Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Текстоцентричний підхід в процесі навчання української мови

навчання української мовиКурсова робота з методики викладання української мови на тему: Текстоцентричний підхід в процесі навчання української мови (5-7 клас)

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ТЕКСТОЦЕНТРИЧНОГО ПІДХОДУ В  ПРОЦЕСІ  НАВЧАННЯ  УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

1.1 Текстоцентричний підхід у сучасній мовній освіті

1.2 Реалізація текстоцентричного підходу до навчання мови у 5-7 класах

Розділ 2. МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕКСТОЦЕНТРИЧНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 2.1 Методичні особливості реалізації текстоцентричного підходу в процесі навчання української мови у 5 класі 

2.2  Методичні аспекти реалізації текстоцентричного підходу в процесі навчання української мови у 6-7 класах 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 Детальніше  про курсову роботу з   методики викладання української мови на тему: Текстоцентричний підхід в процесі навчання української мови (5-7 клас). Кількість сторінок - 34,  список літератури - 30 джерел, є додаток. Ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВОК

У курсовій роботі  з’ясовано, що текстоцентричний підхід до вивчення мовних одиниць сформувався у ХІХ. Цей підхід орієнтує дослідників на розгляд слова (чи іншої мовної одиниці) у мовленні, у його функціональних виявах. Він дає можливість досліджувати функціонування різних типів текстів відповідно до сфери, умов і настанов мовної комунікації. Основним принципом зазначеного підходу є те, що його ядром є поняття «текст». Тобто епіцентром заняття під час застосування текстоцентричного підходу стає текст як засіб формування мовних і мовленнєвих умінь та навичок.

Узагальнено, що текстоцентричний підхід – необхідна умова досягнення нової якості освіти у формуванні ключових компетенцій і відповідає основним завданням вивчення української мови та літератури, бо епіцентром уроку стає текст як засіб виховання всебічно розвиненої, творчої, національно свідомої, духовно багатої особистості, яка комунікативно виправдано вміє користуватися мовними засобами в усіх сферах суспільної діяльності, спираючись на багатство рідного слова.

Виявлено, що використання текстоцентричного підходу у процесі навчання мови має ряд суттєвих переваг і сприяє:

засвоєнню мовних та мовленнєвих знань;

розвитку мовленнєвих здібностей;

використанню інтонації як риторико-мелодійного боку мовлення (логічний наголос, пауза, темп, мелодика, тембр голосу);

формуванню та розвитку діалогічних та монологічних висловлювань;

відтворенню чужих і створенню власних висловлювань;

активізації пізнавальної діяльності учнів;

формуванню вміння висловлювати власні думки;

розвитку емоційної і естетичної чутливості учня;

вихованню духовно-моральних якостей.

Текстоцентричний підхід до навчання мови розглядаємо як методологічний орієнтир у забезпеченні ефективної системи навчання на текстовій основі, з використанням текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення. Відповідно зазначений підхід – це своєрідний дороговказ на шляху формування патріотично вихованої, духовно багатої мовної особистості з використанням текстів як носіїв інформації, джерел структурування знання, засобів навчання й продуктів мовленнєвої діяльності. 

Ефективність реалізації текстоцентричного підходу до мовної освіти залежить від систематичного поєднання читацької, аналітичної, репродуктивно- конструктивної, інтерпретувальної, творчої, редагувальної роботи з текстами різних типів, стилів, жанрів, що забезпечує гарантований розвивальний вплив на юного носія мови. Осмислене запровадження цього підходу, з використанням текстів різних стилів, мовленнєвих типів, жанрових зразків, і водночас надання пріоритету в шкільному навчанні мови природовідповідним високохудожнім текстовим зразкам веде до оволодіння багатством форм і способів мислення, сприяє гармонійному формуванню інтелектуальної та емоційно-вольової сфери учня, потреби у вдосконаленні мовленнєвої культури.

Таким чином, нові підходи в навчанні української мові на основі текстоцентричного підходу дозволяють здійснити формування мовної, лінгвістичної, культурологічної і комунікативної компетенцій й забезпечує органічну єдність пізнання системи, структури і розвитку мови. Сучасна методика навчання української мови активно використовує текстоцентричний підхід з метою виходу на новий, більш високий рівень володіння мовою як засобом комунікації, а також для успішного формування мовної культури і особистості учня.

За результатами проведеного теоретичного аналізу  можна зробити висновок, що реалізація текстоцентричного підходу на уроках української мови в 5-7 класах дасть змогу оптимізувати узагальнення й систематизацію знань учнів з української мови, формування в них мовленнєвих умінь і навичок.

Замовити курсову роботу з  методики викладання української мови на тему: Текстоцентричний підхід в процесі навчання української мови (5-7 клас): 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!