Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Порядок слів у німецькому реченні

порядок слів у німецькому реченніКурсова робота на тему: Порядок слів у німецькому реченні

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. Порядок слів у простому реченні 

1.1.Порядок слів у розповідному реченні 

1.2.Порядок слів у питальному реченні 

1.3.Порядок слів у спонукальному реченні 

Висновки до Розділу 1

 Розділ 2. Порядок слів у складному реченні 

2.1.Порядок слів у складносурядному реченні 

2.2.Порядок слів у підрядних реченнях

2.2.1. Підрядні із зворотним порядком слів 

2.2.2. Підрядні із рамковим порядком слів 

Висновки до Розділу 2

ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ

RESÜMEE 

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

 Детальніше  про курсову роботу на тему: Порядок слів у німецькому реченні. Кількість сторінок - 32,  список літератури - 21 джерело,  ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Розвиток синтаксичної системи будь-якої мови – це складний комплексний процес, який слід розглядати різнобічно. Останній виявляється у зміні типів речень, окремих слів та їх семантичних рядів, а також у зміні структурної організації синтаксичних одиниць, зокрема словосполучень та речень, які існують у тексті з притаманними їм граматичними (структурними) значеннями.

Порядок слів у німецькій мові є більш зв’язним, ніж в українській. Він має більше обмежень у розстановці членів речення. У німецькій мові порядок слів є провідним синтаксичним засобом. Порядок слів у німецькій мові використовується для забезпечення цілісності організації речення як певної завершеної єдності, що здійснюється за допомогою дієслівно- присудкової рамки. Таким чином, порядок слів у німецькій мові виконує передусім структурно-граматичну функцію.

В німецькій мові порядок слів виконує не лише суто граматичну функцію, а й має велике значення для вираження семантичних відтінків і стилістичного забарвлення речення. Система порядку слів у німецькій мові не є абсолютно зв’язною, фіксоване розташування слів стосується лише позиції присудка. Розташування підмета, додатка, обставин, предикативного означення є відносно нефіксованим. 

   При побудові порядку слів у розповідних реченнях існують дві можливості — прямий порядок слів і зворотний порядок слів. Прямий порядок слів (die gerade Wortfolge) – це коли  присудок (змінювана його частина) завжди стоїть на другому місці. Якщо підмет стоїть після присудка (змінюваної частини присудка), а перше місце в реченні посідає будь-який другорядний член, то такий порядок слів називається зворотним або інверсією (die invertierte Wortfolge). У більшості випадків, при вживанні простих розповідних речень у мовленні німці дотримуються граматичних норм. Але іноді вони можуть порушуватись шляхом опускання одного з головних членів або зміни синтаксичної позиції підмета і присудка.

     Особливості синтаксичної будови питальних речень з прямим порядком слів пов’язані із функціями, які вони виконують у мовленні. У питальному реченні без питального слова (Entscheidungsfragen) на першому місці стоїть відмінювана частина присудка, за нею знаходиться підмет й інші члени речення. У питальному реченні з питальним словом (Ergänzungsfragen) на першому місці стоїть питальне слово, після нього – присудок на другому місці, потім підмет та другорядні члени речення.

     Присудок у німецьких спонукальних реченнях найчастіше виражений дієсловом у наказовому способі і стоїть, як звичайно, на початку рeчення. Відмінювана форма присудка в німецькій мові, як правило, не утворює безпосереднього зв’язку з попередніми висловлюваннями, оскільки в самостійному розповідному реченні для неї призначено друге місце. Крім того, відмінювана форма присудка може бути на першому місці в німецьких повних реченнях, які мають в собі ствердження певного факту, який є загальновідомим. Присудок у таких реченнях часто супроводжується часткою doch. При виносі невідмінюваної форми або іменної частини присудка на перше місце порушується дієслівно-присудкова структурна рамка німецької мови. Тим самим при такому розташуванні слів зазвичай підвищується семантичне значення невідмінюваної форми присудка, вона логічно виділяється.

В німецькій мові порядок слів як засіб підвищення семантичного значення підмета чи присудка (його особової форми) не відіграє важливу роль (особливо у простому реченні). Таким чином, у німецькій мові слова тісно пов’язані з присудком, знаходяться наприкінці речення. Можливості розташування слів групи іменника (означення виражені займенником, прикметником, прислівником) у німецькій мові є більш обмеженими: зазначені означення в німецькій мові препозитивно примикають до іменника.

      Речення, що входять до складу складносурядного речення, з’єднуються за допомогою сполучників. Порядок слів в складносурядному німецькому реченні буває прямий та зворотній та зворотний з додатками - займенниками.

    Складнопідрядні речення  (das Satzgefüge) являють собою граматичну структуру, до складу якої входять головне речення (der Hauptsatz) і, як правило, одне або - рідше - кілька придаткових (der Nebensatz). Головне речення завжди має незалежний, самостійний характер, в той час як придаткове завжди підпорядковується головному. Даний підрядний зв'язок може бути виражено або підрядними сполучниками, з'єднуючими головні речення з підрядними, або сполучними словами - відносними займенниками і прислівниками.  

   Зворотній порядок слів у німецькій мові обумовлений суто граматичними причинами – розміщенням другорядного члена на першому місці. Підмет у німецькій мові при зворотному порядку слів знаходиться всередині рамки, частіше він стоїть безпосередньо після відмінюваної форми присудка.  При зворотному порядку слів, якщо підмет виражено іменником, додаток у формі займенника в будь-якому разі буде передувати підмету.

  Інколи сполучникові слова (або сполучники) утворюють у підрядному реченні особливу рамкову конструкцію, всередині якої розташовуються всі інші члени даного речення. У випадках, коли сполучникові слова виконують функції підмета в підрядному, за підметом випливають всі інші члени підлеглого реченя в звичайному для додаткового речення порядку, формуючи рамкову конструкцію.

Таким чином, порядок слів в німецькому реченні в розумінні сучасної синтаксичної науки – складне, багато аспектне явище, що навряд чи може бути вивчене до кінця. 

Замовити курсову роботу  Порядок слів у німецькому реченні: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!