Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Стимулювання інноваційно–інвестиційної діяльності за допомогою податкових механізмів

інвестиційно-інноваційна діяльністьКурсова робота на тему: Стимулювання інноваційно–інвестиційної діяльності за допомогою податкових механізмів

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПИТАННЯ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Актуальність проблеми стимулювання інноваційно інвестиційної діяльності в Україні

1.2. Форми та методи стимулювання інноваційного-інвестиційної діяльності

 РОЗДІЛ 2. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Податкові пільги – як механізм стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності 

2.2. Податкові механізми підтримки інновацій  та інвестицій

РОЗДІЛ 3.  ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

3.1.Удосконалення механізмів оподаткування інноваційної діяльності в Україні

3.2.Податкові методи стимулювання інвестиційного розвитку

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Детальніше про курсову роботу на тему: Стимулювання інноваційно–інвестиційної діяльності за допомогою податкових механізмів. Кількість сторінок - 32, список літератури - 20, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 ВИСНОВКИ

     У ході дослідження особливостей процесу стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності було з’ясовано, що податкова підтримка є ефективним інструментом державного впливу на інвестиційну діяльність інноваційного характеру суб’єктів господарювання. Однак, використовуючи податкові інструменти для інтенсифікації інвестиційної діяльності, слід пам’ятати про специфічні риси інвестиційної діяльності як об’єкта податкового регулювання, а саме:

- інвестиційна діяльність є складним, довготривалим процесом, тому засоби її податкової підтримки не можуть обмежуватися інструментами разового характеру;

- динаміка основних показників реалізації інвестиційного проекту свідчить про необхідність зміни інтенсивності державної податкової підтримки на різних етапах життєвого циклу інвестицій;

- обмеженість фінансових ресурсів держави не дозволяє застосовувати податкові преференції до будь-яких інвестицій, тому інструменти податкового стимулювання мають бути зосереджені на тих інвестиціях, які є пріоритетними з позицій національної економіки.

Здійснюючи аналіз наукових джерел щодо визначення ролі та місця податкового механізму в активізації інноваційно-інвестиційної діяльності господарюючих суб'єктів, ми прийшли до висновку, що незважаючи на існування значного арсеналу інструментів податкового стимулювання, інвестиційних процесів, українська податкова система ще не створює відповідної мотивації у суб’єктів інвестиційної діяльності. Формування в Україні ефективної системи податкового стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності вимагає кардинального перегляду застосовуваних податкових пільг як інструменту інтенсифікації інвестиційних процесів на основі використання світового досвіду.

Для того, аби податковий механізм таки забезпечував ефективне податкове стимулювання інноваційного розвитку, потрібно виокремити декілька основних та діючих стимулів для інноваційних підприємств, а також чітко окреслити, яким основним критеріям має відповідати таке підприємство, щоб отримати певні переваги в оподаткуванні.

Зарубіжний досвід податкового стимулювання дає підстави стверджувати, що практично всі країни відводять податкам важливу роль у збільшенні інвестицій з метою активізації інноваційних процесів. Слід зазначити, що для країн, державна інноваційна політика яких спрямована насамперед на збільшення кількості інноваційно активних підприємств, зокрема за рахунок залучення малого бізнесу, характерне встановлення обширних пільг. Відповідно і державна інноваційна політика спрямована на податкове стимулювання розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності з допомогою застосування приросту пільг.

В результаті вивчення теми було з’ясовано, що для економічного зростання доцільно використовувати політику цільового стимулювання інноваційно-інвестиційної  діяльності за допомогою податкових стимулів, пріоритетними серед яких є: 

- прискорена амортизація; 

- відрахування з прибутку, що оподатковується; 

- витрати на інвестиції (що більш пріоритетні проекти для розвитку економіки, то вищий відсоток відрахувань);

- надання податкового інвестиційного кредиту; 

- відрахування з оподатковуваного прибутку всіх витрат, спрямованих на науково-дослідницьку діяльність; 

- цільові податкові пільги для підприємств, які здійснюють діяльність у депресивних районах тощо.

Таким чином, у подальшому необхідно розробити такий податковий механізм управління діяльністю інноваційно-інвестиційних  підприємств, який би оптимально збалансовував інтереси держави, у тому числі наповнення дохідної частини Державного бюджету та суб’єктів інноваційної діяльності.

Замовити курсову роботу на тему: Стимулювання інноваційно–інвестиційної діяльності за допомогою податкових механізмів.

Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!