Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Облік основних засобів на прикладі ТОВ «Промінь»

облік основних засобів на підприємствіКурсова робота на тему: Облік основних засобів  на прикладі ТОВ «Промінь»

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. Економічний зміст основних засобів  підприємства

1.1 Сутність та роль основних засобів в господарській діяльності підприємства

1.2 Економічний механізм формування основних засобів на підприємстві

1.3 Нормативно-методичне забезпечення обліку основних засобів

 1.4 Організаційно-технологічна та економічна характеристика ТОВ «Промінь»

Розділ 2. Облік основних засобів в ТОВ «Промінь»

2.1 Характеристика господарських засобів з обліку основних засобів

2.2 Організація первинного обліку  основних засобів

2.3 Організація аналітичного обліку основних засобів

2.4 Організація синтетичного обліку основних засобів та ведення Головної книги

Розділ 3. Удосконалення обліку основних засобів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 Детальніше про курсову роботу  на тему: Облік основних засобів  на прикладі ТОВ «Промінь». Кількість сторінок - 41, список літератури - 31, є додатки, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Висновок

  Основні засоби – це вартісна форма існування засобів праці, які тривалий час, не змінюючи при цьому своєї натуральної форми, багаторазово беруть участь у процесі виробництва, поступово спрацьовуються й частинами (шляхом амортизаційних відрахувань) переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції.

    Під фінансовим механізмом можна розглядати певну визначену послідовність профінансованих економічних явищ, які відбуваються завдяки поштовху, спровокованому державним регулюванням. У цьому разі можна зазначити, що фінансовий механізм є тактичним засобом досягнення стратегічної мети як підприємства, так і держави. Для ефективного функціонування економічного механізму, а отже і механізму фінансового, необхідне виконання певних умов.

    Важливим регулятором ведення обліку основних засобів та складання звітності є нормативно-правове регулювання.  Найважливішим законодавчим актом є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р №996-XIV зі змінами та доповненнями. Даний Закон регулює систему ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також їх державне регулювання на підприємстві в цілому.

     ТОВ «Промінь» -  суб'єкт господарювання, що  наділений засобами, майном, здійснює господарську діяльність, направлену на отримання фінансового результату і зобов'язаний відповідно до чинного законодавства вести бухгалтерський облік і складати звітність. Під об'єктом обліку розуміють конкретний засіб (майно), джерело його утворення та його рух в процесі відтворення. Об'єктом обліку ТОВ є також факти, дії і події господарської діяльності, які характеризують стан та використання ресурсів, процеси придбання засобів виробництва продукції та її збуту, розрахункові відносини підприємства з юридичними та фізичними особами, фінансовий стан та результати діяльності підприємства.

     Мета первинного обліку основних засобів – збирання та обробка даних про факти господарської діяльності, їх подальше перетворення на інформацію, яка дає можливість апарату управління розробляти та ухвалювати рішення і уникати економічних прорахунків. Змістом первинного обліку є первинне спостереження та сприйняття господарського факту (явища або процесу), вимірювання в натуральному та вартісному вираженні, фіксування в носіях облікової інформації – документах.

    Аналітичний облік основних засобів ведуть в інвентарних картках, які є спеціалізованими для кожного їх виду: для будівель, споруд, машин і обладнання, групового обліку однотипних об'єктів. Інвентарні картки містять інформацію про технічні особливості об'єкта, їх інвентаризаційний номер, первісну вартість, норму амортизації тощо.

     Після реєстрації дані меморіальних ордерів записують у Головну книгу, яка є систематичним регістром синтетичного обліку. Рахунки у Головній книзі будують за шаховим принципом у вигляді двосторонніх багатографних таблиць, окремі графи яких призначені для запису операцій у розрізі кореспондуючих рахунків. Така будова Головної книги полегшує контроль кореспондуючих рахунків, дає змогу аналізувати обороти за даними рахунків синтетичного обліку. Тому  Головну книгу часто називають контрольною відомістю, а саму форму бухгалтерського обліку - контрольно-шаховою

  Первинний, синтетичний та аналітичний облік основних засобів в основному відповідає вимогам, але система бухгалтерського обліку потребує певного вдосконалення. На більшості підприємств не завадило б посилити контроль за збереженням та використанням основних засобів, а також контроль за документальним оформленням операцій з ними.

Замовити курсову роботу на тему "Облік основних засобів  на прикладі ТОВ «Промінь»": 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!