Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Вивчення особистості молодшого школяра як передумова успішної організації його навчальної діяльності

молодший школярКурсова робота з педагогіки на тему: Вивчення особистості молодшого школяра як передумова успішної організації його навчальної діяльності

ВСТУП

Розділ  1. Вікова та індивідуальна характеристика психічного розвитку молодших школярів.

1.1 Актуальність проблеми вивчення особистості молодших школярів для успішної організації навчальної діяльності

1.2 Становленя особистості молодшого школяра у системі шкільного навчання

Розділ 2. Методична діяльність вчителя щодо вивчення особистості молодшого школяра

2.1 Діагностична діяльність учителя початкових класів у вивченні особистості молодшого школяра

2.2 Методичні рекомендації щодо вивчення особистості учнів початкових класів в навчальній діяльності

2.3 Індивідуальні особливості молодших школярів, способи їх врахування у процесі навчання

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 Детальніше  про курсову роботу з педагогіки на тему: Вивчення особистості молодшого школяра як передумова успішної організації його навчальної діяльності. Кількість сторінок - 27,  список літератури - 25 джерел,  ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Висновки

        Глобалізація та інтеграція освіти зумовлюють  появу нових соціально-економічних відносин, змінюють уявлення про світ і  людину, систему ціннісних орієнтацій, докорінну перебудову шкільної освіти.  Пріоритетним завданням сучасної школи є всебічний, гармонійний розвиток і  виховання громадянина України на засадах гуманістичної спрямованості та особистісно орієнтованої моделі навчання, вивчення та встановлення індивідуальних рис і потенційних можливостей кожної особистості, створення  оптимальних умов для її самовдосконалення та самореалізації. 

      У Державному стандарті початкової загальної освіти визначено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей, які є необхідними  для успішного навчання дитини в школі. За допомогою педагогічної  діагностики, якщо вчитель початкової школи обізнаний з нею, можна визначити  цей рівень.  

Таким чином, з урахуванням сучасних вимог, професійна діяльність вчителя  початкової школи полягає не лише в передачі знань, формуванні вмінь і навичок,  а має ґрунтуватися на засадах педагогічного діагностування, яке дає змогу  досконало вивчати особистість учня, забезпечувати оптимальні умови для  навчання і виховання, врахування індивідуальних потреб, турботу про психічне та  фізичне здоров'я вихованців.           

 Використання педагогічної діагностики в процесі вивчення особистості молодшого школяра полягає в тому, що вона сприяє виявленню недоліків і дозволяє планувати шляхи для усунення цих недоліків. Діагностика вносить конкретність в діяльність кожного педагога, націлює його на вирішення практичних задач, орієнтованих на оптимізацію навчально-виховного процесу.

    У молодшому шкільному віці, коли відбувається становлення першої цілеспрямованої діяльності – учбової діяльності, де взаємостосунки між людьми визначаються соціальними нормами, ставленням до себе, до світу, до суспільства, до інших людей, формується суб’єкт цієї діяльності – "маленька" особистість людини. Саме тоді вона визначає власні сили і можливості свого Я.  Керуючи провідною діяльністю учнів початкових класів, ми маємо змогу цілеспрямовано впливати на формування психічних процесів школяра, його почуттів, особистісної та соціальної ціннісної сфери.   

    В умовах модернізації системи загальної освіти на засадах утвердження особистісно орієнтованого підходу важливою умовою є готовність учителя до цілісного бачення дитини і сприяння її системного розвитку. Безумовно, педагог має бути готовим до виконання сучасної соціальної ролі – виховувати, розвивати й навчати людину, ефективну в національному і глобальному демократичному просторі, визначати й ефективно розвивати її індивідуальні особливості, можливості та потреби.  

       Дослідження особистості дітей молодшого шкільного віку, бо, орієнтуючись на них, учитель повинен побудувати свою діяльність таким чином, щоб із самого початку навчання не відбити у школярів бажання вчитися. А, отже, важливою функцією професійної діяльності вчителя є діагностична, бо педагогічна діагностика є самостійним видом діяльності вчителя, оскільки лише на її основі можна науково обґрунтовано визначати педагогічні завдання та знаходити оптимальні шляхи їх вирішення. 

      Зміст, форм і методи використання педагогічної діагностики в професійній діяльності вчителя початкових класів визначені нагальною потребою, що полягає у вивченні індивідуальних особливостей дітей молодшого шкільного віку з метою встановлення рівня розвитку їх пізнавальних інтересів і здібностей, розумової працездатності та стилю навчання. 

       На завершення нагадаємо крилате висловлювання В.О.Сухомлинського: "...немає абстрактного учня... Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати сили і можливості кожної дитини... А це означає, що у навчанні має бути індивідуалізація — і у змісті розумової праці, і в характері завдань, і в часі".

Замовити курсову роботу з педагогіки на тему: Вивчення особистості молодшого школяра як передумова успішної організації його навчальної діяльності: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!