Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування творчого саморозвитку обдарованих учнів

обдарованістьКурсова робота з педагогіки на тему: Формування творчого саморозвитку обдарованих учнів

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  I. Теоретичні основи питання обдарованості у науковій літературі

1.1 Поняття «обдарованість » у психолого-педагогічній літературі

1.2 Структурні типи обдарованості 

Висновок до Розділу 1

РОЗДІЛ  II. Практичні аспекти процесу формування  творчого саморозвитку обдарованих учнів

 2.1 Педагогічні умови для формування творчого саморозвитку обдарованих дітей 

2.2 Шляхи творчого саморозвитку обдарованої  особистості у навчальній діяльності

2.3 Роль освітнього середовища у творчому саморозвитку особистості 

Висновок до Розділу 2

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 Детальніше про курсову роботу на тему: Формування творчого саморозвитку обдарованих учнів. Кількість сторінок - 32, список літератури - 26, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

 Підтримка та розвиток учнів, які володіють потенціалом до високих досягнень, є одним із пріоритетних напрямів сучасної світової та української освіти. Це відображено в державних нормативних документах: Концепції загальної середньої освіти, де першим з основних завдань загальноосвітньої школи названий «різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб»; Законі України «Про освіту»; Національній доктрині розвитку освіти.

Обдарованість – індивідуальна потенціальна своєрідність задатків людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності. На нашу думку, обдаровані учні - це діти з підвищеним рівнем розумового розвитку, які мають відмінну пам’ять, добре розвинене абстрактне мислення, наполегливі в досягненні результатів у сфері, що їх цікавить, досягають значних успіхів у навчанні, проявляють інтерес до читання, мають великий словниковий запас, навчальне заняття для них цікаве лише тоді, коли використовуються дослідницькі методи, методи проектів. Вони із задоволенням виконують складні завдання.

Обдарована дитина – це така дитина, яка демонструє розвиток здібностей, вищий за здібності однолітків, що дозволяють дитині досягти вагомих результатів в одному або декількох видах діяльності, що є цінним для суспільства. Хоча науковці ще майже не розв’язали цілої низки питань, пов’язаних із явищем обдарованості, але вже сьогодні зрозуміло, що обдарованість не можна порівнювати з обсягом отриманих знань. Це значно складніше явище, яке включає: природну енергетику; пізнавальну активність; нестандартність мислення; наполегливість; надзвичайну працездатність.

    У всіх обдарованих дітей добре виражена пошукова потреба. Вони відчувають яскраві, насичені емоції під час заняття певною діяльністю. Окрім цього, їх відрізняє надзвичайна цілеспрямованість, здатність до тривалої концентрації уваги, уміння управляти своєю діяльністю (у певній галузі). 

      Обдарованість інтелектуальна і обдарованість творча безпосе¬редньо не пов'язані між собою. Відомий дослідник в галузі творчих здібностей  Е. Торренс зазначав, що якби ми виявляли обдарованих дітей за допомогою тестів, то ми б відсіяли 70 % найбільш творчих із них. Інтелектуальна обдарованість (виявляється в здатності до навчання, супроводжується швидкістю розумової діяльності: швидким «схоплюванням» і засвоєнням, швидким узагальненням матеріалу значного обсягу тощо. Творча обдарованість – високий розвиток творчих здібностей, схильностей і прагнень до творчої роботи.

   Як показали дослідження, проблема обдарованості являє собою комплексну проблему, в якій перетинаються інтереси різних наукових дисциплін. Основними з них з’явилися проблеми виявлення, навчання і розвитку обдарованих учнів. Розвиток обдарованих учнів вимагає створення особливого освітнього середовища, що представляє собою систему впливів і умов формування особистості, а також можливостей для її розвитку, що містяться в соціальному просторово-предметному оточенні.

    Освітнє середовище для розвитку обдарованості ми розглядали як сукупність усіх можливостей навчання, виховання і розвитку обдарованої особистості. За своєю структурою освітнє середовище становить діалектичну єдність просторово-предметних і соціальних компонентів, тісно пов’язаних між собою і взаємообумовлених. Оптимальним середовищем для розвитку обдарованості в нашому дослідженні було "творче", або розвивальне, середовище, яке формує особистість, що характеризується активністю освоєння і перетворення навколишнього світу, відвертістю і свободою своїх суджень і вчинків, високою самооцінкою. Творче освітнє середовище – єдине, здатне забезпечити особистісний саморозвиток обдарованих учнів. 

     Основні принципи побудови програм навчання обдарованих учнів ми звели до таких: глобальний характер тем і проблем для вивчення; міжпредметність змісту; інтеграція тем і проблем при вивченні; висока насиченість змісту навчання; відкритий характер проблем і питань для вивчення; активні методи навчання; спрямованість на розвиток творчого, критичного та логічного мислення, здатності до вирішення проблем; спільне рішення проблем і дослідницьких завдань учнями; самостійність навчання; забезпечення умов для особистісного зростання.

    Слід визнати, що обдаровані учні не завжди можуть самореалізуватися. Проблеми можуть бути як у самих людях, так і в тому, що не створено належних умов для цього. Виявити творчий потенціал учня і допомогти йому перетворитися у реальні здобутки може креативний педагог з високою психологічною і педагогічною кваліфікацією, який володіє спеціальними методиками, обізнаний з спеціальними навчальними програмами, має певний обсяг знань про природу дитячої обдарованості, типи і особливості вияву обдарованостей, вміє спілкуватися з дітьми та організовувати навчально-пізнавальну діяльність з урахуванням рівнів і сфер вияву обдарованості кожного учня, бачити в кожному з них творчу індивідуальність, застосовувати в своїй професійній діяльності інноваційні методи і форми навчання, сучасні технології навчання. 

 

   Творчі здібності не створюються, а вивільняються. Наскільки вони вивільнилися залежить від того, наскільки вмотивованою є особистість та як організовано навчання. Учитель будить творчу думку дітей на уроці, створює необхідні умови для їхньої самореалізації, вивільненню компенсаторного механізму, але найкращі можливості для цього відкриває позаурочна діяльність. При цьому дуже важливо, щоб урочна та позаурочна робота були єдиним процесом, в якому вони б органічно доповнювали, збагачували та урізноманітнювали одна одну.

Замовити курсову роботу на тему: Формування творчого саморозвитку обдарованих учнів. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!