Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування мовно-мовленнєвої компетентності на уроках української мови у початковій школі

мовно-мовленнєві компетенціїКурсова (випускна) робота на тему: Формування мовно-мовленнєвої компетентності  на уроках української мови у початковій школі

Інший варіант теми: Формування  мовно-мовленнєвої компетентності молодших школярів

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1.  Теоретичні засади  формування мовленнєвої компетентності на уроках  української  мови

1.1. Проблема формування мовно-мовленнєвої компетентності молодших школярів 

1.2. Розвиток зв’язного мовлення учнів як чинник формування мовно-мовленнєвої  компетентності 

Розділ 2. Методика формування мовленнєвої  компетентності на уроках української мови

2.1. Практичний досвід формування мовленнєвої компетентності молодших школярів на уроках української мови 

2.2. Методичні рекомендації щодо формування мовленнєвої компетентності на уроках української мови в  початковій  школі

ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 Детальніше про курсову роботу на тему: Формування мовно-мовленнєвої компетентності  на уроках української мови у початковій школі / Формування мовно-мовленнєвої компетентності молодших школярів. Кількість сторінок - 37 (з додатками), список літератури - 30, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВОК

Мовна освіта в Україні передбачає удосконалення технології навчального процесу, наближення до вимог сучасного суспільства, що потребує високоосвічених, інтелектуально розвинених громадян, які вільно можуть спілкуватися між собою, утверджуючи статус української мови як рідної і державної. Досягти цього сучасна школа може за умов підвищення рівня навчання мови, розв’язання методичних проблем, пошуків нових підходів до навчання мови в школах усіх типів. Це чітко відзначено в Законі про освіту в Україні, концепціях мовної освіти і Державному стандарті базової і повної середньої освіти. Основи цих знань закладаються у початковій школі.

Якісні зміни в системі освіти спрямовані на те, щоб знання, здобуті в школі, були корисними для людини у її подальшому житті й професійному становленні. Знання учнів  мають бути не просто інформаційним багажем, а ключем до розв’язання всіх проблем особистісного, професійного чи суспільного характеру. Забезпеченню реалізації цих позицій сприяє технологія компетентнісного навчання, як наріжне поняття сучасної освіти.

Державним стандартом початкової загальної освіти передбачено, що освітня галузь «Мова і література» покликана забезпечити опанування молодшими школярами української мови  як засобу спілкування й пізнання, прилучення до скарбниць духовності й культури, виховання громадянськості, патріотизму, національної самосвідомості.

Метою навчання української мови в початковій школі є формування комунікативної компетенції учнів, що означає не тільки засвоєння знань мовної системи, вироблення умінь і навичок, але й формування в них свідомого ставлення до рідної мови, прагнення до спілкування українською мовою в різних життєвих ситуаціях. У мовленнєвій діяльності розрізняють мовну компетенцію і мовленнєву, яка охоплює лексичну, фонетичну, граматичну, діалогічну компетенції. Мовленнєва компетенція виявляється у виробленні вмінь користуватись усною і писемною мовою, багатством її засобів виразності у залежності від цілей та задач висловлювання і сфери суспільного життя.

Розвиток зв’язного мовлення ─ провідний принцип навчання рідної мови в початкових класах. Він охоплює всі сторони мовленнєвої діяльності учнів. Програмою передбачається набуття учнями елементарних знань про мовлення: усне і писемне, діалогічне і монологічне; про особливості висловлювань, обумовлені їх комунікативними завданнями, ситуацією спілкування. Ці напрями роботи з розвитку мовлення становлять основу для формування у молодших школярів мовленнєвої компетентності.

Нині перед вчителем початкових класів стоїть нелегке завдання – не тільки забезпечити опанування учнями лінгвістичною теорією і формувати мовленнєві та комунікативні уміння, а й цілеспрямовано збагачувати інтелект школярів, задовольняти їхні естетичні потреби, розширювати знання про навколишній світ, історію, культуру, суспільства, моральні й етичні принципи життя тощо.  

     Відповідно до освітніх вимог необхідно осучаснювати технології навчання, змінювати традиційні рамки сучасного уроку української мови, оновлювати процес його проведення, посилювати змістову місткість, модернізувати структуру. Успіх у навчанні української мови та літератури прямо пропорційно залежить від креативності вчителя в підготовці та проведенні уроку, бажання навчити і майстерності передати свої знання учням.

      Орієнтиром у формулюванні навчальних цілей уроку української мови у початкових класах є визначені в програмі з української мови державні вимоги до рівня засвоєння змісту мовної і мовленнєвої ліній. Слід також брати до уваги, яке місце займає урок в системі уроків, присвячених вивченню теми чи розділу. Залежно від цього буде зрозумілим, на якому рівні учні мають засвоїти програмовий матеріал на конкретному уроці: одержати уявлення про мовні одиниці чи знати їх істотні ознаки, розпізнавати мовні одиниці або явища чи застосовувати правила їх уживання, використовувати мовні знання й уміння на репродуктивному чи творчому рівнях.

Сучасний урок повинен захоплювати учнів, пробуджувати інтерес до навчальної діяльності, формувати навчально-пізнавальні вміння, здатність до самоорганізації, самонавчання, самоперевірки, самоконтролю, рефлексії, виховувати соціально активну, цілеспрямовану, культурну, ерудовану особистість, здатну співпрацювати в колективі. З огляду на це, обов’язковими структурними компонентами (етапами) сучасного уроку української мови в початковій школі мають бути:

а) організаційний момент;

б) мотивація навчання;

в) визначення теми і мети уроку;

г) навчально-пізнавальна діяльність учнів;

ґ) застосування мовних знань і вмінь;

д) мовленнєво-творча діяльність;

е) підсумок уроку.

На допомогу сучасному вчителеві приходять мультимедійні засоби навчання, які дають змогу імітувати реальне комунікативне середовище, створювати ситуації, в яких учень навчається розв’язувати комунікативні завдання з метою оволодіння спілкуванням, це і сприяє формуванню мовної особистості учня молодшого шкільного віку. Виховання інтересу дитини до навчання значною мірою залежить від особистості вчителя. Тому однією з визначальних умов формування мовленнєвої компетенції молодшого школяра є здатність педагога організувати творчий пошук учнів. Бажання творити рідко виникає саме по собі. Для цього потрібні передумови: 

-постійний творчий пошук учителя в навчально-виховному процесі;  

-його висока педагогічна майстерність, 

-сприятливий мікроклімат в учнівському колективі; 

-творче натхнення всіх учасників процесу навчання.

Замовити курсову роботу на тему "Формування мовно-мовленнєвої  компетентності  на уроках української мови у початковій школі" / Формування мовно-мовленнєвої компетентності молодших школярів":  067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!