Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Радіоекологічний моніторинг водних об’єктів або територій

моніторинг водних об'єктівКурсова робота з моніторингу довкілля на тему: Радіоекологічний моніторинг водних об’єктів або територій.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ  1. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ  ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ

1.1 Фактори радіоактивного забруднення водного середовища

1.2 Система моніторингу водних об'єктів 

1.3 Методи та терміни відбору проб на водних об’єктах

1.4 Об'єкти державного моніторингу природних вод України

РОЗДІЛ  2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 

 2.1 Завдання та методи радіоекологічного моніторингу 

2.2 Методи радіоекологічного моніторингу водних об’єктів

2.3 Організація радіоекологічного моніторингу

2.4 Оцінка рівня радіоактивного забруднення води

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Детальніше про курсову роботу з моніторингу довкілля на тему: Радіоекологічний моніторинг водних об’єктів або територій.  Кількість сторінок - 36, список літератури - 23, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Радіоекологічний моніторинг − комплексна інформаційно-технічна система спостережень, оцінювання, аналізу та прогнозування радіаційного стану біосфери, радіаційної ситуації поблизу атомних електростанцій, наслідків аварій на об’єктах ядерно-паливного циклу. 

Головним завданням радіоекологічних досліджень є комплексне оцінювання стану екосистеми, включаючи її дію на людину. Воно реалізується у процесі радіоекологічного моніторингу як складової загального екологічного моніторингу. Головними завданнями радіоекологічного моніторингу є:

-спостереження та контроль за станом забрудненої радіонуклідами зони, її окремих особливо шкідливих ділянок та пропонування заходів щодо зниження шкідливості;

-моніторинг стану об'єктів природного середовища за одними і тими самими параметрами, які характеризують радіоекологічну ситуацію як у зоні забруднення, так і за її межами;

-виявлення тенденцій до змін природного середовища, спричинених функціонуванням екологічно небезпечних об'єктів і при реалізації заходів, що проводяться на забруднених територіях;

-з'ясування тенденцій до змін стану здоров'я населення, яке проживає на забруднених радіонуклідами територіях;

-інформаційне забезпечення прогнозу радіоекологічної ситуації в забрудненій зоні та країні загалом.

  Радіологічний моніторинг реалізують у трьох напрямах: базовий (стандартний), кризовий (оперативний), науковий (фоновий).

Базовий радіоекологічний моніторинг здійснюють за допомогою мережі пунктів спостережень, яка охоплює всю територію країни, включаючи служби радіаційного контролю на ядерному виробництві.

Система кризового радіологічного моніторингу формується на основі діяльності територіальних служб спостереження і контролю радіоекологічних параметрів навколишнього середовища на територіях, де виникли несприятливі радіологічні ситуації.

Радіоекологічний моніторинг здійснюється за такими напрямами:

1. Моніторинг ландшафтно-геологічного середовища з метою одержання базової інформації для оцінювання і прогнозування загальної радіоекологічної обстановки на забруднених радіонуклідами територіях і їхнього впливу на екологічний стан прилеглих територій;

2. Моніторинг поверхневих і підземних водних систем;

3. Моніторинг природоохоронних заходів і споруд;

4. Моніторинг локальних джерел радіонуклідного забруднення: об'єкт «Укриття», ставок-охолоджувач, пункти захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) і пункти тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ), ЧАЕС та її інфраструктура тощо;

5. Моніторинг агробіоценозів і агроландшафтів;

6. Медичний і санітарно-гігієнічний моніторинг.

Науковий радіоекологічний моніторинг реалізують координуючі структури на базі науково-дослідних закладів (підрозділів НАН України), які розробляють методи та програми радіологічних досліджень.

Радіологічний моніторинг, який здійснюється у розвинутих країнах, є підсистемою екологічного моніторингу і передбачає спостереження за гамма-фоном та здійснення постійного радіологічного контролювання небезпечних радіаційних об'єктів виробничо-господарської діяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Ауров В.В. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища / Ауров В.В. Одеса, ТЕС, 2002. ―284 с.

