Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування міжпредметних компетентностей у навчанні української мови й літератури

навчання української мовиКурсова (випускна) робота на тему: Формування міжпредметних компетентностей у навчанні української мови й літератури

ВСТУП

Розділ  1.  Теоретичні засади  формування міжпредметної  компетентності  у процесі навчання української мови та літератури

1.1. Проблема формування міжпредметної компетентності у процесі навчальної діяльності 

1.2. Уроки української мови й літератури в системі компетентнісної освіти

Розділ 2. Методика формування міжпредметної  компетентності процесі вивчення української мови та літератури

2.1. Педагогічний досвід формування міжпредметної компетентності на уроках української мови та літератури 

2.2. Методичні поради щодо формування міжпредметної компетентності на уроках української мови та літератури

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК

 Детальніше про курсову  (випускну) роботу на тему: Формування міжпредметних компетентностей у навчанні української мови й літератури. Кількість сторінок - 30, список літератури - 20, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВОК

Сучасна школа переживає складний період: змінюються цілі загальної середньої освіти, розробляються нові навчальні плани, нові підходи до структурування змісту навчальних дисциплін. У центрі уваги освітян перебуває проблема питання результативності освіти, яка пов’язана з розробкою й упровадженням у навчальний процес  компетентнісного підходу.

Компетентнісний підхід - спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані ключова, загальнопредметна і предметна (галузева) компетентності. 

Забезпечення  підготовки  учня  до  життя  у глобальному  світі  вимагає  формування міжпредметної компетентності,  яка  у  новому  Державному стандарті  базової і повної загальної середньої освіти сформульована  як  «здатність  учня застосовувати  щодо  міжпредметного  кола  проблем  знання,  уміння,  навички,  способи діяльності  та  ставлення,  які  належать  до певного  кола  навчальних  предметів  і  освітніх галузей. 

Розглядаючи проектування міжпредметних компетенцій, ми повинні спиратися на теорію міжпредметних зв’язків. Дослідники вважають, що міжпредметні зв’язки виступають як дидактична умова, що сприяє піднесенню рівня науковості і доступності навчання, активізації пізнавальної діяльності учнів, поліпшенню якості знань, умінь і навичок. Зв’язок між учбовими предметами являється відображенням зв’язку між відповідними науками, кожна з яких в своїй галузі вивчає єдиний об’єктивно існуючий матеріальний світ. У цьому випадку здійснення зв’язків між навчальними предметами відіграє дуже важливу роль в гармонійному розвитку учнів, в створенні в них цілісного, наукового, діалектико-матеріалістичного світогляду.

Слід підкреслити, що й сьогодні викликає тривогу багатьох учителів та методистів інерція відірваності вивчення мови від літератури, яка складалася протягом багатьох років. Реалізація міжпредметних зв’язків двох споріднених предметів українскої мови та літератури дасть можливість побачити те спільне, що об’єднує мову та літературу, і те відмінне, чим зумовлена їх здатність доповнювати одне одного. Ця спільність і відмінність саме й породжує специфіку зв’язків мови і літератури, які повинні супроводжувати вивчення обох предметів у школі.

У процесі навчання української мови та літератури потрібно використовувати різноманітні засоби реалізації міжпредметних зв’язків: постановка проблемних запитань; створення міжпредметної проблемної ситуації за допомогою серій проблемних запитань; домашнє завдання міжпредметного характеру; розв’язання міжпредметних задач тощо. Формуванню міжпредметних компетентностей сприяє проведення інтегрованих уроків. Форми проведення уроків можуть бути різними: урок–диспут, урок–семінар, урок–конференція, урок–екскурсія тощо. Актуальною у цьому напрямку є проектна діяльність учнів.

Використання міжпредметних зв’язків на практиці викликає необхідність вирішення ряду питань: як організувати пізнавальну діяльність учнів, щоб вони мали бажання і вміли встановлювати зв’язки між різними навчальними предметами; як викликати їх пізнавальний інтерес до науки; яким чином об’єднати зусилля вчителів різних предметів для досягнення виховного ефекту навчання. Міжпредметні зв’язки розкривають перед учнями діалект- тику загального, особливого та динамічного у пізнанні світу. У процесі використання міжпредметних зв’язків в учнів з’являється можливість сприймати світ у всьому різноманітті.

Отже, міжпредметна компетентність як інтегрований результат індивідуальної діяльності учнів формується на основі опанування змістовими, процесуальними й мотиваційними компонентами з різних галузей знань й опирається на такі основні напрямки міжнаукової взаємодії: комплексне вивчення різними науками одного й того ж об’єкта; застосування різними науками одних і тих же теорій і законів для вивчення різних об’єктів; використання методів однієї науки для вивчення різних об’єктів в інших науках.

Замовити курсову (випускну) роботу на тему: Формування міжпредметних компетентностей у навчанні української мови й літератури. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!