Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування екологічної свідомості у молодших школярів

екологічна свідомість учнівКурсова робота з педагогіки на тему: Формування екологічної свідомості у молодших школярів

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

1.1. Поняття «екологічна свідомість» у наукових дослідженнях вчених

1.2. Особливості формування екологічної свідомості у початкових класах

1.3. Принципи формування екологічної свідомості учнів

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ  ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ  У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

 2.1. Форми та методи формування екологічної свідомості у молодших школярів 

2.2. Методичні рекомендації щодо формування екологічної свідомості в учнів початкових класів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 Детальніше про курсову роботу з педагогіки на тему: Формування екологічної свідомості у молодших школярів. Кількість сторінок - 25, список літератури - 21, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 ВИСНОВКИ

Екологічна свідомість – це рівень психічного відтворення особистістю навколишнього середовища та свого внутрішнього світу, що формується під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. Сутність екологічного світогляду  дозволяє створити базис екологічної культури дитини через відкриття її світу, його цілісності та різноманітності, допомагає виховати людину нового складу, яка б розуміла характер проблеми, пов’язаної з відношеннями в системі «Людина – природа».

З’ясовано, що формування екологічної свідомості підростаючого покоління – одне з найважливіших завдань сьогодення. Екологічна свідомість формується під час екологічного виховання і освіти, які є атрибутивними компонентами загальнолюдської культури. Екологічна освіта передбачає наявність екологічних знань, мислення, світогляду, етики та культури.

Узагальнено, що початкова школа сприяє успішному вирішенню завдань екологічної освіти. Вчені-психологи зазначають, що природна потреба осмислити кожне природне явище триває у дітей недовго – до 10–11 років. Екологічна свідомість як важлива частина світогляду школярів формується в процесі екологічного виховання.  Воно являє собою систематичну педагогічну діяльність, спрямовану на розвиток екологічної освіченості дітей; накопичення екологічних знань,  формування вмінь і навичок діяльності в природі, морально-естетичного світогляду, високоморальних особистісних якостей і твердої волі у здійсненні природоохоронної роботи. 

Підсумовано, що ефективна модель екологічного світогляду передбачає широке залучення учнів до юннатської та природоохоронної роботи; планування ігрових методів;  широке застосування таких засобів навчання й виховання, з яких учні черпають не лише науково-достовірні знання про об’єкти довкілля, а й супроводжуються емоційним фоном: турботою, доброзичливістю, співчуттям, що активізує допитливість і спостережливість учнів та ін. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Безлюдна Н. Психолого-педагогічні основи екологічного виховання учнів початкової школи / Н. Безлюдна // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - 2013. - № 46. - С. 221-225.

2.Васильченко І. Екологічне виховання у початковій школі // Початкова освіта. – 2005. – No11. – C .36-48.

3.Войтович А. Принципи екологічного виховання молодших школярів у другій половині ХХ століття / А. Войтович // Молодь і ринок. - 2015. - № 8. - С. 164-169.

4.Гавриленко О. Як навчати екологічного прогнозування // Початкова школа. – 1997. – №12. – С. 42–45.

5.Дерев’яненко  В.О.  Екологічне  виховання учнів / Дерев’яненко В.О. // Початкова школа. – 1989. – No 11. – С. 27 – 29.

6.Дідков О. Формування екологічної свідомості та культури засобами освіти та виховання особистості / О. Дідков // Гілея : науковий вісник : зб. наук. праць. – К., 2012. – Вип. № 63. – С. 472-478

7.Екологічне виховання в початковій школі / Упоряд.: І. Васильченко, О. Кондратюк. – К.: Редакція загальнопедагогічних газет, 2005. – 128 с.

8.Іванова О. Формування екологічної культури // Початкова школа. – 1998. – №8. – С. 40–43.

9.Іващенко С. Екологічна культура в контексті національного виховання // Освіта і управління. – 1999. – №4. – С. 107–115.

10.Ідеї формування екологічної культури молодших школярів у педагогічній спадщині В. Сухомлинського // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка: Педагогіка. – Тернопіль. – 2002. – Вип. 5. – С. 56–59.

11.Іщенко Л. Наступність в екологічному вихованні // Початкова школа. –1998. – №9. – С. 31–34.

12.Ковальчук І. Виховання екологічної свідомості // Початкова школа. – 1999. – №10. – С. 13–17.

13.Колесник М.О. Форми, засоби та методи екологічного виховання учнів // Екологічний вісник. – 2006. – №3. – С. 15–19.

14.Концепція неперервної екологічної освіти та виховання в Україні // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. - No В, грудень. – 2001. – 4 с.

15.Крюкова О.В. Формування екологічно-доцільної поведінки молодших школярів: Дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Інститут проблем виховання АПН України. − К., 2005. − 242 с.  

16.Мальчикова І.М. Особливості екологічного виховання дітей молодшого шкільного віку / І. М. Мальчикова // Таврійський вісник освіти. - 2013. - № 3. - С. 133-140.

17.Мунасипова-Мотяш І. Особливості екологічної свідомості молодших школярів / І. А. Мунасипова-Мотяш // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - 2013. - №. 1. - С. 126-129

18.Плахотнік О.В. Традиційні і нові шляхи удосконалення шкільної екологічної освіти / О. Плахотнік // Директор школи України. – 2000. – No 5. – С. 100-111.

19.Суботюк В.І. Науково-методичні засади екологічного виховання молодших школярів у світлі вимог інформаційного суспільства / В. І. Суботюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. - 2014. - Вип. 8. - С. 88-91

20.Терлецька Н.М.Формування екологічної свідомості учнів молодших класів в умовах сталого розвитку суспільства / Електронний ресурс – Режим доступу:  http://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/61

21.Томіліна О. Л. Формування екологічного уявлення у школярів молодшого шкільного віку / О. Л. Томіліна // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. - 2013. - Вип. 12. - С. 236-243.

Замовити курсову роботу з  педагогіки на тему "Формування екологічної свідомості у молодших школярів":  067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!