Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Особливості організації рухливих ігор на свіжому повітрі в режимі групи продовженого дня

рухливі ігри у групі продовженого дняКурсова робота з педагогіки на тему: Особливості організації рухливих ігор на свіжому повітрі в режимі групи продовженого дня

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХЛИВИХ ІГОР В РЕЖИМІ ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ

1.1 Значення рухливих ігор для гармонійного розвитку молодшого школяра

1.2 Класифікація  рухливих ігор та їх характеристика

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХЛИВИХ ІГОР В РЕЖИМІ ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ

2.1 Методика проведення рухливих ігор на свіжому повітрі в умовах ГПД

2.2 Методичні рекомендації щодо організації рухливих ігор в режимі групи продовженого дня

 ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 Детальніше про курсову роботу з педагогіки на тему: Особливості організації рухливих ігор на свіжому повітрі в режимі групи продовженого дня. Кількість сторінок - 27, список літератури - 20, є додаток, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

У дослідженнях багатьох вчених відзначається, що рухливі ігри – це природна біологічна необхідність, ступінь задоволення якої багато в чому визначає структурний та функціональний розвиток організму дітей. Адже правильно організована рухова активність у дитинстві створює передумови для нормальної життєдіяльності організму людини в дорослому віці. Вона відіграє роль регулятора росту організму, є необхідною умовою для становлення та удосконалення дитини як біологічної істоти і соціального суб’єкта.

Узагальнено, що цінність рухливих ігор полягає в тому, що вони розвивають рухи дітей, спонукають бути активним, діяльним, міркувати, досягати успіху, зміцнюють нервову систему, поліпшують апетит, розвивають психічні та моральні якості  - колективізм, дисциплінованість, сміливість, винахідливість, рішучість, чесність, повагу. Рухливі ігри є чудовим виховним засобом, і успішне проведення їх значною мірою залежить від знань раціональної методики і творчого використання її педагогом.

Під готовністю вихователя ГПД  до організації рухливих ігор на свіжому повітрі ми розуміємо систему послідовних дій, які основані на знаннях змісту, методів та прийомів ігрової діяльності, які можуть бути реалізовані в режимі групи ГПД.

Підсумовано, що критеріями відбору рухливих ігор на свіжому повітрі в режимі групи продовженого дня служать такі положення:

1. Ігри мають бути різними і нескладними по структурі рухів.

2. Основними вправами в іграх повинні бути види природних рухів, такі як: біг, стрибки, метання, подолання перешкод, вправи на увагу.

3. Руховий вміст ігор має бути зведений до розвитку основних фізичних якостей та відповідати віковим особливостям учнів початкових класів. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Васьков Ю.В. Нетрадиційні рухливі ігри в си¬стемі фізичного виховання учнів / Ю.В. Васьков. - Х.: Вид-во „Ранок”, 2010. - 192 с.

2.Ващенко О.М., Кудикіна Н.В., Люріна Т.І., Романенко Л.В. Рухливі ігри в початковій школі: Навчально-методичний посібник. - К.: Навчальна книга, 2002. - 80 с.

3.Вільчковський Е.С., Курок О.І. Народна рухлива гра – основний засіб фізичного виховання дошкільнят // Традиції фізичної культури в Україні: Зб. наук. статей / За заг. ред. С.В. Кириленко, В.А. Старкона, А.В. Цьося. – К.: ІЗМП, 1997. – 147-153.

4.Гриценко С. В. Використання ігрової діяльності у навчальному процесі: з досвіду роботи / С. В. Гриценко // Початкове навчання та виховання : Науково-методичний журнал. - 2016. - N 34/36. - С. 12-20.

5.Демчишин А.П., Артюр З.М., Демчишин В.А., Фалес И.Г.  Рухливі та спортивні ігри в школі. К.: Освіта, 1992. -175с.

6.Діхтяренко З. Духовно-моральна цінність рухливих ігор у позакласній роботі, як ефективний засіб розвитку фізичних якостей учнів / З.Діхтяренко // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2003. – No 3-4. – С. 59-61.

7.Дубогай О.Д. Інтеграція пізнавальної і рухо¬вої діяльності в системі навчання і виховання школярів / О.Д. Дубогай, Б.П. Пангелов, Н.О. Фролова, М.І. Горбенко. - К.: Оріяни, 2001. - 152 с.

8.Єфімова Н.Г. Методика проведення рухливих ігор. -К.: Рад.школа, 1969. – 104 с.

9.Кузик О. П. Органiзацiя роботи в групi продовженого дня в 1 – 4 класах / О.П. Кузик. – К. : ВД «Професiонал», 2009. – 160 с.

10.Міщенко О. В. Рухливі ігри в навчальному процесі молодших школярів / О. В. Міщенко // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних та рухливих ігор: Тези наук.-практ. конф. – Львів, 1997. – С. 65 - 66.

11. Морарь С. І. Здоров’я і харчування [Текст] : гра-бесіда / С. І. Морарь // Вихователю ГПД. Усе для роботи : науково-методичний журнал. - 2016. - N 3. - С. 19-23

12.Морозова З. В. Група продовженого дня: методичний посібник для вихователя / З. Морозова. — Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. — 160 с.

13.Мудрик С.Б. Вплив національних рухливих ігор на розвиток фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку// Педагогіка, психологія та методико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту.: Збірник наукових праць. - Харків. ХХХШ 1999, - №6. -с. 19-24.

14.Олійник І. О. Рухливі ігри: [навчальний посібник] / І. О. Олійник, К. Г. Єрусалимець. – Кременець: КОГПІ, 2005. – 104 с.

15.Рухливі ігри як засіб фізичного виховання молодших школярів: Методичні рекомендації/ Упорядник Кондратюк Л.В. – міський методичний кабінет, 2010. - 77 с.

16.Самук  Т. Б. Проведення рухливих ігор у ГПД [Текст] : методичні рекомендації / Т. Б. Самук // Вихователю ГПД. Усе для роботи : науково-методичний журнал. - 2016. - N 3. - С. 2-5

17.Твердохліб Ж.О., Погребенник Л.І. Рухливі ігри для сучасної школи: Методичні матеріали. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 62 с.

18.Цьось А.В. Українські народні ігри та забави: Навч. посібник.- Луцьк: Надстир'я 1994. – 96 с.

19.Шептицький В.Ф. Роль та місце спортивних та рухливих ігор у навчально-виховній роботі з учнями допоміжних шкіл / В.Ф. Шептицький // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2004. – No 11. – С. 72-77.

 20.Шутько В. В. Методика застосування рухливих ігор в початковій школі: [методичні рекомендації] / В. В. Шутько. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ» КПІ, 2014. – 93 c.

 Замовити курсову роботу з педагогіки на тему: Особливості організації рухливих ігор на свіжому повітрі в режимі групи продовженого дня:  067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!