вона є особливо актуальною через підвищення вимог до засвоєння програми сучасної школи. 

   Аналіз теоретичних джерел та узагальнення практики роботи дошкільних навчальних закладів надає можливість визначити поняття «готовність до шкільного навчання» як багаторівневе утворення, що характеризується необхідним рівнем особистісної, мовленнєвої, інтелектуальної і морфологічної підготовки дитини для успішного навчання в школі. 

     Готовність до навчання у школі є інтегративною характеристикою психічного розвитку дитини, яка охоплює компоненти, що забезпечують її успішну адаптацію до умов та вимог школи. Цей феномен постає як загальна (психологічна) і спеціальна готовність до навчання у школі, в якій розкриваються рівні розвитку тих психологічних якостей, що найбільше сприяють нормальному входженню у шкільне життя, формуванню навчальної  діяльності. У сучасній науці поняття «готовність до навчання у школі» розглядається як цілісне структурне утворення, що включає мотиваційні, розумові, емоційно-вольові та соціальні компоненти. Рівнем сформованості цих компонентів визначаються особливості включення дитини у навчальну діяльність, її ставлення до школи, взаємини з учителем і учнями.

      Психологічна готовність дитини до школи з’являється на рубежі дошкільного і молодшого шкільного віку. Якщо дитина отримала повноцінний розвиток у дошкільний період, то як наслідок, з’являється психологічна готовність до навчання у загальноосвітньому навчальному закладі. Готовність до навчання у школі зумовлена певним ступенем розвитку здатності дитини виконувати навчальні завдання та шкільні обов’язки, що оцінюються дорослими за суспільно значущими критеріями. 

      Дослідження новоутворень і змін у психіці дитини, які спостерігаються наприкінці дошкільного віку – це показники психологічної готовності, а педагогічна готовність потребує визначення ряду вимог які пред’являє до дитини школа. Педагогічна готовність ґрунтується на дослідженні генезису окремих компонентів навчальної діяльності та виявленні шляхів їх формування на спеціально організованих навчально-виховних та корекційних  заняттях.

   Змістом педагогічної діагностики є фіксування результатів розвитку, навчання та виховання дітей за певний проміжок часу (місяць, квартал, півріччя, навчальний рік). Учасниками педагогічної діагностики в дошкільному навчальному закладі є діти всіх вікових груп. У поняття “діагностування” вкладається ширший і глибший зміст, ніж у поняття “перевірка знань, умінь і навичок” дітей. Останнє тільки констатує результати, не пояснюючи їх походження, тоді як діагностування включає контроль, перевірку, оцінювання, накопичення статистичних даних про дитину, їх аналіз, розглядає результати розвитку дитини з урахуванням способів їх досягнення

 Підготовка до школи дитини має бути системною - це комплексна робота по соціальному, особовому, творчому і фізичному розвитку маленької дитини.  Підготовка дітей до навчання у школі є першим елементом у системі безперервної освіти і створює основу для подальшого розвитку дитини у навчальному та виховному аспектах. У дошкільному закладі важливо забезпечити зв'язок вихованців і педагогів дитячого садка й школи. 

   Наприкінці дошкільного періоду навчання важливим є оцінка рівня фізичного, психічного і соціального розвитку дитини з метою своєчасної корекції її розвитку перед систематичним навчанням в умовах школи. Для навчання у школі необхідний певний рівень загального розвитку дитини, наявність у неї відповідних мотивів навчання, розумової активності, цікавості та допитливості, довільної і керованої поведінки.

         Дошкільна підготовка дітей у першу чергу має  акцентуватися на гармонійний розвиток особистості, розвиток дрібної і крупної моторики, координації і рівноваги, зміцненню здоров’я дітей і розвитку шкільно значущих якостей. Окремі наукові праці підкреслюють важливість такої підготовки. Виховання і навчання на першому ступені школи є тісно взаємопов’язаними та зорієнтованими на те, щоб формувати в учня бажання і вміння вчитися, задовольняти безпосередні інтереси до пізнання навколишнього світу та самого себе, разом із сім’єю навчати гуманно й етично поводитися з людьми. 

   Дошкільна освіта повинна зберегти самоцінність дошкільного дитинства і формувати особистісні якості дошкільника, які є основою для навчання у школі. Для збереження самоцінності дитинства та для того щоб полегшити адаптацію до шкільного навчання у початковій ланці ЗНЗ мають враховуватися та продовжуватися характерні для дошкільного віку педагогічні вимоги: використання мотивів ігрової поведінки;  цілеспрямований розвиток сенсорних процесів: чутливості слуху, моторики руки, гостроти зору, щоб дитина добре й охоче вчилась;  будь-яка справа має її захоплювати, бути необхідною, дарувати радість, насолоду, естетичне задоволення від діяльності.

    Проте, дошкільний вік не є підготовчим етапом до навчання у школі, це є період пізнання світу маленькою дитиною, неважливо, здорова вона чи має проблеми розвитку. Школа ж, як наступник дошкільної освіти, повинна враховувати та розвивати потенціал дитини, розкритий ще у дошкільному віці.      

 

    Такий комплексний підхід дає можливість визначити освіту як єдину систему на всіх етапах навчання та має на меті забезпечити психологічні умови, які б максимально сприяли всебічному розвитку дитини, збереженню її індивідуальності та реалізації розвивального навчання. Важливу роль у забезпеченні координації діяльності дошкільної і шкільної освіти відіграє детальне вивчення уявлень батьків і педагогів один про одного, що приведе їх до взаємодії та розробці спільних рекомендацій.

Детальніше  про курсову роботу з педагогіки/психології на тему: Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. Кількість сторінок - 30,  список літератури - 25 джерел, є додаток, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!