2.Виставна Ю.Ю. Конспект лекція з дисципліни “Моніторинг довкілля” для студентів заочної форми навчання – 2012.

3. Дуднікова І.І. Моніторинг довкілля/ Дуднікова І.І., Пушкін С.П. К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2007.Ч.1. ―272 с. Ч.2. ―312 с.

4.Забокрицька М. Р. Основні завдання екологічного моніторингу та оцінки якості річкових вод / Забокрицька М. Р., Мольчак Я. О., Хільчевський В. К. // Фізична географія і геоморфологія, 2002., вип. 43. – С. 47-53.

5.Іванов Є.А. Радіоекологічні дослідження: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 149 с.

6.Клименко М. О. Моніторинг довкілля : підручник / Клименко М. О., Прищепа А. М., Вознюк Н. М. — К. : Академія, 2006. — 360 с.

7.Клименко М.О. Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології/ Клименко М.О., Скрипчук П.М. К.: Академія, 2006. ― 366 с.

8.Ковальчук І.П., Курганевич Л.П. Гідроекологічний моніторинг: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 254 с.

9.Косовець О. О. Сучасний стан моніторингу природних вод в національній гідрометслужбі України / Косовець О. О. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2002. – Т. 3. – С. 14-24.

10.Крайнюков О. М. Моніторинг довкілля: підручник / О. М. Крайнюков.  Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 176 с.

11.Красовський Г. Я. Інформаційні технології космічного моніторингу водних екосистем і прогнозу водоспоживання міст / Г. Я. Красовський, В. А. Петросов – К. : Наукова думка, 2003. – 224 с.

12.Кубланов С. Х. Моніторинг довкілля : навчально-методичний посібник / Кубланов С. Х., Шпаківський Р. В. — К., 1998. – 92 с.

13.Кукурудза С. І. Моніторинг природних комплексів / Кукурудза С. І. Гумницька Н. О., Нижник М. С. – Львів, 1995. – 386 с.

14.Лялюк О. Г. Моніторинг довкілля : навчальний посібник / Лялюк О. Г., Ратушняк Г. С. — Вінниця : ВНТУ, 2004. — 140 с.

15.Мацнєв А.І. Моніторинг та інженерні методи охорони довкілля: навч. посіб. / А. І. Мацнєв, С.Б. Проценко, Л.А. Саблій. – Рівне: Рівенська друкарня, 2000. – 504 с

16.Методи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища: Навчальний посібник/ Масікевич Ю.Г. та ін. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 344 с.

17.Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища/ Масікевич Ю.Г., Гринь С.О., Герецун Г.М. та ін. Чернівці, Зелена Буковина, 2005. ― 341 с.

18.Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / [Романенко В. Д., Жукинський В. М., Оксіюк О. П. та ін.]. – К.: СИМВОЛ–Т, 1998. – 28 с.

19.Мидоренко Д.А. Мониторинг водных ресурсов: учеб. пособие. / Д.А. Мидоренко, В.С. Краснов – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2009. – 77 с.

20.Моніторинг довкілля: підручник / [Боголюбов В. М., Клименко М. О., Мокін В. Б. та ін.] ; під ред. В. М. Боголюбова. [2-е вид., перероб. і доп.]. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 232 с.

21.Моніторинг і методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: Навчальний посібник/ Ісаєнко В.М., Лисиченко Г.В., Дудар Т.В., Франчук Г.М., Варламов Є.М. – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2009, – 316 с.

22.Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2014році [Електронний ресурс – Режим доступу]: http://www.menr.gov.ua/dopovidi

 

23.Полетаева Л.М. Моніторинг навколишнього природного середовища/ Полетаева Л.М., Сафранов Т.А. ― К.: КНТ, 2007. ― 172 с.

Замовити курсову роботу з моніторингу довкілля на тему: Радіоекологічний моніторинг водних об’єктів або територій:  067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!