Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Ономастичні реалії на позначення особливостей історичного розвитку Канади

ономастичні реаліїКурсова робота з лінгвокраїнознавства на тему: Ономастичні  реалії на позначення особливостей історичного розвитку Канади

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОНОМАСТИЧНІ РЕАЛІЇ ЯК ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧА КАТЕГОРІЯ

1.1 Поняття ономастичної реалії у науковій літературі

1.2 Ономастичні реалії як засіб вираження національно-культурної своєрідності 

РОЗДІЛ 2. ЛІНГВО-СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ОНОМАСТИЧНИХ  РЕАЛІЙ КАНАДИ 

2.1 Ономастичні  реалії на позначення особливостей історичного розвитку Канади

2.2 Лексико-семантична природа ономастичних реалій – канадизмів

2.3 Особливості перекладу ономастичних  реалій

ВИСНОВКИ

РЕЗЮМЕ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 Детальніше про курсову роботу з лінгвокраїнознавства на тему: Ономастичні  реалії на позначення особливостей історичного розвитку Канади. Кількість сторінок - 32, список літератури - 30, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 ВИСНОВКИ

Ономастичні реалії (власні назви) - це лексичні одиниці (слова та словосполучення) однієї з мов, які не мають ані повних, ані часткових еквівалентів серед лексичних одиниць певної мови.

Ономастичні реалії вважаються мовною універсалією, оскільки вони наявні майже в усіх мовах світу, функціонують із давніх часів, вживаються масово, демонструють спільність своїх основних ознак. Будучи представленими практично у всіх сферах суспільного життя, ономастичні реалії знаходять своє найглибше відображення в плані збереження і відтворення історичного розвитку країни. Ономастична лексика найбільш чітко окреслює час і простір, в якому розгортається історична дія. Отже, значення ономастичних реалій у зображенні певної історичної доби будь-якого етносу  є надзвичайно важливим.

У курсовій роботі з’ясовано, що до ономастичних реалій вчені відносять насамперед географічні назви (топоніми), особливо ті, що мають культурно-історичні асоціації; антропоніми – імена історичних особистостей, суспільних діячів, вчених, письменників, діячів мистецтва, популярних спортсменів, персонажів художньої літератури й фольклору, назви творів літератури та мистецтва; історичні факти й події в житті країни; назви державних і суспільних установ.

Узагальнено, що лексико-тематичну групу топонімів в канадському варіанті англійської мови можна розподілити на такі підгрупи: ойконіми (Chibougamau); гідроніми (Abitibi Lake); хороніми (Innuitian Region); ороніми (Adirondack Mountains); урбоніми (Coquitlam).

Виявлено, що ономастика дає багатющий матеріал для історії мови, історії народу, її даними користуються археологи, етнографи, географи та представники інших наук. Ту чи ту інформацію, особливо етнічну, ховають у собі всі топоніми, антропоніми, теоніми та інші розряди власних назв. Реалії нерозривно пов’язані з культурою та історією певного народу і є для його мови загальноуживаними і в той же час чужими для інших мов. Основними рисами реалій є їх колорит  та національно-культурна своєрідність. Тож для адекватного відтворення реалій перекладач повинен користуватися не лише своїми мовними знаннями, а й екстралінгвістичними (фонові знання).

З'ясовано, що у  Канаді мовне контактування між прийшлим і корінним населенням проходило в три етапи. Ономастичні реалії, що відворюють історичний розвиток Канади, у науковій літературі часто ототожнюють з поняттям «канадизми».  Слід зауважити, що на сучасному етапі досліджень канадського варіанта англійської мови, не існує загальноприйнятого визначення поняття “канадизм”. На думку вчених, такі лексичні одиниці доречніше називати реаліями.

Досліджено, що в канадському варіанті англійської мови виділяють п’ять сфер максимальної концентрації “псевдоканадизмів”, які позначають канадські реалії. Слід зазначити, що переважна більшість реалій представлена ономастичними реаліями, денотат яких позначає різні державні інститути й організації. Вони нейтральні в контексті і як правило несуть конототивну інформацію. Наприклад: National Union party – партія національного союзу, Federal parliament – федеральный парламент, тощо.

Найбільш дієвими способами перекладу ономастичних реалій, які враховують міжкультурний аспект є транскрипція (транслітерація), калькування, описовий переклад. Нами було встановлено, що транскрипція (транслітерація) використовується переважно при відтворенні власних імен, географічних назв, назв фірм, газет; калькування - при перекладі назв установ, організацій, банків і т.ін.; описовий переклад - для передачі інших слів-реалій та термінів-реалій.

Отже, до ономастичних слів-реалій ми відносимо імена власні, географічні назви, назви фірм, установ, організацій. В нашому розумінні реалії - це слова, які називають об’єкти, предмети, явища, характерні для життя, побуту, культури суспільного та історичного розвитку кожної окремої нації і є чужими для іншої і тому потребують особливого підходу до їх перекладу.

Замовити курсову роботу з  лінгвокраїнознавства на тему: Ономастичні  реалії на позначення особливостей історичного розвитку Канади:  067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!