Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Переклад англійських лексичних лакун

лексичні лакуниКурсова робота з перекладознавства на тему: Переклад англійських лексичних лакун

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ ЛАКУНАРНОСТІ У ЛІНГВІСТИЦІ

1.1 Поняття «лакуна» у лінгвістичних дослідженнях

1.2 Класифікація лакун у мовній системі 

Висновки до Розділу 1

РОЗДІЛ 2.  ПРОБЛЕМА ЛАКУНАРНОСТІ У ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ

 2.1 Лексичні лакуни як об’єкти перекладознавства 

2.2 Особливості перекладу лексичних лакун в художніх творах

Висновки до Розділу 2

ВИСНОВКИ

РЕЗЮМЕ

 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 Детальніше про курсову роботу з перекладознавства на тему: Переклад англійських лексичних лакун. Кількість сторінок - 32, список літератури - 21, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Лакуни – базові елементи національної специфіки лінгвокультурної спільноти, що ускладнюють переклад її текстів і сприйняття їх іншокультурними реципієнтами через відсутність в одній мові порівняно з іншою певних відповідників мовних одиниць різних рівнів, позначень понять, категорій, асоціативних реакцій, а також паравербальних засобів мовлення. Лакуни суперечать звичному діапазону досвіду мовця, носія іншої мови.

Аналіз причин виникнення лакунарної лексики слід робити з огляду на те, що мова існувала й існує як в минулому, в минулому, так і в сьогоденні, і саме поняття лакунарності можна і потрібно розглядати як в синхронному, так і в діахронному аспектах. Історичні процеси, що відбуваються в різних країнах, часто залишають за собою слід у вигляді лакунарних одиниць. Деякі з них існують лише незначний час, інші залишаються надовго і вимагають пояснень при перекладі.

Узагальнено, що головними ознаками лакун є незрозумілість, незвичність (екзотичність), чужість. Ознаки лакун і не-лакун можуть бути представлені у вигляді наступних опозицій: незрозуміло – зрозуміло, незвично – звично, незнайоме – знайоме, неточно/помилково – вірно.

 Лакуни можна класифікувати за багатьма ознаками. У лінгвістиці лакуни поділяють на три великі  групи: мовні, міжмовні, культурологічні. У переважній більшості досліджень первинним є поділ лакун на лінгвістичні та екстралінгвістичні (культурологічні). Різновиди лакун, що відтворюють об’єктивну розбіжність в устрої порівнюваних мов, впливають і на процес перекладу.

Лексична лакуна – відсутність слова чи усталеного словосполучення, фразеологічної одиниці в лексико-семантичній системі мови при наявності відповідної потенційної семи в умовах існуючої в мові лексичної парадигми та при наявності концепта. 

З’ясовано, що заповнення лакун – це процес розкриття сенсу деякого поняття або фрагмента тексту, що належить незнайомій реципієнту культурі. Заповнення лакун може бути різної глибини, що залежить від характеру елімінованої лакуни, від типу тексту, в якому лакуна існує, а також від особливостей реципієнта, якому адресовано текст.

Важливим для перекладу лексичних лакун є знання як іноземних, так і рідних реалій, тобто фактів дійсності, які об’єктивно притаманні тільки для однієї етнокультурної спільноти (найменування одягу, будівель, їжі, обрядів тощо). Ці лакуни вказують на відсутність певних знаків в лексичній системі однієї мови в порівнянні з іншою семіотичною системою. Саме тому для адекватного розуміння лексичних лакун важливі фонові знання, що ліквідують змістовні прогалини на позначення конкретних та абстрактних номінацій.

Виявлено, що основні труднощі, які виникають при перекладі лексичних лакун, викликані двома основними причинами. По-перше, у рідній мові може бути відсутнім еквівалент слова, що перекладається з іноземної мови через відсутність у носіїв цієї мови реалії, яка позначається цим словом. По-друге, для адекватного розуміння разом із семантикою реалії має бути передана і її конотація, тобто розкрите культурне, національне та історичне забарвлення.

Підсумовано, що перекладачі мають знайти вірне рішення, описати, перекласти або елімінувати лакуну шляхом її тлумачення або вилучення. В теорії перекладу - цей метод є перекладацьким рішенням за назвою опущення/ deletion, який може бути замінений при нагоді на калькування/calques, або транслітерований запис/транслітерація, можливо зі зноскою з оригінальним написанням. Використання терміна лакуна для найменування як структурних, так і смислових пропусків у тексті, що піддаються (або не піддаються) відтворенню, дозволить осягнути широке коло явищ, які раніше розглядалися як різнопорядкові.

Замовити курсову роботу з перекладознавства на тему: Переклад англійських лексичних лакун:  067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!