Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Правосвідомість як соціокультурний феномен. Функції правосвідомості

правосвідомістьКурсова робота з теорії права і держави на тему: Правосвідомість як соціокультурний феномен. Функції правосвідомості у механізмі правового регулювання.

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1.Теоретичні аспекти поняття правосвідомості

1.1.Поняття правосвідомості у науковій літературі

1.2.Структурні компоненти правосвідомості

1.3.Види правосвідомості

 Розділ 2.  Зв'язок функцій правосвідомості з механізмом правового регулювання

2.1.Функції правосвідомості у механізмі правового регулювання 

2.2.Шляхи підвищення рівня правосвідомості в сучасному суспільстві

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 Детальніше про курсову роботу з теорії права і держави на тему: Правосвідомість як соціокультурний феномен. Функції правосвідомості у механізмі правового регулювання. Кількість сторінок - 31, список літератури - 20, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 ВИСНОВКИ

З’ясовано, що зовнішнім проявом властивостей правосвідомості є функції, які вона виконує. Функції правосвідомості  це основні напрями впливу правосвідомості на розвиток суспільних відносин, на фор¬мування особистості та її поведінку. Функції правосвідомості в механізмі правового регулювання формулюються як основні напрямки впливу правосвідомості на цей механізм або його окремі елементи, в яких виявляється призначення правосвідомості як самостійного елемента механізму правового регулювання.

Виявлено, що у сучасній юридичній науці відсутній єдиний підхід до визначення функцій правосвідомості, що зумовлено передовсім полісемантичністю самого терміна «функція».  У вітчизняній юридичній науці широкого поширення набула функціональна модель правосвідомості, що містить гносеологічну, емоційно-оцінювальну та поведінкову функціональні підструктури правосвідомості, які, у свою чергу, здійснюють пізнавальну, оцінювальну та регулятивну функції.

Пізнавальна та оціночна функції правосвідомості реалізуються відповідно правовою ідеологією і правовою психологією – її структурними елементами. 

Сутність пізнавальної  функції полягає в тому, що завдяки правосвідомості забезпечується отримання, накопичення, систематизація й оновлення знань про правові явища, розуміння їх змісту.  Отже, пізнавальна (або інформативно-пізнавальна) функція правосвідомості полягає у тому, що людина на основі набутих юридичних знань та юридичного досвіду формує уявлення про чинне право, зокрема, про свої суб’єктивні права і юридичні обов’язки. Зазначимо, що ефективність вказаної функції правосвідомості залежить від рівня правової інформованості людини та залучення її до системи правових відносин.

Змістом оціночної функції є сприйняття відповідних правових явищ з точки зору їх корисності (некорисності), справедливості (несправедливості), ефективності (неефективності). Ця функція характеризує критичне ставлення до різних правових явищ. Таким чином, основне призначення оціночної функції правосвідомості полягає у формуванні в свідомості людини певного правового стереотипу, варіанта поведінки і, що особливо важливо, готовності до такої поведінки, яка, хоч і не реалізується ще в конкретних діяннях, свідчить про націленість суб’єкта на переведення правових приписів у реальну площину.

Зміст регулятивної  функції полягає в тому, що на підставі правової свідомості відбувається вибір варіанту правової поведінки. Це центральна функція правової свідомості, оскільки саме вона забезпечує практичне здійснення правового регулювання. Регулятивна функція, яка характеризує діяльнісну сторону правосвідомості людини, реалізується двома елементами в сукупності. 

Узагальнено, що реальна роль правосві¬домості в житті сучасного суспільства, насправді, виходить за межі трьох зазначених функцій і виявляється також у правотворчості, правовому прогнозуванні, моделюванні правових ситуацій та ін. Зокрема, функція правового моделювання полягає в розробленні нормативних і індивідуальних моделей правової поведінки та юридичних актів, через які ці правила виражаються зовні. Змістом світоглядної підфункції є створення юридичних понять (категорій), юридичних конструкцій, правових концепцій (теорій), правових ідеалів та правових цінностей.

Наголошено, що правосвідомість виявляється на всіх стадіях механізму правового регулювання, впливає на функціонування практично кожного елемента правової системи. Одним із найбільш поширених є розуміння функцій правосвідомості як напрямів впливу цього явища на суспільні відносини. Таке розуміння, по суті, відповідає традиційним уявленням про функції права і загалом правильно характеризує функціонування правосвідомості. 

Проаналізувавши основні функції правової свідомості, вважаємо за необхідне наголосити, що класифікація та побудова їх ієрархії є певною мірою умовними, оскільки у реальному житті ці функції, будучи самостійними й самодостатніми, тісно пов’язані між собою.

Замовити курсову роботу з теорії права і держави на тему: Правосвідомість як соціокультурний феномен. Функції правосвідомості у механізмі правового регулювання:  067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!